آگهی جبهه ملی ایران-اروپا سامان ششم درباره جعل نام «جبهه ملی ایران»یکم تیرماه ۱۴۰۱ در اعلامیه ای که برای پشتیبانی از سخنان جدید آقای رضا پهلوی منتشر شده است، در میان نام سازمان های اکثرا ناشناس، نام جعلی « جبهه ملی ایران برون مرز» بچشم می خورد. جبهه ملی ایران-اروپا سامان ششم اعلام می کند که چنانچه چنین “جبهه” ای وجود خارجی داشته باشد، از نام «جبهه ملی» سوء استفاده شده و تنها برای حمایت از آقای رضا پهلوی ساخته شده است. نام جبهه ملی ایران هرگز نمی تواند در کنار سازمانهایی مانند فرشگرد که سالها با جبهه ملی ایران و دکتر محمد مصدق دشمنی می کند، آورده شود.
هیات اجرایی جبهه ملی ایران-اروپا سامان ششم
پاینده ایران
آدینه سوم تیرماه ۱۴۰۱

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است