احضار کورش زعیم به دادگاه انقلاب برای محاکمه در شعبه ۱۵ (قاضی صلواتی) در روز ۲۳ دیماه ۱۳۹۳


zaim-ehzarفهرست جرم های کورش زعیم:
۱- تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، یعنی اعتراض به فساد گسترده و ژرف، یعنی مخالفت با اتلاف بودجه کشور برای طرحهای غیرضروری کودکانه مانند پروژه هسته ای و صدها پروژه زیانبار سدسازی و نابودسازی کشاورزی و صنعت و میراث فرهنگی، یعنی اعتراض به بیسوادی، بی خردی و خیانت برخی مسئولان به منافع ملت و کشور، یعنی اعتراض به ایجاد شرایط برای تحمیل تحریم های بین المللی و نابود کزدن اقتصاد کشور و فقر و بیکاری و اعتیاد و فحشا و کودکان کار و میلیونها کودک ایرانی بیرون از مدرسه و فرار سالانه دهها هزار مغزهای پیر و جوان کشور و میلیاردها دلار ثروت از کشور، و غیره و غیره.
۲- اقدام علیه منافع ملی: یعنی اعتراض به تبعیض مذهبی و جلوگیری از مشارکت همه مردم ایران در اداره کشور، یعنی اعتراض به تبعیض علیه زنان، یعنی اعتراض به مصوبه های توهین آمیر قرون وسطایی مجلس شورای اسلامی، یعنی توهین و تهدید و زندانی کردن اقلیت های مذهبی و پناهجویان همسایگان، یعنی هشدار به خطرات برونمرزی چون داعش و توطئه های برخی کشورهای دارای توهم گسترش ارضی، یعنی تهیه و ارائه طرحهای سازنده برای بهبود در اداره کشور و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و دفاعی، و غیره و غیره.
۳- عضویت و فعالیت در گروهک غیرقانونی جبهه ملی ایران: یعنی اقداماتی که از بستن کوچکترین روزنه مخالفت با سیاستهای ضد ایرانی و ضد فرهنگی جلوگیری می کند، یعنی خودداری از خاموش شدن با سابقه ترین و خوشنام ترین سازمان سیاسی تاریخ ایران، یعنی جلوگیری و خنثی کردن توطئه های نفوذ دادن اشخاص مطیع نظام به درون سازمانهای تصمیم گیرنده جبهه ملی، یعنی تلاش برای پویا کردن و سودمند کردن جبهه ملی ایران، مطرح کردن آن در سطح جهانی در راستای سربلندی کشور و ایجاد امید یعنی برای مردم ایران در برقراری دموکراسی و حقوق بشر در ایران.
۴- و… و… و…

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است