آگاهی نامه جبهه ملی ایران-اروپا( سامان ششم ) : درگذشت امیرهوشنگ هوشمند


آگاه شدیم
امیرهوشنگ هوشمند، هموند و عضوسابق شوای عالی جبهه ملی ایران -اروپا، و یکی از مبارزان راه ازادی و پیشگامان استوار نهضت ملی ایران ، دور از وطن ودر ارزوی وطن دار فانی را وداع گفته اند.
درگذشت این شخصیت ارزنده را که از رهروان راه مصدق بزرگ بود، به خانواده و بازماندگان گرامی اش و نیز به هم سنگران او در جبهه ملی ایران -اروپا بلژیک دل ارامی گفته و شادی روانش را آرزومندیم.
جبهه ملی ایران اروپا( سامان ششم )

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است