اعتصاب های سراسری کارگران پس از تحریم پیروزمندانه «بازی انتخابات»


هموطنان ارجمند و به ستوده آمده!

جبهه ملی ایران همواره از مبارزات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز هموطنان چه در استبداد پیشین، و چه در استبداد سیاه امروزی پشتیبانی کرده، و یگانه راه برون رفت از شرایط نابسامان و خفقان آور امروز را خلع ید از حاکمیتی می داند که جز سرکوب، چپاول سرمایه های ملی، گسترش فقر و فساد، تبعیض های ساختاری و گسترده و ماجراجویی های برون مرزی دستاورد دیگری برای ملک و ملت نداشته است.
در این شرایط اسفناک کارگران پیش از هر صنف و گروه دیگری از این چپاول و نابرابری ها رنج می برند و پاسخ اعتراض های صنفی شان؛ دستگیری، شکنجه و احکام «قضایی» بیدادگرانه و زندان های طولانی مدت است.
از این رو، جبهه ملی ایران- آمریکا از اعتصاب های گسترده کارگران در سراسر کشور پشتیبانی می کند و از تمامی نهاد ها و انجمن ها صنفی و مدنی تقاضا دارد تا از این اعتصاب ها و اعتراض ها پشتیبانی کنند و کارگران رنج دیده را تنها نگذارند. زیرا تاریخ ایران و جهان به ما آموخته است که اعتصاب و نافرمانی های مدنی، و همبستگی ملی یگانه راه برون رفت از چنین شرایط دشواری است.

پایدار و پیروز اعتصاب های سراسری کارگران
زنده باد آزادی
پیروز ملت ایران
جبهه ملی ایران- آمریکا
دوشنبه، هفتم تیر ماه ۱۴۰۰ خورشیدی
www.jebhe.net

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است