اعتراض به هیئت نظارت بر مطبوعات؛ کورش زعیم، هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران


به: هیئت محترم نظارت بر مطبوعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

از: کورش زعیم

 

موضوع: دستور به حذف نام من از مصاحبه ماهنامه نسیم بیداری

 

اعضای گرامی هیئت نظارت بر مطبوعات،

در شماره ۵۰، مرداد ۱۳۹۳، ماهنامه نسیم بیداری، که ویژه “الهیار صالح” بود، این ماهنامه گفتگویی با من در این زمینه داشته که به گزارش رسیده، از سوی آن هیئت محترم، یا فردی از آن هیئت، ماهنامه را با تهدید دستور داده که نباید مطلبی از اینجانب “کورش زعیم” یا نام و عکسی از من چاپ شود. ماهنامه به علت تاریخی بودن مطلب، پس از مشورت با من، آنرا بدون ذکر نام و عکس من چاپ و منتشر نمود.

اکنون من از آن هیئت می خواهم که بطور کتبی به من یا به همان رسانه، پاسخ بدهند که طبق کدام قانون یا مصوبه چنین دستوری را صادر کرده اند تا نشریه از ترس توقیف دوباره خود به آن تمکین کند؟ اگر این کار سلیقه شخصی یکی از اعضای هیئت بوده، ایشان اعلام کنند که با چه اختیارات یا مجوزی دست به این سانسور غیرقانونی، در تخلف فاحش از اصل بیست و چهارم قانون اساسی، و تخلف نسبت به وظایف و اختیارات هیئت نظارت بر مطبوعات طبق قانون مطبوعات، این دستور را صادر کرده است. هیچکدام از ماده های ۶ و ۷ فصل چهارم (حدود مطبوعات)، و ماده های ۲۳ تا ۳۵ فصل ششم (جرایم مطبوعاتی) قانون مطبوعات، اجازه دستور حذف نام نویسنده را از نوشتاری مجاز و قانونمند نمی دهد.

بنابراین، من از هیئت محترم نظارت می خواهم که دلیل یا مصداق قانونی دستور خود را مبنی بر حذف نام و تصویر من، بطور کتبی به ماهنامه یا به اینجانب اعلام نمایند، یا در جراید توضیح دهند. خودداری از توضیح و استدلال قانونمند هیئت نظارت مطبوعات ممکن است اقدامات قانونی را علیه تخلف هیئت و خروج از وظایف و اختیارات قانونی در پی داشته باشد.

با گرامیداشت،

کورش زعیم

۳۰ امرداد ۱۳۹۳

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است