اعتراض به بیرون کردن کودکان افغان از مدرسه – کورش زعیم


koudake-afghan

نامه سرگشاده به وزیر آموزش و پرورش

جناب آقای علی اصغر فانی
وزیر گرامی آموزش و پرورش

خبر جلوگیری از ورود ۲۵۰ کودک پناهنده افغانستانی به مدرسه خودشان بسیار تکان دهنده بود. بار دیگر بازماندگان دولت گذشته که شما هنوز فرصت پاکسازی آنان را نیافته اید، بر چهره ملت ایران لجن پاشیدند. هیچ چیز زشت تر، ضد بشری تر، بیرحمانه تر و بیشتر ضد منافع ملی نیست که کودکان پناهنده و وابسته به ما را از تحصیل دانش باز بداریم.

کودکان از هر کجا که باشند متعلق به همه جهان هستند و همه مردم جهان در آموزش و پرورش آنان مسئولند، زیرا آرامش، پیشرفت و امنیت آنان در این است. ولی امکانات آموزشی و فرهنگی ایران متعلق به همه کودکان همه همسایگان ما است. اینکه کودکان پناهنده یا مهاجر همسایه را از کودکان ایرانی جدا می کنند به اندازه کافی شرم آور هست که آنان را چنین تحقیر و از موهبت آموزش محروم کنند.

من به نام یک ایرانی از شما درخواست دارم که به این فاجعه فرهنگی تکراری و بی احترامی و بی اعتنایی به آینده فرزندان افغان ایران زمین پایان دهید. نه تنها کودکان افغان که اگر بی کفایتی شاهان قاجار نبود اکنون ایرانی بشمار می آمدند، بلکه هر کودک از هر کجای جهان که به هر شیوه، برای درازمدت یا کوتاه مدت، پناهنده یا مسافر، به ایران آمده باشد، باید بتواند بدون تشریفات درهر دبستان و دبیرستان و دانشگاه دولتی که مایل باشد به تحصیل بپردازد. این کودکان سفیران حسن نیت ایران در کشورهای خود خواهند بود.

در مورد کودکان خانواده های پناهنده، اگر ما از تحصیل دانش محرومشان کنیم نه تنها ممکن است به علت بیسوادی یا کم سوادی به گروه های تندرو و ضد ایران بپیوندند، که ذهنیت نفرت از تجربه ایران را هرگز نخواهیم توانست از ذهنشان پاک کنیم. عملکرد ما در گذشته، بویژه در دولت گذشته، چیزی بجز نفرت از ایران در ذهن همسایگان ما نکاشته است و ما راه درازی برای جبران این خیانت فرهنگی و امنیتی در پیش داریم. همه کودکان در کشورهای واقع در گستره فرهنگی ایرانزمین بر دوش ما حق دارند، زیرا این بی کفایتی رهبران ما بوده که این خانواده بزرگ و بزرگوار بی همتا را پاره پاره کرده است.

کورش زعیم
هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران- ۱۴ بهمن ۱۳۹۲

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است