“اندرحکایت کدخدا ، نام بزرگ و ده ویرانه” – اشکان رضوی


پیام شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شورای مرکزی جبهه ملی ایران؟؟؟

بله درست خواندید دوستان و یاران، شورای عالی سازمان های جبهه ملی ایران ….. در تمام بیش از دو دهه کنشگری و مبارزه سیاسی در راه آزادی به عنوان یک سرباز کوچک و پیرو اندیشه های شهید فاطمی و مصدق بزرگ هیچگاه به مبارزه با دید منفعت گرایانه و تابع تعارفات روزمره سنت نادرست فرهنگ ایرانی نگاه نکردم و همواره تلاش نمودم تا تابع هیچ مصلحتی جز مصلحت کشورم ایران و ملتم نباشم.

وقتی مبارزه سیاسی تابع توهم و دروغ پردازی وگرفتار تعارفات و عواطف شخصی شود نتیجه همان می شود که می بینیم. امروزه نیروهای ملی با توجه به اعتبار و پیشینه ی تاریخی باید سرآمد و گل سر سبد سپهر سیاسی باشند چنان دچار انزواو سستی شده اند که عملا هیچ نقشی نمی توان برای طیفی از آنها در آینده ایران پیش بینی کرد و فاقد حداقل های پایگاه اجتماعی وسیاسی هستند.

یکی از عمده ترین دلایل این گرفتاری توهم عده ای است که می پندارند چون به فرض مثال روزی در ایام ماضی با فلان شخصیت ملی یک چای خورده و عکس یادگاری انداخته اند در شرایط کنونی نیز باید ادعای ارث میراث کرده و برای اثبات برادری خود با به کار بردن نام های بزرگ و دهان پر کن خودشان را به جامعه سیاسی تحمیل کنند.

به کار بردن واژگانی چون شورایعالی، سازمانها، تشکیلات و….. هر کدام در اتمسفر سیاسی بار معنایی بزرگی را در برمی گیرد و من در شگفتم گروه محفلی سه نفره چگونه به خودشان اجازه می دهند که از چنین نام های درشتی برای مشروعیت گرفتن خود بهره ببرند.

اگر خواب هستید می توان شما را بیدار کرد، اگر خودتان را به خواب زده اید و دچار فانتزی های خود” مبارز پنداری” شده اید که دیگر داستان فرق می کند، اما بدانید و آگاه باشید اگر روزی هزار بیانیه نیز صادر کنید حداقل تاثیر را نیز در چامعه ی سیاسی ایران نخواهید داشت. چند سال پیش نیز در خصوص به کار بردن چنین نام هایی تذکر رسمی به شما داده بودم اما گوش شنوایی نداشتید و همچنان این رویه نادرست و کمدیک را ادامه دادید و موجب آن شدید که ملیون راجریان های سیاسی دیگر به باد تمسخر بگیرند.

حال در شرایطی که جبهه ملی ششم اعلام موجودیت کرده باز پا برهنه وارد گود شده وبه صغرا کبری چیدن خواستید از جریانی حمایت کنید که حداقل های مشروعیت را هم در جامعه و کنشگران سیاسی ندارد. و البته این طبیعی است چون گویا ما موجب شدیم که فانتزی های سیاسی شما دچار پریشانی شده و ابتر بماند. به جای این همه فانتزی گرفتن و خرج کردن از میراث مصدق بزرگ اگر اندکی در حوزه های فعالیت های تجزیه طلبان در برون مرز تلاش می کردید بی گمان برای کشور مفید تر بودید .

به هرروی خود دانید ، یا همچنان به خواب خود خواسته پناه خواهید برد و ادامه فانتزی های زیبای خود را خواهید داشت یا اینکه بیدار شده و واقع گرایانه به پیرامون خود خواهید نگریست و وظیفه ی میهنی خود را انجام خواهید داد.

اشکان رضوی

۵ آذر ماه ۹۷

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است