اقدام تجاوزکارانه انگلیس و نقض قلدرمابانه منشور سازمان ملل و آزادی کشتیرانی جهانی توسط این سرکرده ارتجاع جهانی ( بریتانیا ) را محکوم است- علی جلال


یک کشتی نفتکش در آبراهی بین المللی توقیف شد.
حتی اگر تحریمی از سوی سازمان ملل وضع شود, و کشوری آنرا نقض کند هیچ کشوردیگری از جمله انگلیس خارج ازمحدوده کشور خود حق دخالت ندارد وگرنه بطور صریح و آشکار منشور
سازمان ملل رانقض کرده است
اتحادیه اروپا و هر اتحادیه و کشوردیگری اگر علیه کشوری تحریمی وضع کند, در بیرون از محدوده سرزمینی خود، حق ندارد علیه کشورسومی که بفرض این “تحریم ” را نقض کرده اقدام کند
ودرمرزهای سرزمینی خود نیز حق ندارد “توقیف” کند تنها می تواندبا رعایت احترامات و عرف آزادی تجارت بین المللی, خواهان بازرسی شده و در صورتیکه مدارک محکمه پسند دایر براینکه کالای تحریم شده قطعا به مقصد کشور تحریم شده برده می شود, آنگاه اجازه عبور ندهد
وگرنه منشور سازمان ملل رانقض کرده است.
تنگه جبل الطارق دربین آبهای سرزمینی کشورهای اسپانیا و مراکش جای دارد.
درسال ۲۰۰۱ انگلیس با حمله نظامی علیه کشور عراق (یکی از اعضای سازمان ملل ) برای اولین بار پس ازجنگ دوم جهانی به دنیا پیغام داد که اگر من (و امریکا ) تصمیم بگیریم هر کاری در این جهان, ولو جنگ و کشتار انبوه مردم بیدفاع خواهیم کرد و کاری هم به سازمان ملل و هیچ پیمان و قرارداد بین المللی نداریم.
حکومت عربستان ازسوی سازمان ملل مجرم به جنایات جنگی دریمن است. انگلیس از پشتیبانان اصلی جنایات جنگی عربستان در یمن می باشد. انگلستان بیشترین سلاح، بمب و هواپیمای بمب افکن و… و مستشاران نظامی بکار برنده این سلاح‌های کشتار را به عربستان می دهد, اما نه تنها این بلکه طبق اسناد رسمی, انگلیس به عربستان برای کشتار جنایتکارانه زنان و کودکان یمن, بمب خوشه‌ای هم داده است. طبق مصوبه سازمان ملل بکار بردن بمب خوشه‌ای جنایت جنگی است.
حکومت انگلیس که سرکرده ارتجاعی‌ترین سرمایه دا ری جهانی(سرمایه مالی) می باشد باید بداند کشتی نفتکش مزبور نیز از اموال مردم ایران است که فعلا در تصرف رژیم اسلامی حا کم برمیهن ما می باشد. این تجاوز به حقوق بین الملل, تجاوز به حقوق مردم ایران بوده, اینجانب نیزهمراه ایرانیان مردم دوست, این تجاوز انگلیس را محکوم می کنم .انگلستان مسئول خسارت وارده است.
انگلستان خودرا صاحب خیلی جاها ازجمله “صاحب” خلیج فارس می داند. گرچه پیش از انقلاب, در اتحاد شاه و امریکا,انگلیس تا حدود زیادی از خلیج فارس بیرون رفته بود. اما با انقلاب “اسلامی”, (که انگلیس نیزبرای روی کار آمدن آخوندها تلاش کرد)انگلستان باز به خلیج فارس و “سیاست ” حاکم بر ایران بازگشت, مردم ما می دانندکه استعمار انگلیس در ایران, در بین آخوند‌ها پایگاه قوی یی داشته است.
انگلستان از اساس جمهوری “اسلامی”در ایران حمایت می کند. خامنه‌ای مزور در حکومت خود همواره “هوای”انگلیس را دارد و هارت وهورتهای ظاهریش علیه امریکا از جمله به اعتبار”پشتگرمی ” انگلیس است. بزرگترین نمایندگی‌های دفتر رهبری (خامنه‌ای ) در خارج از ایران, در لندن می باشد. حزب الهی‌های جمهوری اسلامی به سفارت عربستان وانگلیس (بطور مجزا و در دو زمان متفاوت) حمله کرده بودند,این حزب الهی‌ها به سفارت انگلیس خسارت وارد کرده ولی سفارت عربستان و کنسولگری آن در مشهد را به آتش کشیدند. خامنه از حمله کنندگان به سفارت عربستا ن(کشور و مردم مسلمان و سرزمین پیغمبر اسلام) پشتیبانی کرد. اما حمله کنندگان به سفارت انگلیس را نکوهش نمود, خامنه‌ای در یک سخنرانی برای حزب الهی‌ها به صراحت گفت که ” حمله به سفارت انگلیس و خسارت وارد کردن به آن درست نبوده است”, بیت او هنگام درج سخنرانی مزبور برروی سایت خامنه ای, این جمله را حذف کرد، آنگاه خا منه‌ای درحساب خود در شبکه‌های اجتماعی, جمله مزبور در مذمت حمله به سفارت انگلیس را, منتشر کرد. وانگلستان (بی بی‌سی ) هم آنرا دید و پسندید. سفارت انگستان در ایران باز گشایی شد و جمهوری اسلامی خسارت هنگفتی (گویا یک میلیارد دلار) به انگلیس پرداخت تنها بشرطی که این موضوع پنهان بماند.اما خامنه‌ای اجازه باز گشایی سفارت عربستان در ایران را نمی دهد. انگلستان درپشتیبانی ازاساس جمهوری اسلامی, در دستگاه‌های خبرپراکنی خود چنین تبلیغ می کند که ” نیروهای سیاسی ایرانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند, همگی پیرو ترامپ ویار او می باشند”. درحالیکه بسیاری از مردم ایران می دانند که درتمام دهه‌های گذشته نیروهای سیاسی مردمی و ترقی خواه ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه کرده و می کنند وبطور همزمان انگلیس و ترامپ و هر متجاوز احتمالی به حقوق مردم ایران رانیز محکوم می نمایند.
سرنگون باد جمهوری اسلامی
دورباد دست تجاوزکار و دخالتگر قدرتهای بیگانه از میهن ما ایران
علی جلال ۰۵/۰۷/۲۰۱۹
asrenou

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است