از اکبر طبری تا امیرعباس هویدا-علی نظریامیرعباس هویدا نخست وزیر شاه طی۱۳ سال از۱۳۴۳ تا۱۳۵۶ نخست وزیر آخرین شاه سلسله پهلوی بود.در دادگاه محاکمه اش،به خلخالی گفت: من آنچنان ثباتی در اداره کشور ایجاد کردم که قیمت کبریت طی ۱۳ سال صدراتم یک شاهی تغییر یا افزایش پیدا نکرد.

اما در آن سوی ماجرا به پرونده یک تبهکار اقتصادی به نام اکبر طبری که ۱۲ سال معاون رییس پیشین قوه قضاییه بود نگاهی گذرا می اندازیم موجب می شود که سرافکنده و خجل شویم!

اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی بنابر اعتراف تاریخی اش، رقم های ۸۰۰ میلیارد تومانی از دوستان خاصش در ازای زدوبند قضایی و تبرئه خلافکاران گرفته است.

نگاهی به ثروت نجومی اکبر طبری و همسرش نشان می دهد که این فرد در دوران معاونتش در قوه قضاییه دوران صادق لاریجانی،چه افتضاحاتی به بار آورده است!

آیا تصور نمی کنید در فرداهایی که ما و شما نیستیم راجع به کارگزاران نظام شاه و جمهوری اسلامی به قضاوت می نشیند.
قیاس هویدا بعنوان عالیرتبه ترین مقام اجرایی (شاه) و اکبر طبری عالیترین مقام قضایی دستگاه (صادق لاریجانی) یک واقعیت انکار ناپذیر است.

طبق اظهارات آقای ناطق نوری بعد از آن همه تحقیقات مفصل که در باره زندگی هویدا بهعمل آمد مشخص شد که به بیت المال خیانت نکرده است، اما در مقابل سوگلی صادق لاریجانی در۱۲ سال معاونت قوه قضاییه این همه رشوه گرفته و فضاحت هایی بزرگ به بار آورده است!

این درد را باید به چه کسی گفت؟ که ما جرات‌نمی کنیم کارنامه ارشدترین مقام رژیم شاه را با ارشدترین و امین ترین عنصر شیخ صادق لاریجانی را مقایسه نماییم!

هرچند تندروها بخاطر این نوشته،انگ حمایت از عمال رژیم طاغوت را به بنده بزنند.البته باکی نیست،حقایق را باید بازگو کنیم ولو اینکه به قول امیر مومنان اعتراف به حقایق منجر به ضرر ما گردد.

دادگاه اکبر طبری باید به گونه ای با این عضو ارشد باند تبهکاری حوزه رییس قبلی قوه قضاییه رفتار نماید تا تاریخ با صراحت به نسل های آینده اثبات بگوید،غده چرکین فساد قوه قضاییه دوره پیشین توسط مدیریت فعلی قوه قضاییه به سزای اعمال خویش رسید.
واقعا قیاس طبری و هویدا باعث سرافکندگی ماست.یکی به نام طاغوت با آن پرونده بی فساد و یکی هم به نام انقلابی و امین آیت الله لاریجانی با این همه رسوایی و فضاحت!

این ننگ را باید به کجا برد؟

منبع: مستقل

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است