استاد گرامی، جناب آقای برومند، نودمین بهار زندگی شما خجسته باد:جبهه ملی ایران آمریکا و اروپا


استاد گرامی، جناب آقای برومند،
نودمین بهار زندگی شما خجسته باد.
شما با بیش از نیم قرن تلاش مداوم و خستگی ناپذیر در جبهه ملی ایران موفق شده اید تا چراغ خانه دکتر مصدق را روشن و پرچم سنگر او را که رزمندگان پیشین به شما سپرده بود، افراخته نگه دارید. تردید نیست که جنابعالی نیز مانند بسیاری از رهپویان نهضت ملی ایران، در این راه ناگزیر به گذر از فراز و فرودها و تحمل کندی و تندی ها و بند و زندان بوده اید ولی هرگز زانو نزده اید.
آگاهان نیک می دانند که دکتر مصدق و جبهه ملی ایران صفحات پرافتخار تاریخ معاصر ملت ایران را ورق زده اند. جای خوشبختی است که شما و دیگر یاران جبهه ملی ایران توانسته اید با حسن شهرت، پاکدامنی و بدور از هرگونه وابستگی برای پیاده کردن آرمانهای مصدق که همانا استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است، تلاش نموده و در عرصه سیاسی ایران گه پررنگ و گه کمرنگ نقش آفرین باشید.
امید است با توانی که دارید و از احترامی که برخوردارید برای انتقال تجارب ارزنده پیشکسوتان و بزرگان جبهه ملی به نسل جوان در راه تشکیل “مهستان مصدق” گامی شایسته برداشته تا این اقدام شایسته به نام شما در تاریخ نهضت ملی‌ ایران ثبت گردد.

با احترام

جبهه ملی ایران آمریکا و اروپا

پنجشنبه، پنجم تیرماه ١٣٩٣

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است