معاينه بارداری 30 هزار دانشجوی جديد

25درصد بارداري ها در کشور ناخواسته است

 معاينه بارداري 30 هزاردانشجوي جديد 23درصد دختران زير 20 سال در معرض حاملگي زودرس هستند

روزنامه مردمسالاری: آمار 25 درصدي بارداري ناخواسته، 23درصد افراد در معرض حاملگي زودرس و... در حالي اعلا م مي شود که وزارت بهداشت اظهار مي کند که سند بهداشت باروري جوانان دردست تدوين است واين موضوع دراولويت هاي اين وزارت خانه قرار مي گيرد. مدير کل سلامت جمعيت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: حدود 25درصد بارداري ها در زوج هاي جوان به صورت ناخواسته است و وزارت بهداشت با اجرايي برنامه هاي مختلف درصدد کاهش اين آمار است. به گزارش فارس، محمد اسماعيل مطلق افزود: سند سلامت باروري جوانان تمام ابعاد جسمي، رواني و روحي را در بر مي گيرد و براي تحقق اهداف هر يک از اين ابعاد بايد ارگان هاي مختلف مداخله کنند. وي گفت: در زمينه ازدواج وزارت بهداشت افزايش ساعت کارگاه ها و مشاوره هاي آموزشي قبل از ازدواج را مورد توجه قرار داده است و ساعات اين کارگاه ها از نيم ساعت به 2 ساعت افزايش پيدا مي کند. مدير کل سلامت جمعيت خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: تاليف کتاب هاي آموزشي قبل از ازدواج در ابعاد مختلف و ارائه مشاوره هاي قبل از بارداري و حين بارداري و انجام معاينات مختلف در اين دوره ها از برنامه هاي مورد نظر وزارت بهداشت است که در سند بهداشت باروري جوانان نيز مورد توجه قرار گرفته است. مطلق گفت: حدود 25 درصد بارداري ها در زوج هاي جوان به صورت ناخواسته است که وزارت بهداشت با اجراي برنامه هايي مختلف درصدد کاهش اين آمار است. وي اضافه کرد: در سال جاري 30 هزار دانشجوي ورودي جديد دانشگاه هاي علوم پزشکي تحت معاينه قرار مي گيرند. برنامه ريزي هاي لازم براي ارائه مشاوره هاي قبل از ازدواج به صورت رايگان در در منازل به مدت 3 ماه صورت گرفته است و هدف اصلي از اين برنامه ريزي ها آموزش زوج ها براي آمادگي آنها براي بچه دار شدن به صورت مسئولانه، آگاهانه و داوطلبانه است. مدير کل سلامت جمعيت خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: 10 روش جلوگيري از بارداري در دنيا وجود دارد، تمام اين روش ها در مراکز بهداشتي و درماني ايران ارائه مي شود و افراد مي توانند از هر يک از روش هاي مورد نظر استفاده کنند که البته تمام اين روش ها به صورت رايگان ارائه مي شود. وي افزود: حذف برخي از آزمايشات قبل از ازدواج و اضافه کردن آزمايشات ديگر در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد، در حال حاضر برنامه ريزي براي اضافه کردن آزمايش ايدز و آزمايش مواد مخدر به آزمايشات پيش از ازدواج هستيم، البته اين امر هنوز قطعي نيست. همچنين نظر وزارت بهداشت اين است که آزمايش VDRL (آزمايش سفليس) از آزمايش هاي قبل از ازدواج حذف شود; چرا که موارد ابتلا به اين بيماري بسيار اندک شده است. مديرکل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي گفت: حقوق بهداشت باروري از مهمترين حقوق جوانان است. به گزارش ايرنا،محمد اسماعيل مطلق افزود: حق برخورداري از سلامت باروري و اتخاذ تصميم براي باروري (شامل ازدواج و تشکيل خانواده)، مساله تعداد، زمان و فاصله بين فرزندان، دسترسي به اطلاعات براي بکارگيري اين تصميم ها، حق برخورداري از عدالت بين زنان و مردان و حق ايمني در برابر بارداري از جمله موارد حقوق بهداشت باروري جوانان است. اين مقام مسوول در وزارت بهداشت همچنين يادآورشد: سند بهداشت باروري جوانان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در حال تدوين است که نتايج آن ظرف چند روز آينده اعلام مي شود. وي گفت: اهميت بهداشت باروري جوانان در آنجاست که سالانه 585 هزار زن به دليل عوارض بارداري در جهان ، جان خود را از دست مي دهند. طبق سرشماري هاي سال هاي گذشته در کشور 14 درصد دختران در سن 10 تا 14 و 19 درصد دختران نيز در سنين 15 تا 19 سالگي ازدواج مي کنند و اين به آن معناست که 23 درصد دختران زير 20 سال مزدوج در معرض حاملگي زودرس قرار دارند. يک سوم از اين نوجوانان در سال اول ازدواج خود باردار مي شوند. مديرکل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: دستيابي به حقوق باروري جوانان، وسيله اي براي رشد اقتصادي و اجتماعي جامعه است. اين مقام مسوول در وزارت بهداشت افزود: سلامت خانواده، بستر سلامت جامعه است چراکه خانواده ناسالم، محيط اصلي پيدايش آسيب هاست.