اتحاد ملی در ایرانی بودن ماست:روزبه فراهانی پور


نه در جنسیت، قوم، دین، مذهب، گویش و زبان و ما اندام های تشکیل دهنده ملت ایران هستیم که هزاره ها در برابر ناملایمات و نامردمی ها ایستادگی کرده و می کنیم.ایران ملک موقوفه مشاعی می باشد که از گذشتگان به این نسل به امانت سپرده شده و نه تنها هیچ یک از فرزندان این مرزپرگهر بر دیگری برتری ندارند بلکه سهم یکایک فرزندان مرزپرگهر بر وجب به وجب این نیاخاک روشن و برابر است.

هر کس به طریقی دل ما می شکند
بیگانه جدا دوست جدا می شکند
بیگانه اگر می شکند حرفی نیست
از دوست بپرسید چرا می شکند

بیانیه ی “زیر فشار و عجولانه” رییس شورای مرکزی جبهه ی ملی ایران عبد العلی ادیب برومند درباره ی پیش شرط گذاری ملیت ایرانی بر اساس مذهب شیعه تمامی نیروهای ملی، پیروان دکتر مصدق، سکولارها، پیروان دیگر ادیان و مذاهب و به طور کلی تمامی فرزندان مرزپرگهر را شوکه کرد.
هر چند فشارهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم بر کسی پوشیده نیست و از سوی دیگر روشن است صدور چنین بیانیه ای در تضاد با ده ها سال مبارزات ملی ادیب برومند است.
ادبیی که در کنار مبارزاتش عشق خود را به تمامی فرزندان ایران زمین در درون و برون مرزهای استعمار ساخته در اشعارش به تصویر کشیده است ولی افسوس که این اعلامیه قلب ملت ایران را شکسته و احساسات میهن پرستانه شان را جریحه دار کرده است.
آن هم ملتی که در برابر اشغالگران جمهوری اسلامی ایستادگی کردند و نگذاشتند ملت ایران را از هم گسسته کنند و بر خلاف آرمان های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که ملی گرایی را کفر و ملی گرایان را مرتد و برهمین اساس جبهه ملی را غیر قانونی اعلام کرد نیز ایستادگی کردند و نگذاشتند خللی در میان اتحاد ایرانیان ایجاد شود.
ملتی که در برابر تهاجم وحشیانه صدام حسین تکریتی یکپارچه ایستادگی کرد و آرزوی قادسیه دوم را به کابوسی برای صدام حسین تبدیل کرد.
ملتی که در برابر دسیسه های تجزیه طلبانه بیگانگان ایستادگی کرد و نگذاشتند مخالفت با جمهوری اسلامی خللی در اتحاد ملی پدید آورد.

امروز من صدای اعتراض فرزند سنی مذهب کرد و بلوچ این مرزپرگهر هستم که پاسدار مرزهای پرگهر ایران بوده و خواهم بود و
امروز از شما می پرسم شما چرا ادیب برومند ؟
امروز من صدای اعتراض فرزند زرتشتی این مرزپرگهرم که هرگز ادعای مالکیت اختصاصی بر سرزمین مادری نکرده ام و
امروز از شما می پرسم شما چرا ادیب برومند ؟
امروز من صدای اعتراض فرزند یهودی مرزپرگهرم از دانیال پیامبر تا استر و مردخای می دانم که شما به عنوان ادیبی بزرگ بارها لغت نامه حیٌیم را مرور کرده اید و
امروز از شما می پرسم شما چرا ادیب برومند ؟
امروز من صدای اعتراض آن مادر شهید ارمنی هستم که فرزندش را در دفاع مقدس فدای خاک پاک ایران کرده است و
امروز از شما می پرسم شما چرا ادیب برومند ؟
امروز من صدای اعتراض آن فقیر گنابادی هستم که میدانم در جلسات هیات امنای احمد آباد جای خالی تابنده را که در زندان رژیم است را بارها احساس کرده اید و
امروز از شما می پرسم شما چرا ادیب برومند ؟
امروز من صدای اعتراض فرزند شیعه مذهب این مرزپرگهر هستم که خود را جدای از دیگر هم میهنانم نمی دانم ونمی خواهم کسی مرا از دیگر هم میهنانم در اعلامیه خود جدا کند و
امروز از شما می پرسم شما چرا ادیب برومند ؟
امروز من صدای اعتراض فرزند بهایی این مرزپرگهر هستم که جمهوری اسلامی مرا از تمام حقوق شهروندی محروم کرده و همچنان میکوشم تا با دیگر هم میهنانم ایران فردا را برای تمام ایرانیان بسازم و
امروز از شما می پرسم شما چرا ادیب برومند ؟
امروز من صدای اعتراض آن جوانانی هستم که با شور هیجان جان خود بر کف نهادند و در تظاهرات های ضد رژیم یکپارچه شعار “نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران ” را سردادند و
امروز از شما می پرسم شما چرا ادیب برومند ؟
امروز من صدای اعتراض امید آینده ایران هستم که فریاد می زند
” استقلال آزادی جمهوری ایرانی ”
امروز از شما می پرسم شما چرا ادیب برومند ؟
امروز من صدای اعتراض ادیب برومندی هستم که میدانم خوتان هم بارها این پرسش را در روزهای گذشته از خودتان پرسیدا اید و
امروز از شما می پرسم شما چرا ادیب برومند ؟

امید آن دارم که با درایت و هوشمندی بتوانید آبروی ریخته شده جبهه ی ملی و آرمان جدایی دین از حکومت و اتحاد ملی را به آن بازگردانید و از یکایک فرزندان این مرزپرگهر دلجویی کنید و اجازه ندهید دستگاه های امنیتی رژیم از این اعلامیه سوء استفاده کنند و راه را برای شکاف میان فرزندان ایران زمین هموار کنند.

پاینده ایران
روزبه فراهانی پور
از سوی یاران و هم اندیشان مرزپرگهر
چهارم آذرماه ۱۳۹۳ خورشیدی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است