ایران یک کشور یکپارچه باید بماند – گیتی پورفاضل


ایران یک کشور یگ پارچه باید بماند کسانی که در پی ایران فدرال هستند نمی دانند که در یک کشور واپس مانده سیاسی نقشه اش در جعرافیای جهان یک باره بت توفانی فرو میریزد ونامی از او باقی نخواهد ماند .
ایران یعنی کشوری با اقوام گوناگون که هریک گویش خودرا دارند ولی همه با یک فرهنگ و باور زیر پرچم سه رنگ شیرو خورشید که زبان شیرین پارسی زبان رسمی اش است که همه اقوام را باهم پیوند میدهد .
ممیتوان پنداشت که هممیهن لُر یا بلوچ یا آذری وکرد و گیلکی نتواند شاهنامه را که سند هویت اش است بخواند .
افسانه های این سرزمین پهناور برای همه ما شیرین است ؛ تاریخ ده هزار ساله ایران پهلوانان همه اقوام را در خود گنجانیده ؛ کهن ترین نوشته بجا مانده ما اَوِستا از خاور و شمال خاوری و دودمانهای پیشدادی و کیانی میگوید و شاهنامه از سراسر ایران :
چو ایران نباشد تن من مباد
کسانی که می خواهند پرچم فروپاشی ایران را با نام فدرالیسم برافرازند بدانند که هیچ ایرانی که فرزند راستین ابن بوم و بر کهن است به چنین پستی و خفتی تن نخواهد داد .
انان که سر در کیسه بیگانگان دارند بدانند که اگر ما :
سراسر همه تن به کشتن دهیم
از ان به که کشور به دشمن دهیم
خودشیرینی برای بیگانگان بس است ؛ بخود آیید اگر نام ایرانی را یدک می کشید .
زنان ومردان ایرانی تا واپسین چکه خون خویش برای یکپارچه نگهداشتن سرزمین شان استوار خواهند ایستاد هرچنددر پیکاری بی امان باشند .
واکنش بانو گیتی پور فاضل هموندجبهه ملی ایران-سامان ششم و زندانی سیاسی به تفاهم نامه و هم آوایی ایرانستیزانه چندتن ملی نما با تجزیه طلبان تحت نام جبه ملی ایران

🔸می خوانیم در نوشته ها و می شنویم در گفتارها که برخی یا گروهی از ایرانیان در درون ویا انسوی آبها دَم از فدرالیزم می زنند و برای کشورمان نسخه می پیچند که بهترین سیستم برای ایران سیستم فدرال است تا هر قومی بتواند در جایی که اسکان یافته مستقل و اموزشگاههایش هم زبان مادری را به جوانان آموزش دهد ولابد پرچمی هم جدا از پرچمی که داریم در بالای ساختمانش در باد رقصان باشد .
🔸آیا اینان از جایگاهی که ایران در نقشه جغرافیا و تاریخی که در پانصد سال اخیر وفراز و نشیبی که داشته تا دنباله اش به انقلاب اسلامی انجامیده نا آگاهند و یا خود را به نااگاهی میزنندوسُرنا را از ته ان مینوازند بی گمان کسانی که چنین می گویند ویا می نویسندهیچ بینش سیاسی تاریخی نسبت به ایران ندارند ؟ از دو حال بیرون نیست یا از دهان دیگرانی میگویند که دست در کیسه شان دارند و یا سر سپرده ابر کشوری هستند که چشم براه بلعیدن ایران در زمان مناسب است زیرا یادمان نمی رود که جناب خروشچف در زنده بودنشان فرمودند که ایران روزی چون سیبی گندیده به دامن ما خواهد افتاد ؛ بی گمان ان سیب زمانی خواهد گندید وبه دامان ایشان خواهد افتاد که در یک حکومت فدرال تکه تکه شود و اماده برای گواریدنشان .
🔸آنان که با تاریخ کنونی ایران آشنایی دارند میدانند که بدون حکومت فدرال دو همپالکی روس و انگلیس با یک قرارداد دو جانبه وبدون آگاهی ایران در سال ۱۹۰۷ سرزمینمان به سه قسمت تقسیم وچون آن بخش را هم برای حکومت مرکزی زیادی دیدند در سال ۱۹۱۵ خط کش گذاشتند و کشورمان را به دو بخش مساوی شمال و جنوب تقسیم و از آنِ خود دانستند و اعتراض دولت را هم ناشنیده و پاسخ های وطن پرستان را هم با کشتن اتابک اعظم دادند.
🔸سرزمین پهناور ایران که برای اداره کردن اش به استان هایی تقسیم شده است در برخی از استانها قومی که زندگی میکند نامش را به آن استان داده است مانند بلوچستان ؛ کردستان ؛ خوزستان ؛ لُرستان ؛ گیلان ؛ مازندران و؛؛؛؛؛ اما همه این قومها که دارای گویش ویژه خودند زیر پرچم سه رنگ ایران و باورهای یگانه و فرهنگ همانند زندگی می کنند که زبان پارسی میانشان همبستگی پدید آورده تا بتوانند با یگدیگر گفتگو کنندو پیوندهای تاریخی شان را جشن بگیرند و با گره کردن دستهایشان با هم به پایکوبی برخیزندوبا همان یکدلی و یگانگی در برابر دشمن صف آرایی کنند ودر شبهای دراز زمستانی شاهنامه را که سند هویت شان است با شورمندی بخوانند و از داستانهایش پند گیرند .
🔸همه حکومت های فدرال جز کانتون های سوئیس دارای زبان رسمی هستند که همه را به هم پیوند می دهد مانند آلمان ؛ امریکای شمالی و؛؛؛؛:
کشورهایی می توانند دارای حکومت فدرال باشند که دیگر کشورها با دهان گشاده چشم به بلعیدنش ندوخته باشند ؛ ایران برای زنده ماندن در جغرافیای جهان بایسته است دارای یک پارچگی در زبان و زمینهایش باشدتا بتواند با داشتن برنامه های سازنده ویرانیهای این چهل و اندی سال را از نوبسازد وخود رااز ادباری که گریبانگیرش شده برهاند وبدون ورود به سیاست دیگرکشورها و یا دشمنی با آنها سیاست مهرپراکنی پیشه گیرد .

https://t.me/jebhemelliiran6

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است