اعطای جایزۀ "شهروند- نت" به زنان برابری خواه ایران

 

 22 اسفند 1388  

 

نوشتۀ ناصر اعتمادی


سازمان گزارشگران بدون مرز با همگاری گوگول نخستین جایزۀ "شهروند-نت" را به سایت اینترنتی "تغییر برای برابری" اعطا کرد که توسط روزنامه نگاران زن ایرانی به منظور مبارزه با قوانین تبعیض آمیز حکومت مذهبی تهران علیه زنان تأسیس شده است. این جایزه به پروین اردلان از پایه گذاران این سایت اهدا شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز با همکاری "گوگل" بزرگترین جستجوگر جهانی اینترنت، طی مراسمی در پاریس جایزۀ اول "شهروند-نت" را به فعالان زن ایرانی که سایت انترنتی "تغییر برای برابری" را پایه گذاشته اند اهدا کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است تصریح نموده که سایت اینترنتی "تغییر برای برابری" در سال ٢٠٠٦ توسط قریب بیست تن از وبلاگ نویسان و روزنامه نگار زن ایرانی به منظور مبارزه با قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان تأسیس شد.
اهدای جایزۀ "شهروند-نت" در آغاز روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنتی که هر سال در دوازدهم مارس برگزار می شود به سایت اینترنتی "تغییر برای برابری" اعطا شد.
پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال زن ایرانی و یکی از بنیانگذاران سایت "تغییر برای برابری" جایزه "شهروند-نت" را از دست ژان-ماری کولومبانی، روزنامه نگار معروف فرانسوی دریافت کرد و آن را به همۀ روزنامه نگارانی که در راه مبارزه برای آزادی بیان در ایران قربانی شدند تقدیم نمود.
دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز، ژان-فرانسوا ژولیار، طی سخنانی اظهار داشت که از زمان دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران اینترنت نقش مهمی در دفاع از آزادی های اساسی و دموکراسی در ایران داشته است.
او تأکید نمود که وبلاگنویسان ایرانی بسیار فعال اند و به این خاطر شایستۀ پشتیبانی. زیرا، بدون شهامت و عزم راسخ آنان محروم از اطلاعات لازم برای فهم جهان هستیم.
در این مراسم دیوید دروموند، معاون شرکت گوگول نیز طی سخنانی آزادی بیان را عنصر تعیین کننده ای توصیف کرد که قدرت بیشتری به افراد می دهد.