شادباش سال نو ۲۰۲۰ میلادی به هم‌میهنان مسیحی در ایران و جهان – جبهه ملی ایران‌(سامان ششم)

آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی را به همه هم‌میهنان مسیحی و دوستداران مسیحی ایرانیان در سراسر جهان شادباش می‌گوییم و امیدواریم که سال نو نویدبخش روندی در راستای رهایی و آزادی ملت ایران باشد و ما …

درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم – مهرداد وهاّبی (استاد اقتصاد دانشگاه سوربن شمالی،و پژوهشگر چپ) / ناصر مهاجر (پژوهشگر تاریخ معاصر و جنبش چپ ایران)

پیش‌گفتار – با استقبال و سپاس از فراخوان‌ تارنمای اخبار روز برای دامن زدن به گفتگو درباره‌ی نئولیبرالیزم، لازم می‌دانیم پیش از آغاز بحث، مشکلی را که در صورت‌بندی پرسشِ نخست می‌بینیم، بیان کنیم. دوستان …

تسلیت هیات متولیان آرامگاه دکتر محمد مصدق به مناسب درگذشت دکتر نورعلی تابنده

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد با دریغ و اندوه درگذشت پوینده‌ی دیرپای راه مصدق و عضو هیات متولیان آرامگاه دکتر محمد مصدق (قلعه‌ی احمد آباد)، عارف وارسته‌ی میهن‌دوست و فرهیخته، مینوی یاد دکتر نورعلی …

یادبود جان باختگان آبان ماه را گرامی میداریم – کورش زعیم، هموند جبهه ملی ایران (سامان ششم)

جبهه ملی ایران بعنوان یکی از کهن ترین سازمانهای سیاسی پشتیبان حقوق شهروندی مردم ایران که همواره در تاریخ علیه خودکامگی و فساد و خشونت ساختاری مبارزه کرده، رویارویی جنایت‌بار حاکمان جمهوری اسلامی علیه مردم …

اصلاحات ساختاری و مساله تحول خواهی- جواد رحیم پور

اصلاح طلبی و پروژه اصلاحات رفرمیستی اکنون با موانع بسیار روبرو شده است وعلاوه بر ضعف گفتمانی، فساد درونی وبی تحرکی نیروها، دیگر منبعی بسیح کننده و آلترناتیو برای عقب راندن نیروهای غیر دمکراتیک حاکمیت …