بمناسبت ۲۵۰ همین روز دربند شدن دوست صریح ، پویا و شجاعمان کورش زعیم – ضیاء مصباح، هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران، تهران


 • takhti-iraniنمونه ای از اندیشه های ملیون ایران بزرگ

 • سیاست راهبردی ما: انسانهای سالم، نیرومند، ترقی خواه، تحصیل کرده، دارای جهان بینی علمی واقع بینانه و موثر در تعیین سرنوشت خود، زندگی در امنیت و رفاه و اینکه اعتقاد واقعی ،داشتن تخصص میباشد .

 • ایران ما: پیشرفته و سربلند در جهان، پیشرو در ترقیات علمی و تکنولوژیکی، متعهد به عهدنامه ها و میثاق های بین المللی، حضور موثر در سازمانهای بین المللی، مورد احترام در جهان و در تعامل با همه کشورها، ارزشمند شدن پول ملی و به تبع آن کرامت انسانی .

 • منابع ما: فرهنگ و مناسبات فرهنگیاجتماعی با مردم سرزمینهای همجوار.

 • زیربناهای فراوان ایجاد شده در دوران پس از مشروطیت.

 • اقلیم مناسب چهارفصلی برای تنوع تولیدات کشاورزی.

 • منابع نفت و گاز ممتاز در جهان.

 • امکانات ایجاد و بهره برداری از انرژی خورشیدی و باد.

 • جاذبه های تاریخی و طبیعی گردشگری و موقعییت ممتاز ترابری ترانزیتی.

 • نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده وثروت عظیم ایرانیان مقیم خارج (انسانی و مادی).

 • محدودیت ها و الویت ها ما : بیسوادی و بیکاری میلیون ها نفری.

 • ایدز ، اعتیاد ، افت ارزشها ،رواج دروغ و انحرافات اخلاقی

 • کم آبی کویرزدایی.

 • حفظ محیط زیست و حفظ گونه های گیاهی، حفظ ارثیه های ژنتیکی گیاهی.

 • حفظ و احیاء ارثیه های نژادی – فرهنگی، زبان ها، گویش ها، ادبیات و موسیقی و هنرهای محلی و قومی.

 • بنیانگذاری و توسعه کتابخانه ها و مراکز علمی غنی و کیفی فرهنگی محلی و استانی.

 • پر کردن خلاء علمی و آموزشی دانشگاه های کشور با دانشگاههای برتر جهان.

 • تامین کادر علمی دانشگاهها از همه ایرانیان شایسته داخل و خارج کشور و استادان میهمان.

 • بازسازی نیروی انسانی ساختار دولت و حکومت، مناسب با امکانات اقتصادی و روانسازی بهره مندی شهروندان از حقوق شهروندی و تصویب کار ارزنده اما با تاخیر جناب روحانی در این رابطه در مجلس متشکل از نمایندگان ملت .

 • انتصابات بر مبنای شایستگی ها و شرایط احراز ،تقویت اصل پاسخگویی و تقویت سیستم تشویق و توبیخ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است