پروژه ای جدید از سر استیصال (ضیاءمصباح )

متولیان دیپلماسی حکومت سر تا پا گرفتار عملکرد منفی خود که بانک جهانی نیز به درخواست ملتسمانه رژیم به دلایل روشن تا کنون پاسخی نداده ……ببهانه هجوم خانمان برانداز «ویروس کرونا »که در مواردی قابل …

ضرورت تجدید نظر حکومت در پندار و کردار : (ضیاء مصباح –دبیر کانون علوم اداری ایران )

بدون تردید دولتها مسئول نابسامانیها در تمامی جوامع شناخته میشوند و این مهم پیوسته با سرنوشت مردمان ساکن در هر کشور رابطه مستقیم غیر قابل انکاری دارد . بنابراین حکومت خود محورو خواهان تمرکز مطلقه …

چهره ای نادر و بزرگ در بعد جهانی: ضیا مصباح

افکار، اندیشه ها، مردم خواهی، باور، سلامت نفس، عملکردصحیح مبتنی بر منافع ملی و تخصص واقعی افرادی معدود را بعنوان خادم صدوق ملتها جاودانه میسازد که با گذشت زمان درجه صداقت توام با عالمانه و …

به یا د استاد عبدالعلی برومند (ضیاء مصباح )

مروری بر دیدگاه اندیشمندانی همچون استاد سیاست و ادب به مناسبت ۲۳ اسفند سومین سالروز در گذشت این مرد خوش فکر ، خلاق ،خدوم ،بزرگوارو پاک پندار با توجه به شرایط روحی و روانی جامعه …

به مناسبت پنجاه وسومین سالگرد ۱۴اسفند، سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق- ضیاء مصباح

با امید به اینکه درپایان سال مردمان این دیار با کم شدن دغدغه زندگی مسئولیت پذیرتر بوده و دشمنی و کینه توزی ها بر آمده از ناتوانی سیستم در آموزش درست « با اینهمه امکانات در دسترس » به دوستی و تفاهم تبدیل شود…

گذری بر ضوابط مربوط به چگونگی مدیریت کشور(از دیدگاه قانون مدیریت خدمات کشوری)- ضیاء مصباح, دبیر کانون علوم اداری ایران

تلنگری مجددو تاکیدی  به اصلی ترین وظیفه « سازمان امور اداری و استخدامی » انگیزه اصلی نگارش این مطلب می باشد… تا ضوابط طبق نص صریح قانون  بر رابطه فائق و به مباحث پیش آمده در …

تاملی بر یک خبر -ضیاء مصباح

اخیرا در وسایل ارتباط جمعی دیده شد که تعداداندکی از نوجوانان فاقد مسئولیت در ضلعی از میدان شاه سابق اصفهان رو به روی «مسجد شیخ لطف اله» مشغول بازی فوتبال بوده و توپ مرتبا به …

نگرشی دیگر – ضیاء مصباح

آنچه می آید بر پرهیز از تبلیغات بدون محتوی ،ضرورت پاسخگوئی متصدیان امورو بررسی چگونگی شایستگی ها تاکید دارد تا بیش از این اعتبار ایران و ایرانی « مورد مصرف » قرار نگیرد و تتمه …

تامل جایز است: ضیاء مصباح

با دقت در متن پاسخ سنجیده اقای کورش زعیم در گفتگوی اخیر که در واقع با بنیان گذار جبهه ششم عامدا انجام شده و چگونگی استدلال خواندنی ایشان …با اعتقاد به ضرورت اجتناب ناپذیر جدائی …

حقیقت یا فریب- ضیاء مصباح

آنچه که به دلیل نسپردن کاربه کاردان واستقرارحکومت رابطه پایداربردشمن پنداری و نبود پاسخگوئی در قبال اختیارات نا محدود، در تمامی جهات مشاهده میشوددر جوامع توسعه یافته مطروداست .

توصیه ها با همه تردیدها – ضیاء مصباح

بافرض اینکه سیستم با همین عملکرد و بی تفاوتی اموزش داده یا تحمیل شده به جامعه به دلایل بسیار که مهمترین آن دغدغه تامین معاش میباشد و متاسفانه فراگیرشده …… از سوئی نگرانی ها ناشی …