‫۲۹ بهمن، روز ستایش زن در فرهنگ ایران زمین

‫کورش زعیم

‫"روز زن ایرانی"


‫یک هدیه زیبای دیگر فرهنگ ایرانی به جهان، سپندارمذگان جشن بزرگداشت زن است. روزی که ایرانیان از هزاران سال پیش زنان و مادران خود را گرامی می داشته اند و آنان را سروران خانواده می شمردند، نه جزو اموال و بردگان مردان در فرهنگ هایی دیگر. اوستا زن را ریته سیه بانو می خواند، مهر و روشنایی زندگی. روز ستایش زن و آنچه او هست و به جامعه می دهد. اگر مردان بزرگی بوده اند، بخاطر زنان بزرگی بوده که آنان را زاده و پرورانده اند. نه تنها زنان ایرانی مردان بزرگی را به جامعه بشری تقدیم کرده اند، بلکه خود نیز در تاریخ ایران درخشیده اند.

‫از دغدویه نخستین شیرزن تاریخ ایران تا بی شمار زنان دلاور جنبش دمکراسی خواهی ایران؛ از آرتمیس نخستین فرمانده دانای ناوگان نیروی دریایی ایران در مدیترانه، استر شهبانوی ایران که با خطر کردن جان خود از کشتار قومی جلوگیری کرد تا آزرمیدخت پادشاه دانا و توانای ایرانی که حمله تازیان را پیش بینی و در صدد بازسازی ارتش بهم ریخته ایران برای دفاع از مرزهای کشور برآمد، و پروانه فروهر که فدای دفاع از آزادی ملت ایران شد و نیز زنانی که در دفاع از حقوق مدنی و حقوق بشری مردم ایران برخاسته اند و میهن ما را در جهان سربلند کرده اند و جایزه های بین المللی فراوانی از جمله جایزه نوبل را برای میهن ما به ارمغان آورده اند. زنان دانشمند و پیشرو ایرانی از پوروچیستای نابغه تا پیشگامانی چون قمرملوک وزیری و پروین اعتصامی و سرایندگان مبارز معاصر که چهره دانشی و ادبی ایران امروز را درخشان کرده اند.

‫کشور ما اکنون صحنه جنگ است، جنگ با جهالت، جنگ با خشونت و جنگ با فساد. افزون بر آنها، چیزی که در هیچ کجای جهان تجربه نشده، بجز شاید در دوران سلطه طالبان در افغانستان، کشور ما صحنه جنگ با دشمنی فرهنگی علیه ملت ایران است. سی سال نابودسازی فرهنگ و تاریخ پرعظمت ملت ایران که فقط می توان آن را مشابه یا تداوم نابودسازی سده های یکم و دوم هجری توسط بیگانگان دانست. در این میان، باز این یک زن ایرانی است که کمر به مبارزه با این جنایت فرهنگی هولناک بسته و با تشویق و بسیج همه ایرانیان دلسوخته و میهن پرست و وقف تمام زندگی خود، از راه دور چنان سازماندهی و فعالیت و مبارزه کرده که کمتر سرداری در جنگی به این درجه تاثیرگذاری رسیده است. او در تاریخ فرهنگ ایران جاودانه خواهد شد.

‫از آنجا که من زن ایرانی را سرآمد زنان جهان می شمارم که باید با نهادینه کردن این روز فرخنده سپندارمذگان بزرگداشت شود، پیشنهاد می کنم که روز ۲۹ بهمن، بنام "روز زن ایرانی" در تقویم ایران ثبت گردد و این آیین زیبای ایرانی باززنده سازی گردد. افزون بر آن، پیشنهاد می کنم که در این روز هر ساله درخشان ترین چهره زن ایرانی که در رشته خود یا در خدمت به میهن به کمال رسیده به نام "زن ایرانی سال" برگزیده و ستوده و بزرگداشت شود. من بنیانگذار کمیته نجات پاسارگاد و بنیاد میراث پاسارگاد را نخستین نامزد این افتخار پیشنهاد می کنم .

‫کورش زعیم

‫۲۹ بهمن ۱۳۸۸

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .