کميسيون زنان تحکيم: آقاي وزير، چرا از مسئولين متجاوز به دختران دانشجو حمايت مي کنيد؟

 

کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت در نامه اي به وزير علوم به شدت از سياست حمايتي وزارت علوم از مسئوليني که به دختران دانشجو تجاوز مي کنند، انتقاد کرد. اين نامه پس از آن منتشر مي شود که در هفته گذشته دادگاه عمومي استان تهران در پي شکايت وزارت علوم، علي نيکونسبتي، مسئول سابق روابط عمومي تحکيم وحدت را به دليل اعتراض به تجاوز مامور حراست دانشگاه کرمانشاه به دختري دانشجو و ستاره دار کردن دانشجويان به سه ماه و يک روز حبس محکوم کرد و چند عضو انجمن اسلامي دانشگاه زنجان اعلام نمودند به دليل اعتراض به تعرض معاون دانشجويي به يک دختر دانشجو با مشکلات آموزشي گوناگوني مواجه شده اند. در اين نامه آمده است:

آقاي محمد مهدي زاهدي

با سلام

اين نامه را درحالي مي نويسيم که همگان از وضعيت اسفناک دانشگاه ها مطلع هستند. سهميه بندي، بومي سازي، تفکيک جنسيتي، سرکوب، ستاره دار نمودن دانشجويان منتقد، وضعيت اسفناک رفاهي، افت شديد کيفيت آموزشي و پژوهشي همگي از دستآوردهاي بي نظير دولت نهم است. اما فارغ از وضعيت غم انگيز کشورمان آنچه سبب نگارش اين نامه شد سياست آن وزارتخانه در سرپوش نهادان بر تجاوز مسئولان دانشجويي به دختران دانشجو و سرکوب منتقدان به اين عمل شنيع است.

مساله تعرض و تجاوز به دانشجويان دختر از سوي مسئولان دانشگاهي امري است که در دولت نهم بارها شاهد آن بوديم اما نحوه برخورد شما و مسئولان تحت امرتان از خود اين فجايع اسفناک تر بود. شکايت وزارت علوم از علي نيکونسبتي، مسئول سابق روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت به دليل اعتراض به تجاوز مامور حراست دانشگاه کرمانشاه به يک دختر دانشجو، عدم ثبت نام ازچند عضو انجمن اسلامي دانشگاه زنجان به دليل اعتراض به تعرض معاون دانشجويي به يک دختر دانشجو، مشکلات پديد آمده براي چند دانشجوي دانشگاه سهند به دليل اعتراض به تعرض چند کارمند دانشگاه به دانشجويان دختر همگي از وقايع تاسف باري است که نشان از حمايت شرم آور شما از مسئولين متجاوز به دختران دانشجو است.

در واقع اين نحوه برخورد شما و حتي شکايت از دانشجويان به نهادهاي قضايي که براي اولين بار پس از انقلاب فرهنگي شاهد آن هستيم بيش از هر چيز نشان از حمايت شما از رفتار شرم آور مسئولين خاطي دارد. دانشجويان هنوز مصاحبه شما در حمايت از معاون دانشجويي دانشگاه زنجان و حمله شديد به منتقدان را از ياد نبرده اند که بيان داشتيد «در آن دانشگاه اتفاقي نيفتاده است و منتقدان اشائه منکر داده اند.» و جاي سوال است که پس از آنکه دادستان زنجان مجرم بودن معاون دانشجويي را اعلام نمود چرا شما سکوت کرديد؟ در مورد دانشگاه کرمانشاه نيز در حالي که مسئولين دانشگاه در اطلاعيه رسمي مجرم بودن مامور حراست را اعلام نمودند، نماينده وزارت علوم به شکايت از علي نيکونسبتي پرداخته و منکر اين عمل شنيع شده است! در نهايت نيز مسئولين انتصابي شما در دانشگاه سهند انواع مشکلات را براي منتقدان پديد آوردند.

آقاي وزير شما با اين استدلال که مي خواهيد نسبت به اعمال مسئولين دانشگاهي پاسخگو باشيد روش انتخابي بودن روساي دانشگاه ها را کنار گذاشتيد و به انتصاب روساي دانشگاه ها پرداختيد، آيا پاسخگو بودن شما اين گونه است؟ آيا در قاموس شما اين اعمال ننگ آور پسنديده است که از اين مسئولين حمايت مي کنيد؟ چرا دانشجويان معترض به رفتار مأمورين متجاوز حراست، معاون دانشجويي و کارمندهاي دانشگاه بايد به زندان بروند و در دادگاهي ناعادلانه محاکمه شوند؟ شاکي را سالهاست به جاي متهم نشانده ايد و در برابر اين رفتار نه تنها پاسخگو نيستيد که اين بار وزارتخانه متبوع شما دست به شکايت از دانشجويان زده و دادگاه در اوج بي عدالتي حکم حبس را تقديم دانشجويان بي گناه کرده است.

کميسيون زنان تحکيم شکايت وزارت علوم و مسئولين دانشگاه از دانشجويان را لکه ننگ ديگري بر پيشاني دولت مي داند و در خصوص تکرار صدور حکم و حوادث مشابه براي دانشجويان معترض به مسئله تعرض به دانشجويان دختر هشدار مي دهد. حقوق دانشجويان هر روز بيش از گذشته پايمال مي شود و وزارتخانه شما به جاي پاسخگو بودن، شکايت از حق طلبان را به دادگاه هاي ناعادلانه مي برد. ما دانشجويان پاسخ چنين برخوردي را خواهيم داد و از تمام ظرفيت هايمان براي دادخواهي و اعتراض به اين حق کشي بهره مي گيريم.

کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت

 
 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .