آگاهینامه جبهه ملی ششم به اعضاء و هواداران- مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران (سامان ششم)


هموندان شورای جبهه ملی ششم، سازمان دانش آموختگان، سازمان حقوقدانان، سازمان دانش آموختگان جتماعی-سیاسی، سازمان مهندسان و دانشجویانی که ابراز علاقه برای سفر به احمدآباد، آرامگاه دکتر محمد مصدق، در روز چهادهم اسپند، و ادای احترام به این پیشوای مردمسالاری، حقوق بشر و سلامت حکومتی کرده اند، و به اتوبوسهای تدارک یافته دعوت شده اند، به آگاهی میرساند که حرکت هر دو اتوبوس تهران و کرج لغو شده و سفر انجام نخواهد گرفت.

علت این اقدام، فراخوانهای اندیشه نشده توسط دو سازمان خارج از جبهه ملی ایران است که برای نخستین بار در تاریخ موجودیتشان بدون مشورت، برای حضور عموم مردم فراخوان داده اند. ضمن ابراز خوشوقتی از گرایش آنان به این نماد دموکراسی و حقوق بشر در ایران، پیامدهای این فراخوان ها ممکن است امنیت و آزادی اعضای جبهه ملی ششم را به خطر بیاندازد. بنابراین با پوزش از هموندان عزیز، لطفن از حضور روز سه شنبه در جایگاههای تعیین شده برای اتوبوس حاضر نشوید.

مسئول تشکیلات جبهه ملی ایرا ن(سامان ششم)

یکشنبه ۱۲ اسپند ۲۳۹۷خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است