آگاهی نامه حزب ملت ایران


“در این سرزمین به حکم ایرانی بودن و دموکراسی همه آزاد به فعالیت و مبارزه سیاسی هستند”

آگاهی نامه

“هم میهنان”
بنا بر وظیفه ای که در پیشگاه ملت قهرمان این سرزمین دارم، به عنوان یک سرباز وفادار به نهضت ملی ایران اعلام می دارم ،از آنجا که به تازگی برخی اظهارنظرهای صورت گرفته به نام جبهه ملی ایران که در تضاد آشکار با اصول این سازمان بوده واخلاق مبارزا تی وشاخصه های دموکراسی را با خطر مواجه کرده،دیگر سکوت را جایز ندانسته و به این باور رسیده ام که در این لحظات سرنوشت ساز باید در این باره مواردی را به آگاهی ملت ایران برسانم.
تعریفی که رهبرو بنیانگذار جبهه ملی ایران در سال ۱۳۲۸ دررابطه با جبهه ملی ایران داشته اند چنین است :
( جبهه ملی ایران مرکز احزاب و اجتماعات و دسته جاتی است که برای خودتشکیلاتی داشته و مرامی جز استقلال و آزادی ایران ندارند.)

یعنی باشندگان و همه ی شهروندان و احزاب ایرانی بدون توجه به باورهای دینی و مذهبی آنگاه که به تمامیت سرزمینی – استقلال و آزادی می اندیشند می توانند همچو همه ی سالهای فعالیت سیاسی جبهه ملی ایران عضوی از این سازمان بوده وتحت نام جبهه ملی ایران مبارزه و فعالیت نمایند.لذا بیان چنین دیدگاهی به نام جبهه ملی ایران صرفا می تواند یک نظر شخصی بوده و هیچ ارتباطی با موازین روشن و تعریف شده جبهه ملی ایران که بازگو کننده ی باورمندی این سازمان به اصول بایسته ی مردم سالاری است ندارد.
با مهربه همه ی مردمان سرزمینم ایران
پاینده ایران
خسرو سیف
تهران چهارم آذرماه هزارو سیصد و نود سه خورشیدی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است