با جنبش «زن زندگی آزادی» در گوش جهان نغمه نوروز خوش است


 

پیام نوروزی

هم میهنان عزیز، سالی باتمام رنج ها و نابسامانیها گذشت وسالی دیگربدون امیدآغازشدو ما همچنان نوید سالهای بهتری را می دهیم. عزیزان اجازه می‌خواهم ۲۹ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت و پیروزی ملت ایران به رهبری بزرگ مرد تاریخ ایران دکتر محمد مصدق براهریمن استعمارو استبداد که مقارن است با خجسته نوروز باستانی را از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته وامیدوارم سال آینده با اتحادوهمبستگی همه نیروهای ملی شاهد پیروزیهای ملت ایران باشیم.

پاینده ایران

جمال درودی ۲۸ اسفند

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است