به مناسبت هفتم آبان، روز کورش؛ چه کسانی آمر ممانعت از اجتماع مردم در پاسارگاد هستند؟


ویژگیهای کورش، انسانی که بی همتا بود

تنها مرد مقتدر جهان بود که یک همسر داشت و برده داری را برانداخت و برده و کنیزی نداشت.
به آیین مردمان اهانت نکرد وانان را گرامی داشت. به یاری ستمدیدگان پرداخت وهیچگونه چشم داشتی از انان نداشت. به همسر دشمنش تجاوز نکرد و او را گرامی داشت و نگهبانی برای او نهاد تا اورا حفظ کند. در اوج قدرتش بار عام میداد تا ضعیفترین و فقیر ترین مردمانش اورا ببینند و هر خواسته ای دارند، بشنود.
تنها مرد جهان بود که دشمنانش را بعد از شکست گرامی داشت وانان را نکشت تا بدانند مهراو یعنی چه. دوسوم جهان را فتح کرد. غذائی ساده میخورد از نوع خوراک ضعیفترین مردمان.
هیچگاه دروغ نگفت و همیشه دروغگویان و چاپلوسان را از خطا برحذر میداشت هیچکدام از دوستان خود را در کار حکومتی نگمارد.
گفت: پس از مرگ بدنم را مومیای نکنید و در طلا و زیور آلات و یا امثال آن نپوشانید. زودتر آنرا در آغوش خاک پاک ایران قرار دهید تا ذره ذره های بدنم از خاک ایران گردد. چه افتخاری برای انسان بالاتراز اینکه بدنش در خاکی مثل ایران دفن شود. از همه پارسیان و هم‌ پیمانان بخواهید تا بر آرامگاه من حاضر گردند و مرا از اینکه دیگر از هیچگونه بدی رنج نخواهم برد، شادباش گویند.
اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید.
………………………..
برای آمدن به پاسارگاد اتوبوس رایگان وجود ندارد. نهار و شام و صبحانه مجانی هم به کسی نمیدهند. سر جاده که میرسید تابلو اخطار نصب کرده اند: «این مکان ساعت بازدید محدود دارد».
برای رفتن به پاسارگاد و بزرگداشت کورش در هیچ رسانه ای تبلیغ نمیشود، نه گنبدی از طلا دارد نه ناقوسی بزرگ که گوش دنیا را کر کند. نه مناره های بلند و آواز خوان و نه اتاق های طلا کاری شده که هر روز پر از پول شود و نه کسی به آن دخیل می بندد. اینجا از تمام اینها بی نیاز است. اینجا آرامگاه پدر من، پدر تو و پدر ایران ماست.
برای آمدن به این مکان باید،اصالت داشته و عاشق ایران و پدر ایران زمین وعاشق کوروش بزرگ بود.
«من با هیچکس بر سر آیین و باوری که دارد؛ نجنگیده و نخواهم جنگید، چرا که خدای هرکس همان ا‌ست که خرد او میگوید!»

ضیاء مصباح، تهران

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است