آقاى دکتر ظریف شما قرنها با دکتر مصدق فاصله دارید: کاووس ارجمند


mos-zariپس از گفته هاى پیشین یک روان پریش بنام احمدى نژاد ، کسى که ایران را با چالشى بزرگ با غرب روبرو ساخت  ،  تحریم هاى سازمان ملل و غرب را کاغذ پاره خواند ، هولوکاست را یک دروغ و هیاهو نامید و در مورد  رعایت نشدن حقوق بشر در ایران ، این گفته از او به جاى مانده است که ” حقوق بشر دیگر نخ نما شده است ” کسى که پشتیبانى رهبر را تا روز آخر با خود همراه داشت و براى به قدرت رسیدن او در سال ١٣٨٨ خورشیدى در دوران مشهور به ” جنبش سبز ” خون پاک جوانان و دانشجویان بى شمارى بر روى سنگ فرشها و آسفالت هاى گرم تهران و شهرهاى بزرگ ریخته شد ، کسى که میلیاردها دلار از درآمد هاى نفتى را بین خود و دوستان و وزراى کابینه اش حاتم بخشى کرد تا در دبى و مالزى سرمایه گزارى هاى هنگفت نمایند ، کسى که  سعید مرتضوى جنایتکار کهریزک را به ریاست سازمان بیمه هاى اجتماعى ایران گماشت ، سازمانى که بنیان گذارش کسى نیست جز دکتر محمد مصدق در سال ٢٩ – ٣٠ خورشیدى که براى رفاه زحمت کشان ایران آنرا پایه گزارى کرد و سعید مرتضوى همان کسى که جوانان جنبش سبز را در  ” زندان کهریزک ” در حاشیه  کویر و در گرماى بالاى ۴۵ درجه در کاتتینر ها و یا شبیه آن زندانى کرد و بدستور او تا پاى مر گ شکنجه شدند و باز جویان وزارت اطلاعات و گماشته هاى سعید مرتضوى تا آنجا به کار هاى ضد انسانى خود ادامه دادند که چند  نفر از جوانان زیر شکنجه هاى سنگین جان باختند. و سپس نیز پزشک جوان تبریزى که شاهد آن جنایت ها بود را در بیمارستان سر به نیست کردند و خانواده اورا نیز تهدید  کردند که پى گیر مرگ مشکوک فرزندشان نباشند !!
 و حال که گرد و خاک ها فروکش کرده و رژیم جمهورى اسلامى در گردابى نفس گیر گرفتار آمده است که نه راه پس دارد و نه راه پیش و کشور در سراشیبى ورشکستگى است و تحریم ها کمر ملت را خم کرده است و بزودى شاهد خواهیم بود که رژیم اسلامى در برابر غرب و سازمان ملل لنگ بیاندازد و کرنش کند و آقایان مجبور گردند درب  مخفى گاه هاى اتمى خود را ببندند و گل بگیرند و دیپلومات هاى در فرنگ درس خوانده مثل ظریف و عراقچى با پهن کردن لحاف تشک هاى خود در نیویورک و سر وکله زدن با کاغذ پاره هاى غرب و سازمان ملل به گفته ” احمدى نژاد”  تا شاید آنها را بى اثر کنند ”  تازه اگر بتوانند  !! ”  به تازگى با گزافه گوئى، هاى دکتر ظریف رو برو هستیم .
دولتمردان جمهورى اسلامى ایران باید بدانند که این بار روشنفکران و مبارزان  واقعى راه آزادى ، عدالت اجتماعى و حقوق بشر در ایران و خارج کشور این اجازه را نخواهند داد تا جمهورى اسلامى با زندانى کردن آزادى و حقوق بشر و با توجه به سر ریز بودن زندان هایش از زندانیان سیاسى و کوشندگان حقوق بشر و دگر اندیشان بتواند  از غرب امتیاز لغو تحریم ها و عادى سازى روابط را در یافت نماید.
باید آزاد سازى دارائى هاى ایران و مناسبات دموکراتیک بین جمهورى اسلامى و غرب شامل آزاد کردن تمام زندانیان سیاسى ، روزنامه نگاران دگر اندیش ، کوشندگان حقوق بشر ، بهائیان ، دراویش و رهبران احزاب سیاسى باشد.
باید جمهورى اسلامى ایران در برابر اراده ملت  ایران وادار به عقب نشینى گردد ، تن به انتخابات آزاد و کنار رفتن از قدرت دهد چون در غیر ابن صورت کشور ممکن است با دسیسه هاى دشمنان خارجى و داخلى بهار عربى را که به خزان گزنده اى تبدیل شد تجربه کند و دچار تجزیه و جنگ خانگى گردد.
 نکته بسیار مهم این است که دیپلومات اول رژیم اسلامى ایران دکتر ظریف به گفته مشهور ” فرار از پیش را برگزیده است ” و در دانشگاه نیویورک همین هفته گفته است که تمام تحریم ها از فرداى نوشتن توافقنامه در تیر ماه از سر راه برداشته خواهد شد و زمانى که از او پرسیده مى شود که تکلیف سرنوشت حقوق بشر و زندانیان سیاسى چیست ایشان مانند هر ملاى ( کلاهى ) ( آخوند بدون لباس و عمامه ) با بى مسئولیتى کامل مى گوید در ایران ” کسى به جرم عقیده و نظر زندانى نمى شود” زهى بى شرمى آقاى ظریف !!! ،  هم اکنون همه  آنانى که در زندانهاى جمهورى اسلامى ایران شب و روز خود را دور از نزدیکان و بستگان خویش مى گذرانند و آنهائى که بصورت مشروط و با ترس و فشار زندگى در خارج زندان را تجربه مى کنند و محکومیت هاى بالاى سه سال و پنج سال زندان را مانند ” شمشیر دمکلوس ” بالاى سرخود دارند از دروغ آشکار و گستاخانه شما به خشم آمده اند . چون همگى آنها بخاطر عقیده و مرام زندانى هستند و هیچ خلافى از آنها سر نزده است .
به آنهائى که با گزافه گوئى هاى خود دکتر ظریف را با دکتر مصدق مقایسه کرده اند و ایشان را هم وزن دکتر مصدق مى نامند مى گویم دکتر  مصدق در روز اول نخست وزیرى خود به بازدید زندانهاى تهران شتافت و در حالیکه فرداى آن روز در مجلس شوراى ملى وارد شد با چشمان گریان گفت ” آقایان نمایندگان مجلس !!! ” اگر انسان را در برابر مسلسل شست تیر قرار بدهند به مراتب آسانتر است تا در اینگونه دارالمجانین ها  بعنوان زندانى سیاسى گرفتار باشد ، آقایان نمایندگان  !! خود بروید و از این زندانها سر کشى کنید و اجازه بدهید تا با رد کردن یک لایحه در این مجلس و به پیشنهاد دولت همه زندانیان سیاسى به خانه هاى خویش باز گردند.
کدام یک از دولتمردان جمهورى اسلامى ایران تاکنون به این درایت و آگاهى و جهان بینى رسیده است که تشخیص دهد ، از روز نخست انقلاب اسلامى بیشتر کسانى که بعنوان اقدام بر علیه امنیت کشور دستگیر شده اند زندانیان سیاسى هستند و بجرم ابراز عقیده و مرام خویش به زندانهاى انفرادى و بدون دادگاه و وکیل مدافع گرفتار آمده اند ؟ آقاى دکتر ظریف ! چند نفر از زندانیان سیاسى به جرم داشتن عقیده و مرام در زندانهاى جمهورى اسلامى ایران سر به نیست شده اند ؟ تنها به جرم إبراز عقیده و مرام سیاسى ؟
در زمانى که محمد مختارى ، جعفر پوینده  از کانون نویسندگان و د گر اندیشان دیگر چون داریوش و پروانه فرو هر در قتل هاى مشهور به قتل هاى زنجیره اى ربوده شدند و یا در خانه خود کشته شدند آیا آنها بخاطر عقیده و اندیشه هاى سیاسى و باور هاى شخصى خود جانشان گرفته نشد ؟
آیا رهبر جمهورى اسلامى ، آقاى ظریف ،  محمد خاتمى ،  حسن روحانى ، هاشمى رفسنجانى و دیگر اشخاص کلیدى نظام جمهورى اسلامى ایران تاکنون از زندانیان سیاسى و جانباختگان راه آزادى و خانواده هاى آنها دلجوئى کرده اند و پوزش خواسته اند ؟
آقاى خاتمى در برابر قتل هاى زنجیره اى سکوت اختیار کرد ولى در برابر ترور ” لاجوردى ” جلاد اوین ناراحت شد و در مورد شخصیت او چه حرفها که نزد !!
بنام  شهروندان دموکرات در ایران و شهروندان ایرانى که براى آزادى ، دفاع از منافع ملى و حقوق شهر وندى به غرب پناه آورده اند  از دولتمردان ایالات متحده ، شوراى امنیت سازمان ملل و پارلمان اروپا درخواست داریم تا پیش از رعایت کامل حقوق بشر در ایران و آزاد کردن همه زندانیان سیاسى و عقیدتى با ایران هیچگونه قراردادى را إمضاء نکنند . جمهورى اسلامى یک بار و براى همیشه باید در برابر اراده ملى دست ها را بالا برد و تسلیم گردد.
کاووس ارجمند شهر وند افتخارى شهر حماسه ها ( کوبانى )
یا زدهم اردیبهشت از هزاره سوم هخامنشى
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است