اعتراض دکتر محمد ملکی به موج جدید دستگیریها


maleki-sotoude-tabarzadi

دکتر محمد ملکی به موج جدید زندانی کردن تحول خواهان و فعالان ملی اعتراض و اعلام کرد :” اینجانب بعنوان یک مدافع حقوق بشر که ۶۰ سال برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران رنج کشیده ام، با اعتراض به فشارها و دستگیریهای اخیر بار دیگر به حاکمان نظام ولایی هشدار میدهم که از نقض حقوق بشر و آزار منتقدان و نخبگان سیاسی و مدنی دست بردارید؛

زندانیان سیاسی و عقیدتی با هر تفکر، عقیده و اندیشه ای را آزاد کنید؛ و مطمئن باشید در صورت ادامه این اعمال سرنوشتی بهتر از دیگر نظامهای استبدادی در انتظارتان نخواهد بود.”

متن کامل این اعتراض به شرح زیر است:
بسم الحق
اطلاع پیدا کردم دوستان عزیز و مبارزم مهندس حشمت الله طبرزدی، دکتر احمد زیدآبادی و دکتر علی رشیدی که برای مدتی به مرخصی آمده بودند، دوباره به زندان منتقل شدند و همچنین تعداد دیگری از منتقدان و تحول خواهان را به زندان فراخواندند و فشارهای جدیدی بر زندانیان وارد کرده اند. حاکمیتی که در این سی و پنج سال بر مسیر ظلم و بیعدالتی و دست اندازی بر ثروتهای عمومی و افزودن بر فقر و فلاکت گام برداشته است، همواره اعتراض و انتقاد کارشناسان ملی، آزادیخواهان و منتقدان دلسوز وطن را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داده و معلوم نیست تا چه زمانی میخواهد به این روشهای غیر انسانی و ضد حقوق بشری ادامه دهد. نقض گسترده حقوق بشر و دور جدید فشار بر دگراندیشان و تحول خواهان حاکی از آن است که حکومت قصد نرمش در برابر مردم و منتقدان را ندارد. اما مقاومت آزادیخواهان و ایستادگی نسل های مختلف علیرغم سی سال سرکوب و نقض حقوق بشر نشان میدهد که مشعل آزادی خواهی و عدالت جویی در ایران خاموش شدنی نیست و آنچه روزی خاموش خواهد شد آتش خانمانسور استبداد است.

اینجانب بعنوان یک مدافع حقوق بشر که ۶۰ سال برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران رنج کشیده ام، با اعتراض به فشارها و دستگیریهای اخیر بار دیگر به حاکمان نظام ولایی هشدار میدهم که از نقض حقوق بشر و آزار منتقدان و نخبگان سیاسی و مدنی دست بردارید؛ زندانیان سیاسی و عقیدتی با هر تفکر، عقیده و اندیشه ای را آزاد کنید؛ و مطمئن باشید در صورت ادامه این اعمال سرنوشتی بهتر از دیگر نظامهای استبدادی در انتظارتان نخواهد بود.

دکتر محمد ملکی
بهمن ۱۳۹۲

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است