آگاهی نامه جبهه ملی ایران (سامان ششم): اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ششم و هیئت رهبری و اجرایی آن اعلام می‌شود


آگاهی نامه

اخیرا مشاهده شده است که تنی چند از عناوین دبیر ، سخنگو و هموند شورای مرکزی جبهه ملی( سامان ششم ) سوء استفاده کرده و به این اعتبار در فضای نابهنجار و ناگوار سیاسی کنونی ، به مصاحبه رسانه ای و نشر دیدگاه های خود پرداخته اند. ناگزیر به منظور تنویر افکار عمومی و پیشگیری از تکرار چنین سوء استفاده هایی، هویت اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ششم و هیئت رهبری و اجرایی آن اعلام می‌شود .

جبهه ملی ایران (سامان ششم)
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی

اعضاء هیئت رهبری:
دکتر هرمیداس باوند
بانو گیتی پورفاضل
جمال درودی
دکترعلی رشیدی
مهندس کورش زعیم

سخنگو:
دکتر هرمیداس باوند

ریاست شورای مرکزی:
دکتر علی رشیدی

اعضاء هیئت اجرایی:
پروفسور حسن امین
مهندس محمد اویسی
مهندس اشکان رضوی
علی شجاع
دکترحمید شمس
ناصر کمیلیان

اعضاء شورای مرکزی:
پروفسور حسن امین
مهندس محمداویسی
دکترهرمیداس باوند
بانوگیتی پورفاضل
دکترشاهین سپنتا
دکترعلی رشیدی
علی شجاع
جمال درودی
مهندس کورش زعیم
مهندس اشکان رضوی
دکترحمید شمس
ناصرکمیلیان
مهندس مجتبی موسوی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است