از ماست که بر ماست نقدی عریان بر آن نامه کذایی-جمال درودی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران  (سامانه ششم)


اخیرا سوگنامه ای دررثای مرگ پدرخوانده ای با امضاء ۳۸ نفرانتشاریافت که درآن خواستارتولد پدرخوانده ای دیگربا همان افکارو کردار گذشته شدند. تابه ملت ایران فشار حداکثری وارد آورد. مانند پلیس امریکا که برگردن  آن سیاه پوست فشارآورد و موجب مرگ آن بیگناه شد، حال می خواهند بر ملت ایران نیزچنین روا دارند.

در تمام طول تاریخ هر زمان که ملت ایران برای دموکراسی و آزادی به پا خواستند این ابرقدرتها بودند که درمقابل خروش ملت قرار گرفتندوجنبش آزادی خواهی ملت ایران را عقیم گذاردندو آنچه که امروز بر ملت ایران میگذرد نتیجه اعمال و افکار ایرانی نماهایی وابسته به بیگانگان است که ازخود هیچ اختیاری نداشته و گوش به فرمان ارباب بیگانه بودند.

بیاد دارم که در دهه بیست گروهی درخیابان های تهران در کنار کامیون های روسی راهپیمایی میکردند وخواستار اعطای نفت شمال به روسیه بودند وهمچنین در زمان ملی کردن صنعت نفت و پیروزی ملت ایران در روز ۲۸ امرداد یک مشت رجاله و بدکاره که از بد روزگارهمه ایرانی بودند موفق شدند خانه مصدق را غارت و به آتش کشیده و دولت ملی ، دموکرات ایران را سرنگون و برای ۲۵ سال ایران را دربست در اختیار امریکا و حکومت استبدادی و دیکتاتوری محمد رضا پهلوی قراردهند و همچنین در جنگ هشت ساله نیز بازایرانی نماهایی بودند که در کنارصدام قرار گرفته و او را علیه ملت ایران در جنگ حمایت کردند و موجب جنایت ها وخیانت های بیشماری علیه ایران و ایرانی شدند وآنان نیز از ایرانی بودن صرفا شناسنامه ایرانی داشتند و فارسی سخن میگفتند اما عملا ارتش فارس زبان صدام جنایتکار بودند.

امروز نیز بار دیگر ایرانی نماهایی با اندیشه هایی ضد ایرانی درنهایت آزرم دست بسوی امریکا دراز کرده اند و آزادی را میخواهند از بیگانه گدایی کنند. و به بهانه مبارزه با رژیم حاکم به امریکا نقشه راه برای افزایش فشارهای اقتصادی وحداکثری را می دهند و از درد ملت رنج دیده که کمرشان زیر بار تحریم و گرانی ها خم شده است هیچ نمی گویند. و برای آنها اصلا اهمیت ندارد که این مردم با چه شرایطی روزگار را سپری می کنند و فکر می کنند با افزایش فشارهای اقتصادی ملت جان به لب رسیده قیام کرده و حکومت را سرنگون می کند غافل از آنکه این ملت عاقل تر از آن هستند که درچنین دام های خانمان بر اندازی که تامین کننده اهداف بیگانگان است گرفتار شوند. و ملت ایران در مصاف با دشمن داخلی هرگز تن به ذلت همراهی با بیگانه را به جان نخواهد خرید چون خوب از نتیجه آن آگاه است. و ننگ و شرم ابدی بر کسانی که با چنین افکاری خود را فعال مدنی  یا سیاسی می نمامند، اما دنبال ویرانی ایران هستند.

به این افراد به اصطلاح  فعال سیاسی! و مدنی! می گویم آیا شما فکر می کنید که آینده ایران ازآن شماست؟

فرض کنیم که این رژیم کنونی به هر شکلی از صحنه خارج و سرنگون شودآیا آینده ایران به دست شما خواهد افتاد؟

و حکومت به شما میرسد؟ خیر هرگز چنین نخواهد بود و این خیال باطلی است که شما ها را دچار توهم خود رهبر پنداری و خود مبارز پنداری کرده است.

بیش از چهل سال است که امریکا و متحدانش روی فردخاصی سرمایه گذاری کرده وازلحاظ سیاسی اقتصادی و تبلیغاتی همه جوره او را یاری میکنند وشما ستون پنجم دشمن درخاک ایران شده اید.

و شگفت اینکه عده ای که تا دیروز به رضا پهلوی به خاطر آنکه به آنها نه گفته بود حمله میکردند حالا در یک هماهنگی آشکار از او در رسانه ها تعریف و تمجید هم می کنند و این نشان میدهد که این اشخاص نه تنها صداقت نداشته بلکه در عرصه ی سیاسی همواره با ریارکاری و عدم صداقت تلاش کرده اند تا برای خود جای پای درست کنند.

اگر هنوز در وجود شما ذره ای عرق ملی وجود دارد به جا خواهد بود که رسما و علنی در رسانه ها از اقدام ضد ملی خود از ملت ایران پوزش خواهی کرده و بپذیرید که هیچ بیگانه ای تحت هیچ شرایطی دلش برای مردم ایران نسوخته و نخواهد سوخت. آنان نه صلاح ایران را میخواهند نه صلاح مخالفان حکومت را چون بر خلاف شما برای آنان تامین منافع ملی در روابط بین الملل حرف اول را می زند و برای دموکراسی در کشورهای استبداد زده حتا یک دلار هم قائل به هزینه کردن نیستند.

ملت ایران و مبارزین آزادی خواه باید با تکیه بر توانایی ها و داشته های خود جنبش آزادی خواهی را مستقلا پیش ببرند که اگر جز این باشد اشتباه بزرگ و غیر قابل جبرانی خواهد بود.

پاینده ایران

۲۹ بهمن ۱۳۹۹

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است