ارزیابی کار داوران :ضیاء مصباح**در تب و تاب فوتبال این عرصه پر اب چشم مورد علاقه میلیاردها نفر با اینهمه وسایل ارتباط جمعی و اگاهی بخشی دنیای مجازی …..دید یم که ادامه داوری تنها نماینده کشورمان در صحنه – به دلیل خطای ایشان در اخرین حضورش به محرومیت در بخش نهائی منجر کردید که نبود مگر کنترل کار داوری اقای فغانی و گروهش در عرصه قضاوت و اینکه اقتضای زمان و مکان براینستکه کوچکترین بی دقتی در انجام وظیفه ای که بعهده گرفته شده یا به وی تفویض – قطعا بسهو قصور، بی توجهی یا نوعی بیدقتی تشخیص داده میشود و محرومیت های خاصی را در پی میاورد ….
** دویم : جناب رئیسی در سفر دیروز خود به رباط کریم و ان حوالی افاضه فر مودند : در این خطه با همه استفسار از منابع موثق مانند وزارت کشور ، مرکز امار ، سازمان برنامه و دیگر مراجع معتبر دست اندر کار – بیکاری وجود ندارد و تمامی مردمان فعال و در نهایت اشتیاق و انگیزه بکار سازنده و مثبت اشتغال دارندکه طبعا بر درامد ملی و خود کفائی این ملک و ملت میفزاید !!( نقل به مضمون و مستفاد ازاین خبر )
بگذریم از اینکه «یکساعت دستفروشی انهم در سطح مترویا در حاشیه خیابانها که قطعا اجازه نداشتند در امدن موکب ایشان خود را هویدا سازند » با همه خطرات و خطیرات «اشتغال بکار مفید » با تعاریف استاندارد جهانی !قرینست و منکران این واقعیت : ضد انقلاب راستین و منفی بافان حرفه ای .
**سیم : هر روز و شب در این غوغای ترافیک تهران که گویا شهردار متخصص پر تلاشمان که قدرت و بضاعت او را در پاسخگوئی با دانشجویان «دانشگاه صنعتی اریا مهر شریف » در روز ۱۶ اذر دیدیم و شنیدیم – وبرای بهبودی کلیه امورات ! انهم دلسوزانه و بالضروره به : تراکم ، پارکینگ و درخت فروشی در حاشیه خیابانها ی تاریخی مشهور – پرداخته ، با همه وجود درک کرده ایم که خیل عظیم شاغلین عرصه تولید و خود کفائی که عدم وابستگی ایرانمان را از تمامی ابعاد فراهم ساخته- انچنان عظیم و باشکوه است که تمامی وسایل نقلیه و پهنه شوارع عمومی در ید با کفایت مردمانی فعال در تب و تاب رزق و روزی حلال و افزایش ارزش پول خارجی !و بالا رفتن کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با نوع مثلا کره ای ….
**چهارم :مهمانی امده از ژاپن در امد وشدی بقصد دیدارکوی و برزن شهرمان انهم با وسایل عمومی که هر ان به دلیل دوربین در دست و کنجاوی محققانه – احتمال باز داشت او میرفت و بالاخره جان بسلا مت برد و به میهن تحت استثمار و استعمارتحت سلطه دشمنان ! خود باز گشت- درپی استقرار در وطنش چنین نوشت :
با اینهمه امد وشد و نوعی دوندگی –که در لحظاتی خود را در ژاپن یافتم ، چگونه شده که برابری پول در دست ما عوامل بیگانه چنین با ارزش شده که واقعا اگر مجالی میبود (بر خلاف انهمه داد و قال در گرانی ارزاق و نگاه غیر منصفانه به بالا بودن هزینه زندگی در ایران مخصوصا تهران) براحتی میتوان در پایتخت ام القرای اسلامی بزیست و شکر خالق را بجای اورد و از اینهمه نا شکری مردمان ساکن این مرز پر گهردر رابطه با گرانی ها بسهم خود ممانعت نمود ….
** پنجم : در توصیف نکته اغازین « چگونگی کنترل قضاوت داوران با استفاده از ابزار مناسب » میتوان گفت: تشکیلات « فیفا» با دقت انهم علنی و مستقیم ، بشکلی در پی اموزش حکومتهائیست که در اوج خود کفائی- مستقل و بی نیاز از روابط بین المللی با اینهمه دشمن بخدمت خود ، هواداران و بستگانشان اهتمام میورزند .
ضمنا با درایت حکیمانه وتمهیدات داهیانه متولیان مردم دوست میهن خواه- در مسیر ارائه راه حل های جهان شمول … حکمرانان متخصص ایثارگر، مبرا از هر گونه کژی و کاستی – طبعا بی نیاز از هر گونه کنترل ، ارزیابی ، پاسخگوئی و سنجش کارامدی ها میباشند ….که نتایج عملکرد درخشانشان بطول ۴ دهه بر عارف و عامی هویداست .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است