بر سر دوراهی – رامین کامران


روزها میگذرد و دیپلماتهای جمهوری اسلامی دلخوش به جولان دادن در اروپا هستند و کوبیدن آب در هاون. همزمان، همدستان اصلاح طلبشان هم در تهران مشغول یاوه پراکنی و آشوب کردن اذهان مردمند.

گذشته از این سر و صداهایی که از هر طرف بلند است و کمکی نه به روشن شده اوضاع میکند و نه به روشن کردن افکار عمومی، نظام اسلامی بر سر دوراهی قرار دارد. دو گزینه بسیار روشن و ساده است و نظام خواه‌ناخواه باید به یکی از این راهها برود.

در موقعیت فعلی که فشار بین‌المللی به حداکثر رسیده است، نظام نه برابر خواست مردم میتواند مقاومت کند و نه باجگیری خارجی. باید در یکی از این دو جبهه عقب بنشیند تا بتواند در آن دیگری دوام بیاورد. انتخاب اجتناب ناپذیر است و اولیای نظام باید روشن کنند که در نهایت کدام شق را خواهند پذیرفت، مایلند در برابر ملت مقاومت کنند تا نظام آسیب نبیند یا اینکه در برابر خارجی بایستند و جلوی آسیب به کشور را بگیرند.

اینها نظام را با اسلام یکی می‌انگارند و مقاومت در برابر خواست مردم را دفاع از اسلام میشمرند. خیال میکنند که نظام را میتوانند به رغم مملکت حفظ کنند. مگر تا به حال نکرده‌اند؟ خوب این دفعه هم روی دفعات قبل. غافل از اینکه آن بازی تمام شده و دورشان سر آمده است. امتیاز را یا باید به خارج بدهند و یا به داخل.

شاید تصور میکنند که امتیاز دادن به خارجی به هر صورت فرصتی فراهم خواهد آورد و از این ستون به آن ستون فرج است. در صورتیکه به مرور خلع سلاح خواهند شد و وقتی به اندازهٔ کافی ضعیف شدند، حملهٔ خارجی، هم نظامشان را از میان خواهد برداشت و هم ایران را ویران و ای بسا تجزیه، خواهد کرد.

در ایران نه خبری از رفاه هست و نه آزادی. دولت به هیچوجه قادر به فراهم آوردن اولی نیست، ولی دومی را میتواند و باید بدهد. حتماً تصور میکنید که اگر آزادی بدهیم که از ما چیزی نخواهد ماند. راست میگویید، اگر هم نه آناً، به مرور بساطتان جمع خواهد شد. بساط شما جمع خواهد شد، ولی مملکت بر جا خواهد ماند.

تصمیمگیری برای سرنوشت خودتان دیگر در ید اختیار شما نیست، ولی آنچه میکنید بر سرنوشت ایران تأثیر اساسی خواهد داشت. ملت به اندازهٔ کافی شهید داده، اینبار نوبت شهید شدن نظام است. کفنش را آماده کنید.

تا اینجا که معلوم است ـ در عین دل دادن به عقب‌نشینی ـ تمایل غالب به انتخاب نکردن است، به این خیال که حال ببینیم چه پیش خواهد آمد… بدانید که برنگزیدن، بدترین گزینه است. وقتی دل به جریان حوادث سپردید، همین جریان شما را با خود خواهد برد. خودتان رفتنی هستید، ایران را با خود به نابودی نکشید.

۲۰ مه ۲۰۱۸

ایران‌لیبرال

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است