آگاهی‌نامه جبهه ملی ایران – سامان ششمآگاهی‌نامه جبهه ملی ایران – سامان ششم

۲۱ آذر ۱۳۹۸

هم میهنان
بیانیه‌ها، دیدگاها و اخبار جبهه ملی ایران(سامان ششم) صرفا از کانال تلگرامی جبهه ملی ششم و تارنماهای جبهه ملی ایران-مهستان و جبهه ملی اروپا نشر و به آگاهی شما خواهد رسید.

هر گونه بیانیه و خبری که خارج از رسانه‌های رسمی اعلام شده و با امضاء جبهه ملی ایران(سامان ششم) نشر یابد هیچ گونه ارتباطی با جبهه ملی ایران ندارد.

برگزاری‌نشست‌های عمومی و هفتگی سازمان‌های چند گانه جبهه ملی ایران نیز با اعلام مسئول سازمان مربوطه که توسط ریاست تشکیلات، جناب مهندس کورش زعیم، انتخاب می‌شوند به آگاهی هموندان و هوادارن خواهد رسید.

برگزاری نشست‌های خارج از چارچوب و تایید تشکیلات با نام جبهه ملی ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه متوجه جبهه ملی ایران به جهت نشست‌های خارج از ضوابط رسمی نخواهد بود.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است