بازرسی بند ۳۵۰، چرا حالا؟ / تقی رحمانی


بازرسی بند در حالت عادی مانند آتش سوزی منزل است که هست و نیست زندانی بر فنا می رود. اما زمانی که بازرسی به نیت و قصد در گیری صورت می گیرد آن وقت دیگر زلزله همراه با آتش سوزی می باشد.

در حالت اول می آیند و می ریزنند با سرو صدای وحشتناک و گیج کننده همه را از اتاق بیرون می کنند و به حیاط می برند. چون عنصر غافلگیری در بازرسی حرف اول را می زند و بعد اصل آچمز کردن زندانی تا اگر چیزی دارد جا سازی نکند.اما اتاق را شخم می زنند همه کار های دستی و ملات ها را پاره می کنند یا بر می دارند . در نتیجه دو باره برای زندانی کار درست می کنند. اما بعد از بازرسی وقتی به اتاق خود باز می گردی غم دنیا بر دلت می نشیند . چرا که چون مغولان رفتار می کنند. باید همه چیز را از نو در اتاق بسازی، آرامش زندانی را بر هم می زنند.البته قابل تذکر است که همیشه بازرسی ها این گونه نیست.

زمانی هم بازرسی بهانه است و به دلیل انتقام گیری صورت می گیرد . آن گاه زلزله همراه با آتش سوزی کامل است. در این حالت قرار است که به اصلاح خودشان ( رو کم کنند) وبند را نقره داغ نمایند تا مدتی راحت باشند. یا می خواهند ضرب شستی نشان دهند تا فضا زندان و بند را در دست بگیرند.یا به افرادی پیام بدهند.

اما حمله به بند ۳۵۰ چند منظوره بوده است.به همین خاطر با ضربه و کتک و تونل استقبال( البته برای کتک زدن) همراه بوده و در این شیوه خلاصه زندانی یا زندانیانی را عصبانی می کنند و وسایل زندانی را تخریب می کنند تا زندانی را وادار به واکنشی کنند و بعد بند را تنبیه دست جمعی می کنند.

در این حالت دیگر میدان جنگ درست می کنند. یک طرف دستش باز برای هر کاری و شدت عمل و طرف دیگر فقط اعتراض می کند و باید مراقب باشد که وقتی کتک می خورد ناکار نشود یا کمتر آسیب ببیند. چون در هجوم باتون ها و ضربات، دیگر دقتی وجود ندارد. در تونل استقبال با باتون و ضربات مشت و لگد است و فقط زندانی در این تونل استقبال مراقب است که به سرش ضربه نخورد. اما ماموران آن قدر به حفاظ سر که دستان زندانی باشد می زنند تا سر زندانی بی محافظ شود و بعد ضربه ای هم به سر زندانی می زنند. البته در این حملات هم همه ماموران مانند هم ضربه نمی زنند .برخی انجام وظیفه می کنند و اما در میان ماموران افرادی گزینش می شوند که شدت عمل داشته باشند.

انعکاس برق آسای حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین به بیرون از زندان خانواده های آنان را ناراحت کرده است. اما این انعکاس می تواند با افشاگری و پی گیری راه تکرار این اعمال را ببند.

دلایل گوناگون این حمله چه می تواند باشد:

این شدت عمل پیام های گوناگون دارد. ۱- به بیرون از زندان می گویند که مراقب باشید که ما اهل سرکوب هستیم، به سخنان سردار نقدی توجه کنید که می گوید برای حمایت از ولی فقیه زمان در سال ۱۳۸۸ه.ش سرکوب کردیم. پس در بند ۳۵۰ هم سرکوب می کنند.حتی به نهاد های حقوق بشری هم پیام داده می شود که رفتار ما این است.

۲- دولت روحانی را در وضعیت دشواری قرار می دهد. با این وصف وزارت اطلاعات باید پاسخگوی این اقدام باشد. شایع است که معاون اقوام رئیس جمهور به وزیر اطلاعات گفته است که شما حریف ماموران وزارت نمی شوی.

۳-این حمله پاسخی است به فعالیت دانشجویان امیر کبیر و هم سخنرانی عارف در مشهد و هم فضایی که بعد از آزادی سربازان اسیر به وجود آمده است.

مجموع حرکات راست افراطی بعد ار تعطیلات نوروزی هشدار دهنده بوده است.

محسنی اژه ای از محاکمه غیابی متهمان خارج از کشور می گوید.فرمانده سپاه از دولت گله دارد که چرا به دستورات اقتصادی سپاه توجه نمی کند. یکی از فرماند هان اعلام می کند که هر توافقی را در مورد مذاکرات ژنو را نمی پذیریم.در حالی که این مقامات نظامی در جایگاهی نیستند که چنین اعلام نظر کنند.

حمله به بند ۳۵۰ اوین که نماد مقاومت جنبش سبز است قسمتی از هجوم راست افراطی است که چون جریان کوی دانشگاه مقصود دو گانه دارد . ۱-ترساندن افکار عمومی جامعه.۲- شکاف بیشتر میان دولت روحانی و سیاسیون معترض به وضع موجود که به روحانی رای دادن می باشد.

در همین راستا ضمن نقد و محکوم کردن وزارت اطلاعات و رفتار آن و توضیح خواستن از وزیر مربوطه و رفتار سنجیده از سوی روحانی باید توجه کرد که راست افراطی را خطاب اصلی قرار داد. به افشای آن پرداخت و هم ریاست وه قضائیه را مسول دانست و توجه کرد که بخشی از این قوه همراه با نهاد های امنیتی در عمل در خدمت سرکوب قرار دارند.در نتیجه باید پاسخ گوی اعمال خود باشد.

این حادثه درد آور را می توان تبدیل به برنامه ای بر علیه اعمال سرکوب گرانه و مسولان آن کرد و در داخل و خارج بر علیه این سرکوب موج راه انداخت . بی گمان می توان با دقت جلو این قبیل اعمال را گرفت. چون با امکانات و ارتباطات امروزی می توان شدت سرکوب را مهار کند.منتها باید تلاش کرد و با هدف مشخص راست افراطی عقب زد.

منبع: سایت ملی مذهبی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است