انجمن فرهنگی – اجتماعی پرسپولیس برگزار می کند; دوبرنامه در بروکسل با محمّد امینی در یک روز


انجمن فرهنگی – اجتماعی پرسپولیس برگزار می کند

amini-moدوبرنامه در بروکسل با محمّد امینی در یک روز

شنبه ۲۶ نوامبر

برنامه نخست از ساعت ۴ تا ۶ پس از نیمروز

گفت و گو پیرامون سرگذشت زبان فارسی

دراین بخش از برنامه، آقای محمّدامینی نخست به رمز و راز ماندگاری زبان پارسی خواهند پرداخت و داوری های پژوهشی خویش را درباره چگونگی چیرگی زبان فارسی در جایگاه زبان اداری، ادبی و ملّی ایران در درازای هزارسال فرمانروایی های اعراب مسلمان و سپس قبایل ترکمان، اغوز، مغول، تاتار و قزلباش، با شما درمیان خواهند نهاد و سپس به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد.


برنامه دوم از ساعت ۶ تا ۸ پس از نیمروز

زندگی و زمانه احمد کسروی

دراین بخش از برنامه، آقای محمّدامینی در باره احمد کسروی که به داوری ایشان، چهار شخصیّت تاریخ پژوه، زبان شناس، حقوق دان و سرانجام رفرماتور دینی و اجتماعی در یک کالبد بود، سخن خواهند راند و زندگی و کوشش های مردی را که نخستین روشنفکر جان باخته به گناه پرخاش به شریعت و خرافات درایران مدرن است، بررسی خواهند کرد. کتاب تازه ایشان به نام  زندگی و زمانه احمد کسروی نیز رونمایی و برای دوست داران امضاء خواهد شد.

 

 

نشانی محل برگزاری

 

Place Cardinal Mercier 6

۱۰۹۰ Jette

 

 

ورود برای همگان آزاد و رایگان است

 

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است