گزارش اولین کنگره جبهه ملی ایران- اروپا، کنگره ورجاوند و پیامهای رسیدهسه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۶ ، ۰۲ . اکتبر ۲۰۰۷
اولین کنگره جبهه ملی ایران- اروپا ، به نام کنگره ورجاوند ، در روزهای یکشنبه ۳۰سپتامبر و دوشنبه اول اکتبر ۲۰۰۷ در شهر کلن- آلمان برگزار شد. در این دو روز، کنگره برنامه ای را که هیئت تدارک کنگره با صلاحدید شورایعالی موقت جبهه ملی ایران- اروپا پیش بینی و تهیه کرده بود با موفقیت به اجرا درآورد.
پس از انتخاب ریاست سنی کنگره ( آقایان محمودی و هوشمند) شاعر ملی و عضو افتخاری شورایعالی جبهه ملی ایران- اروپا نعمت میم آزرم، این “شاگرد دبستان مصدق” سخنرانی کرده و دو شعر زیبا و نغز را با صدای دلنشینش تقدیم کنگره کرد.
گزارش کار شورایعالی موقت نکته بعدی برنامه بود که توسط دبیر این شورا آقای محمود جعفری به اطلاع حضار در جلسه رسانیده شد و مورد تایید قرار گرفت.
سپس آقای محمودی چندین نفر از اعضای سازمان جوانان جبهه ملی ایران- اروپا را بجلو خواند و آنها را بعنوان پرچمداران فردای جنبش ملی ایران معرفی نمود.
نکته بعدی در دستور جلسه انتخاب هیئت رئیسه کنگره بود که به اتفاق آراء خانم آسمان مقدم و آقایان ارس، براتی و نظریان برگزیده شدند.
در این بخش از برنامه پیامهای رسیده به کنگره بترتیب خوانده شدند:
– پیام استاد ادیب برومند، رئیس شورایعالی جبهه ملی ایران
– پیام استاد داوود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران
– پیام مهندس کورش زعیم، مدیر روابط عمومی جبهه ملی ایران
– پیام حزب ملت ایران
– پیام آقای حسن لباسچی، نماینده جبهه ملی ایران در آمریکا
– پیام آقای ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران
– پیام آقای هرمز چمن آرا نماینده جبهه ملی ایران- امریکا
– پیام آقای بهرام مشیری ، مورخ و مجری یک برنامه پربیننده تلویزیونی از آمریکا
– پیام آقای مسعود فتحی ، نماینده اتحاد جمهوریخواهان ایران
و پیامهای دیگری که متاسفانه فرصت قرائت آنها بدست نیامد.

در بخش بعدی برنامه، به ترتیب آقایان مهندس حسن شریعتمداری(آلمان)، دکتر فرهنگ قاسمی(فرانسه)، دکتر خسرو قدیری(آمریکا)، آقای مهندس فرزاد بستجانی(آمریکا)، آقای مهندس قنبری(آمریکا)، آقای علی اصغر سلیمی کارشناس مدیریت اقتصادی(آلمان)، ناصر کاخساز وکیل دادگستری(آلمان) و آقای دکتر مهران براتی(آلمان) نظرات خود را درباره مسائل و مباحث تاریخی، اجتماعی و سیاسی بیان کردند که مورد توجه ویژه حضار در کنگره قرار گرفت.
پس از ۹۰ دقیقه استراحت ، کنگره به امور تشکیلاتی خود پرداخت. نخست نظامنامه کنگره و سپس منشور جبهه ملی ایران- اروپا به بحث و رای مثبت اعضای حاضر در کنگره گذاشته شد.
در دومین نشست کنگره ، آیین نامه سازمان جوانان جبهه ملی ایران- اروپا و اساسنامه جبهه ملی ایران- اروپا به بحث و رایزنی گزارده شد که هر دو سند به تصویب کنگره رسید. لازم به تذکر است که تمامی اسناد نامبرده در کمیسیونهای مربوطه تهیه شده و آخرین پلنوم جبهه ملی ایران- اروپا در بلژیک روی آنها صحه گذاشته بود.
اکنون انتخاب ۱۳ نفر از ۲۵ عضو شورایعالی جبهه ملی ایران- اروپا در دستور کار کنگره قرارداشت. ۱۲ عضو دیگر اعضای شورایعالی را سازمانهای عضو در جبهه ملی ایران- اروپا(سازمان جوانان جبهه ملی ایران- اروپا و سازمان جمهوری خواهان ملی ایران) هرکدام ۲ نفر، واحدهای کشوری هرکدام یک نفر و ۲ نفر از طرف شورایعالی جبهه ملی ایران، معرفی خواهند کرد.
برای اداره این گزینش ، کمیسیون ویژه ای انتخاب شد.۲۰ نفر خود را نامزد عضویت در شورایعالی جبهه ملی ایران- اروپا کرده بودند.در گزینشی مخفی که از طرف کمیسیون مربوطه اداره میشد، افراد زیر، بترتیب الفبا، از طرف کنگره مستقیما به عضویت شورایعالی برگزیده شدند:
۱- آقای کمال ارس (آلمان)
۲- آقای کورش استکی (هلند)
۳- آقای محمدرضا براتی (بلژیک)
۴- آقای محمود جعفری (هلند)
۵- آقای پیام طیب نژاد (قبرس)
۶- آقای رضا عزیزی (آلمان)
۷- آقای مهدی عمرانی (سوئد)
۸- آقای فرزاد محمودی (بلژیک)
۹- خانم آسمان مقدم (آلمان)
۱۰- آقای ابراهیم مرادی (قبرس)
۱۱- آقای آرسن نظریان (هلند)
۱۲- آقای هوشنگ هوشمند (بلژیک)
۱۳- آقای فرهاد یاسایی (آلمان)
گرچه نکته بعدی برنامه کنگره رایزنی درباره قطعنامه های آماده شده از طرف شورایعالی موقت جبهه ملی ایران- اروپا بود، ولی بنا بدرخواست میهمانان کنگره از آمریکا، کنگره تصمیم گرفت که تصویب قطعنامه ها را به عهده شورایعالی بگذارد.
هیئت رئیسه پیشنهاد کرد که بحثها معطوف به راهکارهایی باشد که ارتباط جبهه ملی ایران-اروپا وجبهه ملی ایران-آمریکا را کارآمدترسازد وبه اتخاذ خط مشی وهمکاری های هماهنگ وموثرکمک رساند.
ابتدا ازیکایک یاران امریکا دعوت شد که نظرات خودراابرازنمایند.
دوستان امریکا درکل راجع به ضرورت بردباری نسبت به یکدیگر، همداستانی وهمبستگی سخن گفتند . پیشنهادهای دیگری هم بود ازجمله استفاده ازرسانه های جمعی، به ویژه تلویزیون (خارج ازکشور) برای برقراری ارتباط وسیعتر با مردم داخل ایران . درادامه بحث مربوط به همبستگی، یاران امریکا به افراد واشخاص سابقه دارجبهه ملی که اکنون دراین کنگره حضورندارند، اشاره نموده و پیشنهاد کردند که جبهه ملی ایران- اروپا بهمراهی یاران آمریکایی درجهت حضورمجدد آنها درسازمان مادر اقدام وتلاش کند. ازطرف دوستان اروپایی توضیح داده شد که در ِجبهه ملی ایران – اروپا به روی همه باز است و یکایک آنها برای شرکت دراین کنگره دعوت شده اند . یاران امریکا (آقای قدیری) پیشنهاد کردند که کمیسیونی متشکل ازاعضای جبهه ملی ایران- اروپا و جبهه ملی ایران- آمریکا تشکیل وبازهم دراین راه تلاش گردد. قرارشد ، برای اینکه هیچ اقدامی برای گردهم آوردن همه آحاد و گروههایی که تحت نام جبهه ملی فعالیت دارند ناآزموده نماند، کمیسیو ن پیشنهادی تشکیل و تحت نظر شورایعالی جدیدالانتخاب جبهه ملی ایران- اروپا انجام وظیفه نماید.
پس از اتمام نشست کنگره با پخش سرود “ای ایران” ، اکثریت اعضای شورای عالی تا دیروقت تمامی قطعنامه های آماده شده را بررسی و اصلاح نمود و همه آنها را با اتفاق آرا به تصویب رساند
———————————————————-.
استاد ادیب برومند

ای گرامی کشور ایران به قربان تو جان
ای که از عشق تو دارم روح و تن شاد و جوان
عشق تو در دل مرا چون در کمین سر خیا
شور تو در سر مرا چون در کنون تن روان
مهرتو در خاطرم دردانه دان سر به مهر
یاد تو در سینه ام گسترده خوان دلستان

کنگره جبهه ملی ایران در اروپا در کلن
به این وسیله با کمال خوشوقتی تشکیل کنگره را به آن هم اندیشگان گرامی تبریک می گویم و مؤکداً سفارش می کنم که با کمال علاقه به حفظ حیثیت پنجاه و هشت ساله جبهه ملی که آبروی ایران است در جهت اعتلای این جبهه و پیشبرد هدفهای آزادیخواهانه و میهن پرستانه آن کوشش جدی مبذول فرمایید.
ادیب برومند
رییس شورای مرکزی و هیئت رهبری حبهه ملی ایران
تهران – ۱۰ مهر ۱۳۸۶
————————————————————-

پیام دکتر باوند
به مناسبت کنگره جبهه ملی ایران در اروپا
درود گرم بر شما هم اندیشان، پویندگان راه مصدق و راه آزادی، طالبان و پی گیران آیین مردم سالاری و حقوق بشر. شمایی که در برگزاری این کنگره چاره جوی زیست سرافراز برای ایران و ایرانی هستید، بی شک آگاهید که اینک کشور ما به دلیل سوء تدبیر و مدیریت های جمعی انیرانی با نابسامانی ها، نارسایی ها و آشفتگی ها در زمینه های داخلی و خارجی توام با دغدغه و نگرانیهای روزافزون روبروست. چنانکه از دیدگاه برون مرزی در این روزها، استفاده از استراتژی سخت افزاری به عنوان یکی از بدیل های احتمالی علیه ایران از سوی مقامات برخی از دولتهای غربی مطرح و پیرامون آن بحث ها و اظهارنظرهای گوناگون در جریان است که بیش از پیش آینده کشور را با مخاطرات جدی مواجهه ساخته است. بدیهی است در چنین شرایطی بیش از هر زمان نیاز به وحدت، همبستگی و همدلی برای تشکل صفوف مبارزه و اتخاذ تدابیر صحیح برای برون رفت از وضع موجود می باشد.
بی تردید، شما متصفان به نام و نشان و ارزشهای والای جبهه ملی و پیشگامان تعالی و ترقی ایران، شایستگی خاص برای برنامه ریزی و چگونگی مدیریت آینده برخوردارید، و بهمین جهت، تصمیمات کنگره شما میبایست برای مردم ایران نوید دهنده راه نجات وفرجام بخش آینده ای مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر عاری از هرگونه تبعیضات، و در عین حال غنا دهنده خرده فرهنگها به منظور اعتلای هر چه بیشتر بستر فرهنگ مشترک تاریخی ایران زمین، همسو و همگام با ارزشهای مترقی جهان امروز باشد.
هرمیداس باوند
سخنگوی جبهه ملی ایران
۱۰ مهر ۱۳۸۶
————————-
پیام مهندس زعیم

به بهانه برگزاری کنگره جبهه ملی ایران در اروپا
مشاهده پیشرفت مستمر در راستای همبستگی و یکپارچگی سازمانی هموندان جبهه ملی ایران در اروپا، ما را که در ایران نشسته ایم خرسند و امیدوار می کند.
ضرورت همبستگی و سازماندهی جبهه ملی ایران در برونمرز، درشرایط کنونی کشورمان که در اثر آن، همه گروههای سیاسی غیرمردمسالار با بودجه های سنگین و فرمانبری مرکزی، خود را برای تقسیم غنایم آماده می کنند، بیش از پیش احساس می شود.
ما که بودجه ای جز اندک هایی که از جیب خودمان کمک می کنیم نداریم، ما که خود را وارث هیچ چیز مگر فرهنگ پرافتخار ایران زمین نمی دانیم، ما که انضباط شبه نظامی و اطاعت گرایی نداریم، ما که هیچ کشور بیگانه پشتیبانمان نیست، ما که در میان خودمان همگی در برابر فرصتهای سیاسی برابریم و بت سازی برایمان مردود است، ما که هدف سیاسیمان برپایی مردمسالاری و نه بازگشت به گذشته است و ما که هدف اقتصادی و اجتماعیمان برپایی سامانه های آزموده و پذیرفته شده جهانی و نه وابستگی به روشهای شکست خورده است، بیش از پیش نیاز به همدیگر داریم.
تنها نیاز ما همبستگی سازمانی است تا همبستگی آرمانی ما را استحکام بخشد. ما باید بتوانیم در همه چیز با هم شور کنیم، سلیقه های متفاوت از خودمان را تحمل کنیم و سن خود را اثبات حقانیت خود تلقی نکنیم. برخی از ما سالخوردگان چنان در گذشته افتخارآمیزمان خشکیده ایم که هنوز هویت خود را در آن گذشته زیبای مرده جستجو می کنیم. ما باید چرخش کنیم و رو به آینده بایستیم. ما نباید فراموش کنیم که چه مسئولیت بزرگی نسبت به نسل های پس از خودمان داریم. بهار زیبای گذشته ما را جوانان پاییز می بینند. بیایید در بهار آنان شریک باشیم.
ما باید بجای مرزبندی، آغوشمان برای جوانان باز باشد، راه را برای آنان هموار کنیم و نردبان ترقی آنان باشیم. ما باید دوش به دوش جوانان گام برداریم، نه بر دوش آنان. جوانان امروز از هوشمندی، آگاهی و دانش بسیار بیشتری برخوردارند که ما وقتی که جوان بودیم.
ما مبارزان راه آزادی، حقوق بشر و جمهوری مردمسالار باید توجه کنیم که ملت ایران نگاهش به ماست، زیرا امیدش به ماست و آینده اش با ماست. چشم انداز او را زیبا کنید.
کورش زعیم
۱۰ مهر ۱۳۸۶ (۳۰ سپتامبر ۲۰۰۷)

———————————————
آقای حسن لباسچی پیام

هم میهنان عزیز و گرامی
کنگره شما در زمانی برگزار میشود که خطرات عظیمی اصل تمامیت ارضی ایران را تهدید میکند.شما در اینجا گرد امده اید تا یکبار دیگر وفاداری خود را با آرمانهای ملت ایران و مکتب مصدق اعلام دارید.مصدق برای ملت ایران یعنی استقلال٬آزادی٬عدالت اجتماعی .یعنی فضیلت های انسانی.او مظهر آرمانهای ملت ایران ٬همبستگی و وحدت است.
وظیفه بسیار مهم ما در شرایط حاضر که عده ای مغرضانه ٬آگاهانه و سازمان یافته در صدد تخریب مصدق هستند و عده ای دیگر متاسفانه در مورد همگانی کردن او کوتاهی میکنند ٬این است که مصدق را بیش از پیش همگانی کنیم .او متعلق به تمام اقشار و طبقات اجتماعی با تمام گوناگونی و تفاوتهایشان میباشد.مصدق به تمام ملت ایران تعلق دارد وباید از این دید وزاویه به نقش مصدق نگاه کرد. رسالت شما بعنوان فعالین نهضت ملی ایران در این است که این پیام وحدت آفرین مصدق را به همه برسانید.او خواهان همبستگی ملی بود٬نه جدایی.
این کنگره باید دارای دو پیام روشن باشد.نخست٬برای آنها که فکر وقصد تجزیه وجدایی و حمله نظامی دارند ٬باید بدانند که ملت بزگ ایران در هر شرایطی از استقلال وتمامیت ارضی کشور دفاع خواهد کرد وجبهه ملی به مثابه پیش قراول این نهضت ٬آنرا اصلی ترین وظیفه هر ایرانی میهن دوست میداند.پیام دوم خطاب به بر مسند قدرت نشستگان است که باید بدانند تمامیت ارضی کشور در گرو همبستگی ملی خواهد بود و این مهم میسر نخواهد بود مگر اینکه مردم ایران بتوانند آزادانه در تعیین سرنوشت و حق حاکمیت خود شرکت مستقیم داشته باشند.
به رای مردم احترام بگذارید ٬حق و حقوق انسانی ملت را پاس بدارید و به مردم اعتماد کنید ٬آنوقت خواهید دید که این ملت بزرگ وآزاده چگونه با چنگ و دندان و نثار جان از وجب به وجب خاک میهن پاسداری خواهد کرد.
از راه دور دستتان را میفشارم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.
حسن لباسچی
سخنگوی سابق جبهه ملی ایران
۱۰ مهر ۱۳۸۶ (۳۰ سپتامبر ۲۰۰۷)
——————————————————————
پاینده ایران
ای آفریدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

پیام حزب ملت ایران از درون میهن
به همایش شما هم میهنان

هم میهنان عزیز , باشندگان گرانسنگ, زنان و مردان , رهروان مصدق بزرگ !

سلام های گرم ما را , شما پاره های تن ملت بزرگمان همراه با درودهای بی کران به روان پاک تمامی جانباختگان بزرگ راه آزادی , استقلال , یگانگی و مردمسالاری ایران بپذیرید .
هم اندیشان ! اکنون که از درون میهن زخم خورده و دردمندمان به مناسبت همایش شما عزیزان دور از
میهن پیامی پیشکشتان می کنیم . شادمانیم که امید , نهال همبستگی ملی در برون میهن پیرامون اندیشه های
سترگ مصدق بزرگ رویش آغاز کند و چند دستگی ها پایان یابد .
دوستان ! ما در حزب ملت ایران بر این باوریم تا ظلم است , مبارزه هست , آنچه پر اهمیت است درس آموزی از شکست هاست تا با اندریافت آموزه های حکیمانه مصدق ً با چشمان باز مراقب خانه کهنسال
خود باشیمً .
باشندگان گرانسنگ !
یاران شما در حزب ملت ایران با بیش از ۶۰ سال مبارزه ی پر دوام به پیروی از رهبران راست قامت خود ,
داریوش و پروانه فروهر تنها راه برون رفت از بن بست کنونی را همبستگی ملی برای برپائی سامانی مردم
سالار به دور از هر گونه تبعیض قومی و جنسیتی , به دور از خشونتهای ملک و میهن بر باده می دانند .
آن زمان , آن همبستگی پیروزمند بر گرفته از اندیشه های مصدق در جبهه ملی تبلور یافت و پیروزمندانه از
کوره تاریخ ایران به در آمد, چرا که او بر این باور بود که :
” جبهه ملی در بر گیرنده تمامی نیروها , احزاب , دستجات و اصنافی است که برای خود تشکیلاتی دارند و
هدفی جز آزادی و استقلال ایران عزیز ندارند .”
از این رو جبهه ملی محل تجمع همه ایرانیانی است که به استقلال , آ زادی, سربلندی ایران می اندیشند و برای نجات میهن از استعمار , اختناق و استبداد به مبارزه متشکل خود ادامه دهند .
ضرورت چنین جبهه ای نیاز مبرم امروز میهن ماست . به خود آئیم , در غیراین صورت اختلاف و نفاق روزافزون و نابسامانی , چونان مغاکی بیش از پیش کام خواهد گشود و راه را بر هر +++ آرام خواهد بست و دار و ندار هستی ملی را در کام خود خواهد برد.
از تاریخ درس بگیریم , از اختلاف بپرهیزیم , از منیت ها بکاهیم , مرده باد ها و زنده باد ها و تهمت ها ما را
به جایی نمی رساند. به یگانگی و زیست شرافتمندانه ی ملتمان در جهان بیاندیشیم که ملتمان دوران فضیلت سوزی را سپری می کند . به ویژه در شرایط حساس کنونی جهان و منطقه با دیپلماسی شعاری و واکنشی کاربدستان جمهوری اسلامی تمامیت ارضی کشورمان نیز از هر سو با خطر روبرو شده است, تنهایش نگذاریم, یکدل شویم و در راستای چنین ایجاد جبهه ی همبستگی ملی تا استقرار حکومتی مردم سالار به
تلاش بر خیزیم .
عزیزان هشدارید ! آگاهی و همبستگی بیش از هر سلاحی کار ساز خواهد بود. بکوشیم این دو عنصر بنیادی را به دور از تعصب و خود محوری ها در متن مبارزات خود وارد کنیم , بکوشیم تا سازمانهای سیاسی و مدنی باورمند به ایران , آزادی , به مردم سالاری و عدالت اجتماعی در یک فرآیند سنجیده بر اساس رهنمودهای مصدق بزرگ هم داستان شوند تا یک بار دیگر آزادی به میهنمان باز گردد و عزیزان درون و برون یکدیگر را در آغوش بگیرند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است