بمناسبت ۶۹ همین سالگرد تاسیس جبهه ملی ایران


از اسفند ماه ۹۵ باهمه متانت و کوشش ها، جبهه ملی ایران این قد یمیترین، با اعتبار و موجه ترین حزب سیاسی ایرانمان که چندین بار برای « گردهم آئی اعضاء شورای مرکزی » مرکب از فرهیختگانی برکنار از آلودگی ها، نیک اندیش و باتجربه اقدام به دعوت دوستان نمود، به دلیل تذکرات، احضار، تهدیدو تحدیدات مامورین « وزارت اطلاعات وابسته به دولت مدعی آزادیها در محدوده اصول همین قانون اساسی با همه چند و چون » نتوانسته در موردانتخاب و در واقع تعیین جانشین رئیس هیات رهبری، رئیس شورای مرکزی، بر گزاری انتخابات درونی و همچنین تکمیل اعضائ شورا از میان افراد واجد شرایط داوطلب که روز افزون مینماید – اقدام بایسته را معمول دارد.

آخرین این اقدامات فرا خوانی دوستان برای حضور در نشست دوشنبه ۲۳ مهر ماه بود که داستان مکرر مما نعت پیش آمد.

باز دارندگی نظام در فرا خوان اخیر در دیدار مقامات امنیتی با نگارنده را که یکی از احضار شوندگان بود – با اشاره به دیدگاه «پاتریس جفر سون » سومین رئیس جمهور آمریکا – اغراق گونه چنین تفسیر نمودم:

در کشورهاییکه «حکومت از مردمانش » و اقدامات قانونمند آنان چه در قالب گروهی یا فردی نگران میشود و آنان را برخلاف ضوابط موجود و مصوب خود «آنهم براساس قانون اساسی حاکم » از تشکیل اجتماعات محدود هم محروم مینماید … میتوان « آثاری از دمکراسی » مشاهده کرد، بالعکس در جوامعی که « مردم از حکومت» پیوسته واهمه دارند و از هر گونه اقدامی در مسیر نقد حکومت و گرد هم آئی سیاسی – اجتماعی و فرهنگی پرهیز و دلنگرانی دارند «دیکتا توری » برقرار است.

این نقل قول در مسیر نوعی تشریح اوضاع بعد از تشنجات اخیر بود که نظام رندانه با تظاهر به اعطای آزادی به خودی ها از قماش «اصلاح طلبان » فاتح سفارت ایالات متحده آمریکا « آغاز دشمن پنداری و شعار مرگ و نیستی» که رزق و روزی نطام را استمرار بخشید، و در این برهه مبدل به «استمراریون» و گروههای سیاسی خودی شده اند – که تا دلتان بخواهد قارچ گونه بعد از دولت پوپولیست قبل از دولت آقای روحانی « کارپرداز بزرگ که وزیر پر مساله بازرگانی را در پی توزیع ارز« با نرخ جهانگیری » بین خواص دارای ژن برتر – برای وزارت کار پیشنهاد نموده و عدم حضور او را را در کابینه بعهده منتخبین شورای نگهبان در مجلس واگذار نمود » سر برآورده اند.

اینان نقش سوپاپ را بظاهر ایفاء مینمایند و میدانند که « متصدیان امور امنیتی » را باکی از بیان این حقایق نیست و احتمالا از نگارش چنین گزارشاتی نیز در این وضعیت حاصل از دست آوردهای ۴ دهه مدیریت با تعاریف خود ساخته، استقبال مینماید.

همچنانکه در سالنهای متعدد نسبتا مناسب موجود در فرهنگ سراها و پارکها – مرتبا دیدارهائی عمومی با حضور انبوه خانمها و جوانان هر روزه با آزادی اجرای هنرمندانه برنامه های هنری و ملی برگذار میشود و خطوط قرمز این تعاریف « البته در تهران بزرگ» بنا به عملکرد « مجمع تشخیص مصلحت نظام » بسیار کم رنگ شده است.

نا گفته نماند: میتوان از این ابزار بهره مناسب را برد که بر گزار کنندگان « ngo ها یعنی سازمانهای غیر دولتی » بصور مختلف استفاده فر هنگی مطلوب را از مکانها ئی که با درآمدهای ملی و کوشش اها لی محله ها ساخته شده، بتدریج بدون ایجاد حساسیت برده ومی برند.

در یادداشتی به ضرورت عدم همراهی گروهها با سیستم به دلیل استفاده از این امکانات پرداحتم که مبادا استفاده ابزاری از این متفکرین نا خواسته بعمل آید.

با این مقدمه «بیشتر از متن » باید گفت:

اعضائ توانمند و وطن دوست «جبهه ملی ایران » این ماندگاران نهضت ملی یادگار بزرگ مرد آزاده، سلیم النفس، پاک پندار، آگاه و اندیشمند شادروان « دکتر محمد مصدق » پیشوای ملت بزرگ ایران و بنیان گذار تفکر «نهصت ملی » در داخل کشور و« جنبش کشورهای غیر متعهد در دنیای پر تلا طم جهانی» در شست و نهمین سالگرد تاسیس این سازمان پویا، در هر شرایط و با همه ممانعتها بگواه تاریخ معاصر وطنمان – در صحنه اندیشه و ارایه پیشنهاد همراه با نقد جدی وضعیت حاکم که منافع ملی نادیده گرفته شده است، با تمامی توان می کوشند و اطمینان دارند که « الملک یبقی مع الفکر و لا یبقی مع الظلم».

نظام با تمهیداتی مفتضحانه وخسارت بار به سلامت و عزت نفس مردمان ، با سقوط اسفناک و بسیار شدید ارزش پول رایج عملا – تامین حداقل های زندگی و تامین معاش را بزرگترین هدف آحاد جامعه قرار داده و با کاهش ارزشها و فشارهای معیشتی به شخصیت اکثریت هموطنان توهین روا میدارد.

جماعت با فتنه و اختلاف افکنی بعنوان مثال و نمونه « به دست آوردن گالنی آب در نواحی جنوبی کشورمان » در پی کم آبی ویا گرفتن یارانه ۴۵ هزار تومانی و وعده دریافت « بسته های خوراکی یا مواد اولیه » را توفیق دانسته و براین منوال روز مره گی را پیشه جامعه نموده اند.

پیشنهادات جبهه ملی ایران با همه محدودیتها در تیراژ مناسب بطور ماهانه تحت عنوان «پیام جبهه ملی ایران » و اطلاعیه های مختلف حسب مورد، در سایتهای مختلف در دسترس هم میهنان گرامی در شرایط «توسعه دشمن پنداری حکومت» که بقای آنان را در پی آورده، میباشد.

اعضای جبهه ملی با استواری بشکل آرام با توصیه عدم تخریب زیرساختها و سرمایه های ملی، با در جریان قرار دادن خوانندگان اندیشمند – اطلاعات کافی اجتماعی – سیاسی منطقه و جهان را به آگاهی میرسانند و به فرهنگ سازی مشغولند.

با درود به پیش کسوتان شادروانان در گذشته این وادی ارزنده پر آوازه و موثر بحال ملک و ملت، بگواه تاریخ و پیشینه دهه های اخیر کشور« بجزء سنواتی بسیار اندک در اوایل دهه سی» و آرزوی سلامت آزاده زنان و مردان ملی وطن خواه ساکن در خارج از میهن ( تحمیل شده به اکثریت آنان )، که جوانان و میان سالان ۴ دهه قبل، بالاتفاق وبا همراهی وفعالانه « البته عجولانه » توانستند فرد گرائی را از این مرز و بوم تاریخی رنج دیده برانند و روش و منش دیکتاتوری نا بهنجارتری را نا خواسته، با تعلل و بی توجهی بر آمده از احساسات ، به حکم «عمر دوبایست در این روزگار» عملا جانشین نمود ند – اطمینان میدهند که:

پایداری و استقامت میخ سزد ار پیشه بشر گردد – بر سرش هر چه بیشتر کوبند پایداریش بیشتر گردد

ضیاء مصباح

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است