اعتراض بیش از ۶۵۰ نفر به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»؛ طرح را از دستور کار مجلس خارج کنید


 

«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» طرحی است که پس از طی کردن مسیری طولانی و پیچیده به کمیسیون های مجلس رسیده و در حال بررسی است. این طرح که ادعا می شود برای بالابردن کیفیت و کمیت جمعیت ایران در سالهای آتی طراحی شده است، دارای بندهای تاسف انگیزی در ارتباط با زندگی زنان است. از جمله این بندها می توان به حذف علنی زنان از اشتغال، دشوارتر کردن مسیر همکنون دشوار طلاق برای آنان و سختگیری های جدید در استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری اشاره کرد. بیانیه ای که در ادامه می آید، توسط گروهی از فعالان زن در ایران تهیه شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است:

« در بند بند این طرح از قرار دادن زنان به ویژه زنان مجرد در انتهای صف دسترسی به شغل و درآمد تا محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری، زنان به مانند دیگر قوانین و مصوبات این چند سال از حقوق خود محروم شده و تنها در جایگاه تولید نسل دیده شده اند. سوالی که با خواندن این طرح به ذهن می‌آید این است که «اگر طرح افزایش جمعیت طرحی معقول و منطقی است، نمی‌توان با اتکا به فهم زنان و مردان و با احترام به قدرت تصمیم‌گیری افراد به جای تصویب طرح‌هایی تا این اندازه مداخله گر و مستبدانه و با نگاهی چنین تنگ و ابزاری به زنان آن را پیش برد؟ به جز محرومیت زنان از شغل، درامد، تحصیلات و محدود کردن تعریف زن به عنوان وسیله‌ی ازدیاد نسل و نه نیمی از جمعیت صاحب حق آیا راه دیگری برای پیش بردن این «تعالی» وجود ندارد؟ چرا معنای تعالی در هر مسئله ای برای قانون‌گذاران تبعیض و تحدید و دشمنی با حقوق زنان است؟ »

این بیانیه که بیش از ۶۵۰ نفر آن را امضا کرده اند، در پایان مجلس را از تصویب این طرح بر حذر داشته و از معاونت زنان ریاست جمهوری میخواهد که از امکانات خود برای جلوگیری از تصویب این طرح استفاده کند. متن کامل بیانیه و اسامی امضا کنندگان در ادامه می آید:

«در روزهایی که به تازگی «کمپین ۱۶روزه مبارزه با خشونت علیه زنان» را که در دنیا توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مردمی پیگیری می‌شد پشت سر گذاشته‌ایم، در سکوت و غیاب سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق زنان در ایران قانونی در مجلس در حال تصویب است که به راستی عقبگردی باورنکردنی در عرصه‌ی حقوق فردی و اجتماعی برای زنان به حساب می‌آید. پس از تحمیل سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی به دختران جوان خواستار تحصیل در دانشگاه‌ها، قانون گذاران قصد دارند تا این بار با تصویب “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»،حق اشتغال و استقلال مالی را به بهانه تکریم ازدواج و خانواده، حق دسترسی به وسایل پیشگیری و مراقب‌های بهداشتی را به بهانه‌ی کم شدن جمعیت و حق برابری در قوانین مربوط به طلاق و ازدواج را به بهانه‌ی تحکیم خانواده، برای زنان نادیده بگیرند و بنا به جیره‌ی فرزندآوری و تاهل همین امکانات حداقلی را -که پیش از این نیز چنگی به دل نمی‌زد- ذره ذره از آنها بگیرند و همه‌ی اینها را زیر نام تکریم خانواده که البته نام توجیهی «علاقه‌ی حاکمیت به داشتن جمعیت بیشتر است» صورتبندی کنند.

در بند بند این طرح از قرار دادن زنان به ویژه زنان مجرد در انتهای صف دسترسی به شغل و درآمد تا محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری، زنان به مانند دیگر قوانین و مصوبات این چند سال از حقوق خود محروم شده و تنها در جایگاه تولید نسل دیده می‌شوند. سوالی که با خواندن این طرح به ذهن می‌آید این است که «اگر طرح افزایش جمعیت طرحی معقول و منطقی است، نمی‌توان با اتکا به فهم زنان و مردان و با احترام به قدرت تصمیم‌گیری افراد به جای تصویب طرح‌هایی تا این اندازه مداخله گر و مستبدانه و با نگاهی چنین تنگ و ابزاری به زنان آن را پیش برد؟ به جز محرومیت زنان از شغل، درامد، تحصیلات و محدود کردن تعریف زن به عنوان وسیله‌ی ازدیاد نسل و نه نیمی از جمعیت صاحب حق آیا راه دیگری برای پیش بردن این «تعالی» وجود ندارد؟ چرا معنای تعالی در هر مسئله ای برای قانون‌گذاران تبعیض و تحدید و دشمنی با حقوق زنان است؟

محروم کردن زنان از دسترسی به شغل نه تنها منجر به فرزندآوری بیشتر نمی‌شود بلکه تنها نتیجه ی آن سرریز شدن مردان مجرد و زنان به بازار کار اشتغال غیررسمی، با درآمدهای کمتر و نظارت کمتر ‌است. سیاستی که بهای آن جان‌هایی است که به بهای بچه‌نیاوردن و یا ازدواج نکردن باید کار خود را در برابر دستمزدی ناچیز بفروشند تا بازار کار رسمی همچنان تک جنسیتی و مردانه بماند، با این تفاوت که این بار مردان مجرد نیز از این بازار بیرون گذاشته می‌شوند.

محروم کردن زنان از امکانات رایگان مراکز بهداشت برای وسایل پیشگیری از بارداری یا امکانات پیشگیری‌های دائم، غیرقانونی بودن سقط جنین، سختگیری‌های روزافزون برای طلاق – آن هم یک طرفه- سوءاستفاده از امتیازات دولتی در تقسیم منابع سلامت و بهداشت است که تنها باعث بالارفتن آمار سقط جنین‌های غیرقانونی و مرگ و میر مادران و بیشتر شدن کودکان ناخواسته می‌شود که در نهایت حتی اگر کمیت جمعیت را بالا ببرد مسلما بر کیفیت آن نخواهد افزود. به کار گرفتن چنین سیاست‌های تنبیهی و ظالمانه‌ای برای زنان که همه‌ی دستاوردهای تحصیلی و شغلی خود را مدیون تلاش‌های فردی زیر سایه‌ی سنگین و دست و پاگیر قوانین تبعیض‌آمیز هستند نیز منجر به تشکیل خانواده‌های پرجمعیت و بالارفتن کیفیت زندگی در ایران نخواهد شد، بلکه تنها منجر به آسیب‌های اجتماعی و مالی بیشتر در میان زنان و مردانی شود که به دنبال سیاست‌های تشویقی مالی بر تعداد فرزندان خود نخواهند افزود.

ما نمایندگان مجلس را از تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون برحذر می داریم و به آنها هشدار میدهیم که مسئولیت عواقب تصویب این قانون که تنها منجر به تبعیض بیشتر جنسیتی در ایران می شود بر عهده ی آنها خواهد بود، تصویب این طرح به معنای عقبگردی بزرگ برای زنان در قوانین است، قوانینی که این بار زندگی و سلامت روحی و جسمی زنان را هدف گرفته است.

همچنین معتقدیم تصویب این طرح کاملا در مغایرت است با وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری، اعتراض او نسبت به کم شدن سهم زنان از بازار اشتغال و اشاره‌ی او به «عقب‌ماندگی مزمن تاریخی در زمینه اشتغال زنان در مشاغل مدیریتی» و از این روی دستگاه‌های دولتی را از هرگونه اقدامی برای تسهیل تصویب این طرح برحذر می داریم. ما امضا کنندگان این بیانیه مصرا خواستار خارج شدن این قانون از دستور کار مجلس و تلاش دولت به ویژه معاونت زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری در استفاده از همه‌ی امکانات خود برای جلوگیری از تصویب این طرح هستیم و به نمایندگان مجلس هشدار می‌دهیم که در صورت ادامه ی تصویب این طرح و تحدید حقوق زنان و کودکان ما حق هرگونه حرکت اعتراضی را برای توقف این طرح برای خود به رسمیت می‌شناسیم.»

هاجر نصراصفهانی، زهره عالیزاده، علی فتوتی، زهرا اکبری، کویستان داودی، زهرا مالکی، آزاده دواچی، منصوره شجاعی ، بنفشه رنجی، حمیدسرداری، پیمانه فقیه نصیرى، پریناز اتابکی، غزال فریدونی، ژیلا گلعنبر، رقیه رضائی، نسرین میرجوادی، نازنین اخوت، ساحره کهنسال، نسیم شاهواری، مرضیه قاضی، فاطمه آزادی، رکسانا احمدی، منیژه مخزنی، رضا قضات، مهدیه زهدی، حسین علوی، نیایش قربان دولتی، مژگان محمودی، بهاران مجیدی، مینو مبین فر، آزیتا رضوان، نرگس سرداری، میترا نجفی، مهنوش ناصری، شایا شهوق، امید دیلمی، آزاده خرازی، سارا صحرانورد فرد، شیرین عالی زاده، شهرزاد امری، مهرانگیز کار، آرش صادقی، صحرا بیرانوند، رضارفیغی، پگاه فاطمی، فرشیده اسدی، زهرا رشیدی، امین مزارعی، زهرا مداح، سمیه رستم پور، سارا کریمی، فرشته قوامی، زهرا آزادفلاح، مهرناز جوان، حجت نارنجی، سایه نسیماصفت، شهلا جلیلی، حلیا فائزى پور، سروه مرادویسی، محمد بیکران بهشت، امیرحسین نیلوفری، پریچهر نومانی، نگار رجایی، بنفشه آقایی، علیرضا خانبخش، زینب زمانی، پریسا کاکایی، دلارام علی، نرگس احمدی، خیزران اسماعیل زاده، مریم زندی ، بیتا یاری، صبری نجفی، فریناز آزاده فر ، هما اسماعیلی، لیلا ایپکچی، مریم ضیاء، نسرین ترابی، آزاده فرامرزیها، معصومه وطنی، لیلا غضبان پور، شیوا نوجو، تارا سپهری فر، لیلا بایرامی ، مرضیه محمدیان مرادی، آزاده پارسامنش، آلما بهمن پور، شهپر بامداد، نرگس پورشعبان، سعید سیف ، فرشته طوسی، نفیسه پتکی، ثمین چراغی، فریبا هوشمند، مریم کهن کن، پری احمدی، یاس ناصری، آریا وقایع نگار، محسن صالحی، بهمن امینی، سمانه عابدینی، راحله عسکری زاده، علی دهقان، نفیسه فتح الله زاده، شقایق زعفری، فریده غائب، آیدا ابروفراخ، نواب رحیمی پور، گلاله بهرامی، پروین شهبازی، مهسا امرآبادی، فاطمه اباقی، ندا بزرگیان، آیدا قجر ، امیر رحیمی، صبا شعردوست، شمسی خجسته اقبال، کاوه رضائی شیراز، فرشته ذاکر، ساغر بزرگی، بهار صابر، سمیه رشیدی، سمیمن بهادری زاده، غزاله عسکریزاده، فاطمه آرام نژاد، مهین غلامی ، اختر عظیم نژاد، سولماز ایکدر، خاور قیتولی، نازنین دلنواز، آرش نصیری اقبالی، علیرضا ابوفاضلی، الهام ذاکری، لیلا موری، زینب زمان، حسام کمالیان، کاوه کرمانشاهی، فرزانه جلالی، یاسمن عقیلی، نرگس متوسلیان، الهام نظری، علی ماهباز ، مریم رحمانی، سونیا غفاری، گلاره خوشگذران، مریم بهرمن ، نیکزاد زنگنه، مهناز علیزاده، اکرم احقاقی، صدیقه اناوتی، پویش عزیزالدین ، وحیده حبیب‌پور، علی اصغری، حسن زهتاب، بهروز ستوده، مهسا شارباف، آیدا سعادت، ناهید خیرابی، صدیقه رحیمی، شکوفه ایلخانی، شاهین خانی، نقی رشیدی، لیلا اسدی، ظریفه نصیری، نجمه واحدی، نیره توحیدی، حمید اسلامی، فاطمه لاهیجانی امیری، مهسا پوربخش، نوشین کشاورزنیا، فرشید مقدم، ندا شریفی، علیرضا مزارعی، امیر زرگری، زهرا مرادی، عماد الدین شوری جزه، فرحناز عطاریان، فریبا عباسی، محبوبه حسین زاده، شهرزاد مشایخی، بنفشه جمالی، نیلوفر اِنسان، سارا آرین مهر، حامد انوری، جادی میرمیرانی، پرستو فاطمی، بهاره قضات، زهرا شاهرخی، پریسا اکبرزاده، بهار فامیلی، لیلا فاضلی، زهرا اکبری، زهرا میر سرایی، سیمین مرعشی، سحر میرحسینی، آذر نجاتی، آوا دهقانی، امیر بهادر مشهدی، گیتا امام، هلیا میرزایی، نرگس صاحبی، پریسا رحیمی، ستاره قدسی، نصرت اله یداللهی، لیلا صالحی، مهشید یوشی، مسعود شب‌افروز، صبرا رضایی، کریم شامبیاتی، شیما قوشه، آرین فرازاده، نسرین افضلی، رعنا غضبان پور، معصومه ضیاء، علیرضا رسته، صدرا شهاب، یاسمن نوعی، مهسا شرکتلو، مهدی علوی، مارال لطیفی، طاهره رحیمی، مزین ضیاییان، بلال مرادویسی، رضا کریمی، لیلا یزدی، على عبدى، سیما حجتی، ملوک عزیززاده، مهران براتی، اکرم خاتم، نسیم سرابندی، پرستو بیرانوند، سالومه سیاوشی، مهناز پراکند، آزاده مولوی، رضا حیوا، کریک بیدگلی، سیما ببرگیر، عارفه سادات تاجزاد، زویا اسکندریان، مهرنوش اعتمادی، علی تقی پور، مریم نصیری، عطیه وحیدمنش، محمود فاطمی، ابوالفضل ستوده، شعله محیط، بهروز افطاری، لیلا میرزایی، درسا سبحانی، حسین ترکاشوند، روشنک حریری، هدا امینیان، مریم اهری، پرستو اله یاری، مریم نصراصفهانی، راحیل رودساز، ثمره شاه صفی، نسیم سلطان بیگی، سمیرا یحیایی، سیما حسین زاده، بانو صابری، عفت ماهباز، هیوا زرافشان، محمد ایرانی‌تبار، منیره کاظمی، علیرضا فیروزی، رضا انصاری راد، زهره معینی، زهرا رضی، حمیدرضا پورشعبان، فاطمه ضیاییان، حسین عباسی، صدرا عبدالهی، کاویان صادق زاده میلانی، پویا جهاندار، پونه عظیمی، مهرنوش زنوزی، نازلی فرخی، ستاره صالحی، محمد جوهری فرد، حسن سربخشیان، سوده راد، بهنام دارایی زاده، مسعود مهربان، الناز ناطقی، مهری جعفری، فخری شادفر، کیانا حسینی، شادی ابراهیمی، طاهره ریاحی، ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ اﺭﺩﻛﺎﻧﻲ، لیدا کریمی، فریده یونسی، فتانه میرزازاده، سوسن اولی، سحر بیدل، سمانه عالی زاده، لیلا مهدوی، گله باغ رسولی پناه، مسعود ابراهیم نیا، مرضیه زمانی، شادی مهدی، الهه محمدی، ستاره حجتی، صبرا رزوقی، مریم کاویانی، الهه محمدی واریانی، ساقی لقایی، کاوه سمیعی، آذر تشکر، مرتضی اصغرنیا، مریم بیدگلی، عشا مومنی، نسیم روشنایی، پرهام میثاقیان، آیدین ظریف، نسیم بهمنیان، محبوبه محبی، آمنه شیرافکن ، نفیسه آزاد، زینب پیغمبرزاده ، گیتی جوادی، مرجان نمازی، فریبا مطلب‌زاده، مهسا فرتاب، اعظم کاظمی، مریم شاپوری، مجید روشن، سحر رضازاده، افسانه شفیعی، ترانه امیرتیموری، روژین محمدپور، آسیه امینى ، بهزاد مولود، محدثه واضحی‌فرد، رضوان مقدم، طاهره آذری، گلاره حمزه، پیمانه اباقی، سحر آزاد، ساچلی افلاکی، شیرین شریفی، احمد نورآذر، فاطمه مسجدی، عماد شوری، افسانه گودرزی، سحر میرزایی، پروانه زندی ، شادی ثقفی، سعیده سهرابی، علی اکبر مهدیه، آزاده بهکیش، زهره خلیلی، فیروزه مهاجر ، آزاده خسروشاهی، کاوه کرمانشاهی، علی صباغی، سارا آرین نژاد، فرهاد داودی، بهار تمدن، مرجان سعیدی، سپهر ساقی، ناهید میرحاج، مطهره یوشی، حامد پناهنده، معصومه زمانی، ترانه آبان زاده، امید کوهى، احمد باطبی، ایمان احسانی، کیان مینویی، فرزانه قاسمی، بالی صداقت، فرانک فرید، مرضیه عباسی ، ناهید کشاورز، سعیده رجامند، شهلا یداللهی، ستاره سجادی، هانی منصوریان، پروین ذبیحی، فرنگیس بیات ، لیلا عطارچی، زهره طراوت، فریبا دریس ، حدیث محمدی، نجمه زارع، صبا لشگری، سعیده عدلی ، نگار افراز، معصومه دهقان، حسنیه نجفی، مژگان ثروتی، عرفان مردانی، فریبا مطلب زاده، محسن لطفی ، فرزیا ثابتی، کبری معصومی، رویا صالحی، فاطمه رضائیان، غنچه قوامی، پیام خادم صبا، عذرا معصومی، مینا جعفری، ربابه واشقانی فراهانی، حوریه رسولی، زهره اسدپور، ناهید جعفری، نفیسه میرلوحی، مریم یوسفیان، فرشید علیزاده، آزاده پورزند، گیتی پورفاضل ، نسیم خسروی، مژگان خیرالهی، زهره افشار، امیر عاقل زاده، تهمینه زاردشت، احمد اسماعیل زاده، سید مهدی یوسفی، بهرام امامی، امیر فیروزی، پروین اردلان ، زهره سروش فر، مهدیه میررحیمی، رامین عسکریزاده، فرزانه جلالی فر، ریحانه فردانش، ایران جمالی، مریم ناظری، بیژن سینا، زهرا نادری بلداجی، خدیجه مقدم، فاطمه شاهین، امیر رشیدی، فتانه عبدالحسینی، آمنه زمانی، حمید اسماعیلی، رضا پور خردمند ، امیر کلهر، ساغر غیاثی، لیلا نقوی، فاطمه شیرافکن، رعنا بنی هاشمی، سمیه علیپور، سعیده حسینی، محمد علمی، نگار انسان، فرشته نوبخت، ستاره هاشمی، کاوه مظفری، مهدی عربشاهی، فاطمه رضایی، عسل اسماعیل زاده، جلوه جواهری، شراره وحیدی، مهشید پگاهى، رضا قاضی نوری، علی مزارعی، یاسمین اصفهانی، سیاوُش آریا، احمد نجات، رضا کاویانی، شیما لهراسبی ، سودابه مخزنی، مینا دارابی ، حانیه عالمی، نوید محبی، حمید حمیدی، محمود رفعتی، فاطمه عرب سرخی، نفیسه فرقانی، علیرضا بابکی راد، لیلا سیف اللهی، فرزانه کاظمی، مسعود دهنمک، فروغ عزیزی، سحر دیناروند، حامد رضوان، مروارید باقری، ژیلا مکوندی، مژده هاشم بابادی، شادی رضایی، نفیسه محمدپور، کیتی پور فاضل ، سارا ثابت، سیاوش بهمن، علی طیبی، رضا سیامی، حسن محب علی، سهیلا ستاری، آنا شیخ معمار، مهناز ظهیری نژاد، مهرداد اربابی، ریحانه جدیدفرد، لادن باقری ، نوید قیداری، وحیده مولوی، حنانه پتکی، آذر بیک زاده، لیلا نظری، پریسا شکورزاده، سارا طباطبایی، مهرداد فلاحی، بتول کرمانی، توران همتی، هما مداح، هنا نصرت زاده ، شفق رحمانی، نازی عظیما، حسین پژم، سعید کیانی ، لیلی مهرگان، اویس اخوان، میترا سالاری، روحی شفیعی، فریبا فرنوش، سیما رشتی، مهدیه گلرو، محمد رضا سعیدی، نسرین بصیری، احمد نورایین، صفورا الیاسی، نرگس محمدی ، مریم سادات یحیوی، حسن نایب هاشم، دنیا کیهانی، ندا آیتی، بهناز مهرانی، فاطمه مرتضایی فرد، حسن اکبری نیا، نسرین قوامی، آزاده زارعیان، ملینه پاپازیان، فروغ سمیع نیا، مریم صابری، نگین نعمتی، مینا طلوعی آذر، محمدکریم آسایش، کاوه رضایی، مهناز شاپوری، سمیه شیرافکن، تورج شاه، نوید محمدی، مریم نعمت پور، شراره رضایی، نریمان رحیمی، سوسن طهماسبی، آینا قطبی یعقوبی، حسین ابراهیمی، فرشاد صدوقیان، پوریا نوری، روژین محمدی، سیده سارا حسینی، نگار پورشعبان، پوریا اکبرزاده، فاطمه خانی، ام کلثوم کاظمی، علی صمد پوری، الاهه امانی، شهاب الدین شیخی، رضا سیاووشی، ژاله مخزنی، حریری، چیمن سعیدی، سینا کلوت، یداله نعمتی، سحر سجادی، نوشین رستمی، مالک مداین، پژمان منصف، ساناز شمسی پور، مارال فرخی ، فریبا داودی مهاجر، شقایق وحیدی، شبنم قیدی ، پریچهر نعمانی، صبری بهمنی، یگانه امام، الهه فراهانی، اکرم خیرخواه، الناز انصاری، اندیشه جعفری، نازنین کاشانی، نعیمه دوستدار، آزیتا شرف جهان، ناهید آذزی، مهرنوش نجفی راغب، سمیه بهادری، ویدا واعدی ناسک، سعید آرامی، سیما عمرانی، منصوره بلخاری، پرستو سرمدی، افشار مهربان، مینا حسینی، کامبیز قبادی، شقایق سیروس، آرزو عزیزی، لیلا ابراهیمیان، حسین آذربایجانی، ایراندخت فامیلی، بابک حیدری، لیلا محمدیان، احمد طالبی، نسیم قیدی، آینده آزاد، اکتا بهرامی، الهام ملک پور، صبا نیکنام، سمیه افشار، علی طایفی، هلی نعمتی، عالیه مطلب زاده، مینا محبوبی، کاملیا دیبا، رویا کشاورز، غزل اسبقی، فهیمه میرلوحی، امیر عزیزی، بهاره زمانی، احسان عبدلهی، پریوش رزاقی، طناز پتکی

تغییر برای برابری

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است