باز بینی و بازشناسی انقلاب مشروطه / محمد امینی


انقلاب مشروطیت ایران – پیدایش و دستاوردها

– دو قرن پیش ایرانیان ستم دیده از استبداد و استثمار، همگام با نخبگان نو اندیش و برخی روحانیون میهن دوست به پاخاستند و با خودکامگی شاهان قاجار مبارزه کردند تا حکومتی بر پایه عدالت ، اراده و رای مردم وجامعه ای آزاد و پیشرو بر قرارسازند.

کارزار ایرانیان ، صد و هشت  سال پیش به ثمر نشست . مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و به دنبال تصویب قانون اساسی مشروطه، اولین “مجلس شورای ملی ایران” تشکیل شد. در آن مقطع تاریخی ، چنین گونه حکومت برخاسته از رای ملت ، در مشرق زمین کمیاب و استثناء بود و بسیاری براین باورند که الهام بخش دیگر جنبش های پیشروی منطقه گردید.

اما درطول این یک قرن ، ” مشروطه ی ایران”  به سوی تکامل – چنان که در نظر داشت –  پیش نرفت. فراز و نشیب  حاصل از جدال مشروطه خواهان و مشروعه خواهان و دخالت شاهان مستبد در امر حکومت و زیر پای گذاردن قانون اساسی مشروطه، پیکر بیمار مشروطه ی ایران را به انقلاب بهمن پنجاه و هفت سپرد.

چگونه شد که چنین جنبش مترقی نه تنها بسوی تکامل پیش نرفت بلکه ، حکومتی دینی و به عبارت دیگر همان مشروعه خواهی برآن چیره شد؟

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است