پس از کارزار نخریدن خودرو صفر داخلی، کارزار «مرغ هورمونی نخوریم» مبارک است: کمال اطهاری – محققان می گویند نه تنها لمس کردن مرغ بلکه قرار گرفتن آن در آشپزخانه می تواند به قیمت جان شما تمام شود: رشیدی

دومین کمپین هم از سوی مردم شکل گرفت. بعد از کمپین «نخریدن خودرو صفر داخلی» که حمایتگران از آن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضدانقلاب و خیانتکار لقب گرفتند، دومین کمپین نیز با …

مه‌آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی و … در سایه حکومت و حمایت کدام سردار و سرداران رشد کردند؟ افشاگری های روح الله زم*

من در جایگاه دفاع از دولت حسن روحانی و اقدامات وی نیستم که البته خطا و صوابش را خود باید پاسخ دهد و تاریخ قضاوت خواهد کرد. اما به‌یادتان بیاورم ده سال قبل را وقتی …

حاجی خودتی! : ابولفضل اردوخانی

طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ درآمد کشورعربستان از توریسم یا به زبان ساده از زیارت مسلمیندر خانه کعبه معادل مبلغ ۲۹.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ دلار قریب سی میلیارد دلار بوده است. زائرین ایرانی که بصورت تمتع …

ایران و ارمنستان در حال انجام معاملات و سرمایه گذاری های کلان* از: نجَم عباس، برگردان: آرسن نظریان

ارمنستان در حال انجام مذاکرات چند جانبه راجع به چندین طرح تجاری و سرمایه گذاری طویل مدت با ایرانست. این طرحها شامل موارد زیراند: – خط آهن ارتباطی ایران – ارمنستان – عبور گاز ایران …

واکاوی امنیت غذایی در سطح خانوارهای ایرانی از منظر مصرف ، سوء تغذیه۳۰ درصدی خانوارهای ایرانی: فرزانه صمدیان

الگوی مصرفی مواد غذایی در گروه‌های مختلف شهری و روستایی دستخوش تغییرات مهمی شده است، به این صورت که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ مصرف سرانه نان در اغلب گروه‌های درآمدی به ویژه در خانوارهای …