استقلال و آزادی دادنی نیست : فرهنگ قاسمى


hoghoughe-shahrvandiامروز شنبه ٢١ ژانویه، به هنگامیکه در بیش از ١۴ پایتخت از کشورهاى جهان، واشنگتن، پاریس، برلن و… صد هاهزار نفر از زنان و مردان آزادیخواه و مترقى، علیه دونالد ترامپِ ضد زن، ضد اقلیت ها، ضد دموکراسى، ضد حقوق پناهندگان، ضد حقوق بشر، ضد حقوق تأمینات اجتماعى و ضد حقوق ملیت ها و کلاهبردار و بساز و بفروش دزد، ناقض حقوق بازنشستگى مردم کم درآمد، نماینده پوپولیسم و ناسیونالیسم افراطى، بطور همبسته بر پا شده است، خبر دار شدم که آقاى رضا پهلوى از سوى شورای ملی و آقاى هجرى، بعنوان رهبر حزب دموکرات کردستان ایران برگزیده شدن ترامپ را تبریک گفته اند. در این پیام آقاى هجرى به دنبال سیاست هاى پیشینش بار دیگر از امریکا تقاضا میکند تا در خاورمیانه و در ایران دخالت کند. متن پیام اوبه این شکل آغاز می شود:

پیروزی شما در پنجاه و هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را صمیمانه تبریک می‌گوییم، امیدواریم طی دوران ریاست جمهوری خود بتوانید خدمات ارزندەای را بە مردم آمریکا داشتە باشید و در استقرار صلح و آشتی در خاورمیانه از طریق تامین حقوق ملی ملت‌‌های تحت ستم منطقه و همچنین کوتاه کردن دست دولت‌های تروریست و دیکتاتورها در این بخش از جهان موثر واقع شوید. بقیه پیام او را در اینجا میتوانید بخوانید.

من چه از نظر سیاسى چه از دیدگاه نظرى و چه در رابطه با حقوق مردم و اقوام و چه در برنامه هاى اقتصادى و فرهنگى و آموزشى، سال هاست که علیه جمهورى اسلامى و براى نابودى و برکناریش مبارزه میکنم؛ اما با دخالت هر قدرت خارجى، هم در منطقه خاورمیانه و هم در ایران مخالفم. این تقاضا هاىِ دخالتِ مستقیم یا غیر مستقیم را نه به نفع ایران که در استبداد دینى بسر میبرد و نه به نفع خاورمیانه اى که سال هاست در اتش جنگ میسوزد نمیدانم و این خواست ها از دول بیگانه را محکوم میکنم.

هر گونه تغییر در ایران بایستى منبعث از جنبش مردم باشد و با کمک نیروهاى سازنده و مترقى جامعه صورت پذیرد. از مبادرت این فراد و احزاب و هرکس دیگر در کمک خواستن و گدایى کردن از بیگانگان چه روسیه و چه اسرائیل و چه عربستان و امریکا و اروپا و … اظهار تاسف میکنم و آن را شایسته مردمان شرافتمند ایران نمیدانم و میگویم در ایران این روش ها قابل اجرا نیستند و هرگز موفق نشده اند.

جویندگان این شیوه ها به هدفى رهائى نخواهند رسید. این روش ها کارى غیر از تخریب خود و لطمه زدن به ارزش هاى ملى نمیکنند.

مگر می توان از کسى که حقوق اقلیت ها را در امریکا رعایت نمی کند خواست تا به کمک اقلیت‌های مملکت ما بیاید؟ مگر می توان از کسى که بار ها و علنا در سخنان خود گفته است نخست امریکاتقاضا کرد که بیاید و در ایران حقوق شما را به عنوان اقلیت از جمهورى اسلامى بگیرد و به شما باز پس بدهد!؟

هم آقای هجری و هم آقای رضا پهلوی باید بدانند که با گدائى از درگاه سمبل امپریالیسم که مورد تنفر آزایخواهان و روشنفکران جهان است به استقلال و آزادی نخواهند رسید. بهتر است اینان در سیاست های خود تجدید نظر کنند و در کنار نیروهای دموکرات لائیک و آزادیخواه، که بدون وابستگى به قدرت هاى خارجى برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه میکنند، گام بردارند تا بدین وسیله هم به دموکراسی برسند و هم تمامیت ارضی ایران را از بین نبرند و هم استقلال آتى کشور را به دست بیگانگان نسپارند.

فرهنگ قاسمى ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷ پاریس

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است