گذران زندگی با 40 هزار تومان مستمری

افزايش زنان سرپرست خانوار، حاصل رشد طلا ق در جامعه
گذران زندگي با 40 هزار تومان مستمري

روزنامه مردمسالاری: هم اکنون آمار طلاق در شهر تهران به مرز 30درصد رسيده است و بحث افزايش زنان سرپرست خانوار در کشور به يک بحران تبديل شده است.اين خطر بايد براي مسوولان به عنوان زنگ خطري مطرح باشد; چرا که تا چند سال آينده آمار زنان سرپرست خانوار با اين سياست ها به بيش از 5 ميليون نفر مي رسد.
اين افزايش را مي توان با استناد به بالا رفتن آمار طلاق مستند و واقعي دانست. طلاق يکي از هزاران دليلي است که سرپرستي فرزندان را بر دوش زنان مي گذارد. عوامل ديگري مانند بيماري و فوت مرد يا عدم صلاحيت و توانايي مردان در اداره خانواده نيز مي تواند در بروز پديده زن سرپرستي خانواده ها نقش داشته باشد. سرپرست کميته امداد به تازگي موضوع افزايش زنان سرپرست خانوار را يک بحران و آمار 5ميليوني اين زنان را زنگ خطري جدي براي مسوولان دانسته است. حسين انواري سرپرست کميته امداد با بيان اينکه بسياري از مسائل حوزه زنان به دليل وجود متوليان زياد مغفول مانده است گفت: مسئله زنان، مساله يک نهاد خاص نيست بلکه يک مساله فرابخشي و با سلامت اجتماعي در ارتباط است. هم اکنون آمار طلاق در شهر تهران به مرز 30 درصد رسيده است و متاسفانه ما امروزه با پديده افزايش زنان سرپرست خانوار مواجه هستيم که جلوگيري از وقوع اين پديده اجتماعي، نيازمند عزم ملي است. آمار مراجعه 75 درصد "زنان مطلقه" تهراني به کميته امداد پس از جدايي، در حالي از سوي مديرکل ايتام و زنان سرپرست خانوار کميته امداد منتشر شد که به نظر مي رسد با وجود چندين دستگاه متولي امور زنان سرپرست خانوار، کنترل شيوع "فقر" در ميان اين قشر چندان مورد توجه نبوده است. برابر سرشماري نفوس و مسکن سال 85، شمار زنان سرپرست خانوار کشور يک ميليون و 641 هزار نفر است که در حال حاضر، يک ميليون و 45 هزار نفر از اين تعداد، تحت پوشش کميته امداد قرار دارند. اين در حاليست که 198 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمتيه امداد را زنان سرپرست خانوار شهري، 119 هزار نفر را زنان سرپرست خانوار روستايي زير 50 سال و مابقي را زنان سرپرست خانوار بالاي 50 سال تشکيل مي دهد. چگيني مديرکل ايتام و زنان سرپرست خانوار کميته امداد با بيان اينکه سالانه 60 هزار نفر به شمار زنان سرپرست خانوار کشور به دلايل مختلف فوت، جدايي، از کار افتادگي و ديگر علل افزوده مي شود، افزود: طي سال هاي 75 تا 85، سالانه 49 هزار نفر به شمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد افزوده شده است.
با وجود اينکه عده اي از زنان سرپرست خانوار به دليل عواملي همچون حفظ وجهه خانوادگي و...، از مراجعه به نهادهايي حمايت گر همچون کميته امداد و بهزيستي خودداري مي کنند، چگيني از مراجعه 75 درصد زنان مطلقه تهراني به کميته امداد پس از جدايي خبر مي دهد که اين امر، مهر تاييدي بر وجود مشکل تامين "معيشت" اين زنان دارد. اين در حاليست که کمک معيشت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد همچون ساير مددجويان رقمي بين 32 تا 60 هزار تومان بر اساس تعداد اعضاي خانوار بوده که البته مقرر شده است که اين ارقام امسال حدود 20 درصد افزايش يابد. زنان سرپرست خانوار در حالي ناچار به حل مشکلات معيشتي خود از طريق تن دادن به شرايط سخت برخي مشاغل عليرغم دستمزد اندک و عدم برخورداري از حمايت بيمه اي هستند که مسووليت هاي سنگين تري همچون تربيت فرزندان و مراقبت از آنها، ايفاي نقش پدري و برطرف کردن نيازهاي بهداشتي و عاطفي اعضاي خانواده و نيز اداره امور خانه را بر عهده دارند. در حالي که ذوالفقاري معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد مهارت و حرفه آموزي، فراهم ساختن زمينه اشتغال و نيز "تسهيل امکان فروش توليدات" زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار را از برنامه ها و حمايت هاي جاري کميته امداد مي داند، اما به نظر مي رسد، ساير مسووليت هاي زنان سرپرست خانوار در نظر نهادهاي حمايتي مغفول مانده است. دکتر سعيد مدني جامعه شناس در اين باره گفت: فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار اگر چه با مهارت آموزي و مشاغل کارمزدي التيام مي يابد، اما به دليل تصورات نادرست رايجي که کار زنان را فرودست مي شمارد و از آنجا که هنوز هم به زنان به چشم نيروي کار ارزان نگريسته مي شود، مشکلات زنان سرپرست خانوار با اين شيوه برطرف نمي شود. وي با اشاره به نابرابري فرصت هاي اشتغال ميان زنان و مردان، افزود: علاوه بر اين، اشتغال زنان سرپرست خانوار موجب "فقر زماني" براي رسيدگي به امور فرزندان مي شود و ممکن است در ازاي تامين بخش کوچکي از نيازهاي معيشتي، مشکلات و آسيب هاي ديگري متوجه خانواده هايي که به سرپرستي زنان اداره مي شوند، شود. به اعتقاد وي، نهادهاي حمايتي بايد معيشت حداقلي زنان سرپرست خانوار را به نحوي تامين کنند که آنها براي کسب شرايط حداقلي، نيازمند ساعات طولاني کار نباشند.
اگرچه اقداماتي نظير پوشش بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار پس از سال ها طرح مساله در اين باره، در برنامه ريزي هاي عملياتي گنجانده شده است، اما به نظر مي رسد، حل مشکلات معيشتي زنان سرپرست خانوار با مستمري اندکي که به آنها پرداخت مي شود، امري محال است و نهادهاي حمايتي بايد برنامه منحصر به فردي براي اين قشر از مددجويان خود در دستور کار قرار دهند، به گونه اي که کار سنگين و يا ازدواج در هر شرايطي، تنها راه حل پيش پاي اين زنان نباشد. هر چند مسوولان مدعي اند که تمامي زنان سرپرست خانواري که نيازمند حمايت هستند تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار گرفته اند اما شواهد نشان مي دهد که نهادهاي حمايتي هم براي بهبود وضعيت اين دسته از زنان گام چندان موثري برنداشته اند. سازمان بهزيستي و کميته امداد که ازجمله مهم ترين نهادهاي حمايتي بوده اند با تحت پوشش قراردادن گروهي از اين زنان و واريز اندک مستمري ماهانه نتوانستند بخش قابل توجهي از مشکل اين زنان را حل کنند حال آنکه هر دو نهاد زناني را در صف انتظار داشتند که به آنها پشت نوبتي مي گويند و زناني هستند که شرايط لازم را براي برخورداري از حمايت هاي دولتي اجتماعي دارند اما نهادهاي حمايتي به دليل کمبود بودجه براي پرداخت همان اندک مستمري پشت نوبت نگهشان داشته اند.
يک زن سرپرست خانوار که شوهرش فوت شده و 3 فرزند دارد پارسال از کميته امداد ماهانه 40 هزار تومان مستمري دريافت مي کرده است که البته در برابر هزينه هاي زندگي اين مبلغ قابل توجه نيست. در اين شرايط هر چند نام اين زنان در فهرست حمايتي دولت قرار گرفته است اما اين حمايت نتوانسته مشکلات را قابل تحمل کند و زنان سرپرست خانوار همچنان با مشکلات جدي براي پرداخت هزينه هاي زندگي خود و فرزندانشان به کمک نيازمندند. سرپرست کميته امداد اين کمک ها را قطره چکاني خوانده و در اين باره گفته: برخي از آقايان به ويژه همين دولت به دنبال حذف کميته امداد بودند در حالي که اگر اين حمايت هاي قطره چکاني را هم بگيريم ديگر چه حمايتي از زنان بي سرپرست باقي مي ماند.
سرپرست کميته امداد امام خميني(ره) با بيان اينکه غربيها تمام توان خود را براي متلاشي کردن خانواده ها بسيج کرده اند گفت: به عنوان مثال خانواده براي تامين معاش از روستا به حاشيه شهر ميآيد و هيچ کس هم مسئول ساماندهي حاشيه نشينها نيست و بعد از آن نوبت به توليد فساد و اعتياد و ديگر آسيبها مي شود بعد ميآييم و کلي بودجه فرهنگي خرج مي کنيم تا جلوي فساد گرفته شود در حالي که پيشگيري بهتر از درمان است ولي عادت کرده ايم بيشتر معلول را درمان کنيم تا علت. در هر صورت چيزي که بسيار مشخص است اينکه زنان سرپرست خانوار توپي در حياط خلوت دولت شده اند و نهاد هايي که ذاتا حمايتي هستند در مقابل وظيفه خود ديواري کشيده اند که نه خود نزديک آن مي شوند نه مي گذارند کسي به آن نزديک شود و شايد بزرگترين سوالي که مي توان مطرح کرد اينکه سرمايه هاي ملي اين کشور در کجا خرج مي شود که نيازمندان " ايران اسلامي" بايد با ماهيانه 40 هزار تومان مستمري که هزينه نفس کشيدنشان هم نيست، تنها زنده باشند و از زندگي هيچ لذتي نبرند!

تهران همچنان در صدر آمار طلا ق

براساس اعلام سازمان ثبت احوال در فروردين و ارديبهشت ماه امسال، 21 هزار و 821 واقعه طلاق در کشور رخ داده است که استان ايلام کمترين و استان تهران بيشترين آمار را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش مهر، براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور از ابتداي سال جاري تا کنون 382 هزار و 922 نفر متولد شده اند. تعداد افرادي که از ابتداي سال 90 تا به امروز فوت کرده اند 113 هزار و 459 نفر بوده است. تعداد ازدواج هايي که از ابتداي سال جاري تا پايان ارديبهشت ماه در کشور رخ داده 168 هزار و 148 مورد بوده است که در ارديبهشت ماه استان تهران با 7499 واقعه ازدواج داراي بيشترين آمار و استان سمنان با 505 واقعه ازدواج داراي کمترين آمار بوده است. همچنين در فروردين ماه نيز استان خراسان رضوي با 8 هزار و 440 واقعه، بيشترين و استان سمنان با 653 واقعه کمترين آمار ازدواج را دارا بوده است. براساس آمار ثبت احوال، 21 هزار و 821 واقعه طلاق نيز طي دو ماه اول سال جاري در کشور رخ داده که در فروردين ماه استان تهران با يک هزار و 724 مورد بيشترين و استان ايلام با 26 مورد کمترين آمار طلاق را داشته است. در ارديبهشت ماه نيز آمار طلاق در استان تهران دو هزار و 715 واقعه و در استان ايلام 26 واقعه بوده است.

وقوع روزانه 338 طلاق در کشور

خبرگزاری مهر: تعداد ازدواجهایی که از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه در کشور رخ داده 168 هزار و 148 مورد بوده است که در اردیبهشت ماه استان تهران با 7499 واقعه ازدواج دارای بیشترین آمار و استان سمنان با 505 واقعه ازدواج دارای کمترین آمار بوده است.

براساس اعلام سازمان ثبت احوال در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، 21 هزار و 821 واقعه طلاق در کشور رخ داده است که استان ایلام کمترین و استان تهران بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور از ابتدای سال جاری تا کنون 382 هزار و 922 نفر متولد شده اند.

تعداد افرادی که از ابتدای سال 90 تا به امروز فوت کرده اند 113 هزار و 459 نفر بوده است.

تعداد ازدواجهایی که از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه در کشور رخ داده 168 هزار و 148 مورد بوده است که در اردیبهشت ماه استان تهران با 7499 واقعه ازدواج دارای بیشترین آمار و استان سمنان با 505 واقعه ازدواج دارای کمترین آمار بوده است.

همچنین در فروردین ماه نیز استان خراسان رضوی با 8 هزار و 440 واقعه، بیشترین و استان سمنان با 653 واقعه کمترین آمار ازدواج را دارا بوده است.

براساس آمار ثبت احوال، 21 هزار و 821 واقعه طلاق نیز طی دو ماه اول سال جاری در کشور رخ داده که در فروردین ماه استان تهران با یک هزار و 724 مورد بیشترین و استان ایلام با 26 مورد کمترین آمار طلاق را داشته است.

در اردیبهشت ماه نیز آمار طلاق در استان تهران دو هزار و 715 واقعه و در استان ایلام 26 واقعه بوده است.