آقای اکبر خرازی، یکی ازیاران و همراهان دیرین دکتر مصدق، در تهران درگذشت. جبهه ملی ایران-اروپا و آمریکا این ضایعه را به گرامی خانواده خرازی و همه اعضا و هواداران جبهه ملی ایران و دیگر یاران اکبر خرازی تسلیت می گوید.


آقای اکبر خرازی، یکی ازیاران و همراهان دیرین دکتر مصدق در تهران درگذشت.

اکبر خرازی در سالهای متمادی با حضور پر رنگ خود در برنامه‌ها و مراسم‌ گوناگون ملیون ایران حاضر می‌شد. وی مورد احترام و محبت بسیاری از میهندوستان ایران بود.
پیکر او  دوشنبه ساعت ۹ صبح تاریخ ۹۳/۱/۱۱ ازمحل غسالخانه بهشت الزهرا به طرف قطعه ۳۱۰ تشییع شده و بخاک سپرده شد.

جبهه ملی ایران-اروپا و آمریکا این صایعه را به گرامی خانواده خرازی و همه اعضا و هواداران جبهه ملی ایران و دیگر یاران اکبر خرازی تسلیت می گوید. یاد او زنده و روانش شاد باد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است