ابتدا بساکن و بدون مقدمه :ضیاء مصباحقبل از سال ۵۷،هرساله در هتل زیبای ماندگار رامسر ، در اواسط شهریورماه بمدت ۳ روز« کنفرانس انقلاب اموزشی رامسر » تحت نظارت شهبانو ودر مراسم افتتاحیه و اختتامیه با حضور پادشاه تشکیل میشد وعملا بنوعی ارزیابی اموزش عالی مملکت بود و این بررسی «عملکرد های یکساله علمی » با تعریفی مطلقا تشریفاتی و تبلیغاتی نبود …
بتبع مسئولیتی که داشتم درمتن و حاشیه این جلسات فعال و سهم مفیدی برای ارتقاء اموزش عالی در وظایفم ….
 در نشست سال ۵۶ این کنفرانس که مواجه با پاره ای سر و صداها واعتراضات دانشگاهیا ن بود ،فضای جلسات حالت سیاسی امنیتی بخود گرفت و اعتراضات دانشجوئی رو به افزایش ،مدیران منصوب دانشگاهها و مدارس عالی در متن وحاشیه نگران تصمیمات احتمالی ….که اجتناب نا پذیر مینمود ……
 نگارنده بخوبی بیاد دارد که در جلسه اختتامیه «شادروان محمد رضا » صراحتا با این عنوان : « شنیده ام در بعضی دانشگا هها «اغتشاشات » دانشجویان و گاه کادر علمی با مماشات و تسامح روسا و مدیران منصوب مواجه و عکس العمل حاد و شایسته ای را بروز نمیدهند که طبعا این روش توسعه « اغتشاشات» را ببار می اورد ..
 همین جا صراحتا اعلام می داریم چنانچه اخباری این چنین مجددا به ما گزارش شود ،دستور اینستکه بسرعت «سقف اطاق رئیس روی سرش خراب و زنده زنده زیر اوار دفن گردد……!!»
 که متعاقب ان البته بفاصله ۱۵ ماه انهم در پی کنفرانس «گوادلپ » ان شد که شا یسته ایران و ایرانی نبود و با توصیف «ژیسکاردستن رئیس جمهور فقید فرانسه » بنوعی خود کشی نهنگ ها در کمال تاسف رخ داد …و بقول اقای ظریف «جواد اقا » خود کرده را تدبیر نیست والبته ۴۴ سال قبل بر خلاف امروز: ملت از شعور و درک لازم همراه با توان تشخیص و تفسیر بر خوردار میبود ند و اصطلاح « خاکت بسر، ترقی معکوس کرده ای »…..مصداق عینی ….!
*عکس العمل های دانشجوئی این روزها در پی ورود صدای مهیب وغیر قابل کنترل «اعتراضات » که مشابه ان دوران ، البته با تفاوت بسیار! باز هم «اغتشاشات» دانسته می شو د ، بداخل بیت ، و در دید ار اخیر دانشجوئی انهم از نوع گزینشی با حضور جماعت سهمیه بگیر وبسیجی ، بکار بردن الفاضی مانند «نشنفتم »یا تکرار سه باره انهم با لکنت و ناقص «ما شما را دوست داریم »و «برای شما دعا می کنیم »ونهایتا مضطربانه ترک سالن …در شرایطی که با تکبیر گوئی ماموران نیز همراهی نمیشد ….
* هم چنین در دید اری قبل ان ، مصادف با عید فطر: اشاره به اینکه «مردم سلایق متفاوت دارند و باید بدون نگرانی از در گیری و اعتراض ، همه با هم دوستانه کار کنند و…(نقل به مضمون با اشاره ضمنی از نوع تلویحی ! به ماجراهای حجاب و…) »
….. نگارنده را بیاد ماجرای بیان شده انداخت ….و ذکر انرا لازم دید .
با این روش و منش انهم از نوع اخوندی ،چندان دیر نشده که تدریجا همان گونه ادبیاتی خطاب به منصوبان ریز ودرشت «که واقعا تفاوت از زمین تا اسمان » ابراز شود که …«فاعتبرو یا اولی الابصار» و«حدیث مفصل بخوان » که چندان مشکل نمینماید !!به این امید که با حداقل هزینه همراه شود ….

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است