جبهه ملی ایران: روز ملی شدن نفت و جشن نوروزِ باستانی، گرامی باد

 به نام خداوند جان وخرد دردوره حکومت قاجاریه،دولت های روس وانگلیس درایران مداخلات رقابت آمیزداشتندوآنچه درتوانشان بودبادسیسه ها وحیلت های گوناگون ازپیشرفت کشورماپیشگیری میکردند.ودرچنین زمینه ای ازرقابت هابودکه درسال۱۹۰۱ میلادی ویلیام نکس دارسی انگلیسی امتیازکاوش …

پیام نوروزی ۱۳۹۳

سال نو را با این امید آغاز می کنیم که ایران عزیز ما سرانجام آینده امیدبخشی را در افق مشاهده کند. به این امید که سال نو آغازی برای برونرفت ستم و دروغ وغارتگری و …

استانداردهای مکتب مصدق و تئوری حکومت ملى

مصدق یک سیاست‌مدار منطقی و ناخدایی بود که هدفش استقلال و رهایی ملت ایران از استثمار و استبداد می بود. او می‌خواست حکومت ملی را در ایران بنا نهاده و دموکراسی را رشد داده به …

جبهه ملی ایران در سالی که گذشت

سال ۱۳۹۲، همانند سال های گذشته برای جبهه ملی ایران در زیر فشار امنیتی حکومت اسلامی سال دشواری بود. در سالی که گذشت، شورای مرکزی نتوانست بیش از سه بار جلسات ماهانه خود را برگزار …

بیانیه رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره پیشگیری ورود به احمدآباد در سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق

به نام خداوند جان وخرد برهمگان روشن است که درمذهب ماشیعیان حضوردرآرامگاه رفتگان وخواندن فاتحه وگذاشتن گل به روی مزارآنان کاری مستحب ومقرون به ثواب است واین عمل درباره متوفای موردعلاقه چه ازنظرخویشاوندی ودوستی یاازجهت …

زندانیان سیاسی قربانی رقابتهای پشت پرده ، عفو کلی وجود ندارد : مریم کاشانی

بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه درباره مرخصی زندانیان دیروز منتشر شد. در این بخشنامه تاکید شده محکومانی که اتهام آنان “اقدام علیه امنیت کشور” است شامل این بخش‌نامه نخواهند شد. همچنین برخی زندانیان “بنا به نظر …