متجاوز تبرئه، قرباني شلاق‏
پايان پرونده رسوايي دانشگاه زنجان

 

يکشنبه 20 بهمن 1387 [2009.02.08]

 

پس از وقايع خردادماه در دانشگاه زنجان انتظار مي رفت معاون دانشجويي که در صدد هتک حرمت يک دختر دانشجو بود ‏به مجازاتي مناسب محکوم شود اما با اعلام جزييات اين پرونده ، مشخص شد که نه تنها اين انتظار بجا نبود، بلکه علاوه بر ‏مشابه بودن حکم متجاوز و قرباني، حتي راي تبعيد استاد خطاکار نيز در دادگاه تجديد نظر لغو شده است. ‏

جمال انصاري رييس دادگستري استان زنجان روز گذشته به خبرگزاري کار ايران (ايلنا) گفت: “معاون وقت دانشگاه ‏زنجان به ۳۰ ضربه شلاق تعزيري و ۳۰ ضربه شلاق تعليقي و دختر دانشجوي دانشگاه زنجان نيز به ۳۰ ضربه شلاق ‏تعزيري محکوم شدند.”‏

به عبارت ديگر از آنجا که حکم معاون سابق دانشگاه زنجان تا تخلفي مجدد اجرا نمي شود، مي توان مجازات او را با دختر ‏دانشجوي قرباني برابر دانست. ‏

پيش از اين همچنين اعلام شده بود که حسن مددي معاون دانشگاه به خاطر “سوءاستفاده از مقام خود” در دادگاه بدوي به ‏تبعيد از زنجان محکوم شده است، اما انصاري ديروز خاطر نشان کرد:”از سوي دادگاه بدوي معاون وقت دانشگاه زنجان به ‏تبعيد نيز محکوم شده بود که دادگاه تجديدنظر اين مجازات را لغو کرد‏‎.‎‏”‏

داستان يک تجاوز

بيست و پنجم خرداد گذشته دانشجويان دانشگاه زنجان فيلمي را روي اينترنت قرار دادند که در آن معاون دانشجويي ‏دانشگاه ‏زنجان در يک اتاق در بسته قصد تعرض به يک دانشجوي دختر را داشت. انعکاس اين رويداد که در دانشگاه هاي ايران کم ‏سابقه بود، موجب شد تا دانشجويان دانشگاه زنجان در اعتراض به اين عمل، دست به تحصن بزنندکه متعاقب آن رييس ‏دانشگاه از دانشجويان عذرخواهي کرد و قول داد موضوع را پيگيري کند. ‏

سه روز بعد تحصن دانشجويان پايان يافت و معاون متخلف اين دانشگاه، چنانکه مقام هاي محلي اعلام کردند تعليق شد؛ اما ‏بعد از چند روز نوع برخورد ‏مسئولان وزارت علوم و دستگاه قضايي تغيير کرد بطوريکه محمد مهدي زاهدي وزير علوم ‏با بيان اينکه “هنوز اتهام ‏ثابت نشده، فيلم چيزي را نشان نمي دهد، عمل دانشجويان غيرشرعي و غيراخلاقي بود”، در ‏حمايت از معاون دانشگاه ‏زنجان موضع گيري کرد.‏

از سوي ديگر در حاليکه نماينده زنجان در مجلس شوراي اسلامي در جمع دانشجويان از آنها حمايت کرد و اعتراض ‏دانشجويان را درست دانست، اما ‏دادستان زنجان با گفتن اينکه ‏‎”‎افشاي گناه از خود گناه مهم‌تر است، ما به هر دو جرم ‏رسيدگي مي کنيم‎”‎، عملا خطاکار ‏اصلي را دانشجوياني دانست که از اين رويداد فيلم تهيه کرده بودند. ‏

دو هفته بعد از اين اظهارات، در ميانه هاي تيرماه ابتدا دختر دانشجو و سپس چند تن از دانشجويان افشاکننده تخلف ‏معاون ‏دانشجويي بازداشت شدند‎. ‎اين ماجرا وقتي عجيب تر شد که همزمان معاون متخلف دانشگاه با قرار وثيقه آزاد شد؛ ‏چند روز ‏بعد هم دادستان دادگستري زنجان با اعلام اينکه “بين دو متهم دانشگاه زنجان صيغه محرميت جاري شده ‏است”، به نوشته ‏خبرنامه اميرکبير، مقدمات تبرئه حسن مددي را فراهم ساخت‏‎.‎

اين سرانجام پرونده رسوايي اخلاقي معاون دانشگاه زنجان نبود چرا که شهريور ماه دانشجويان بازداشتي آزاد شدند و اعلام ‏شد براي معاون دانشگاه و دختر دانشجو احکامي صادر شده است. در آن مقطع جزيياتي از اين حکم اعلام نشد اما آنچه ‏مشخص بود نهاد قضايي و ساير نهادها براي محکوميت يا عدم محکوميت معاون دانشگاه دچار کشمکش هايي بوده اند. ‏

هرچند در حکم دادگاه اوليه دختر دانشجوي قرباني تنها به همان سي ضربه شلاق محکوم شده اما پرونده و محکوميت حسن ‏مددي معاون سابق دانشجويي دستخوش تغييرات زيادي شد. او آنچنان که اينک براي اولين بار رييس دادگستري زنجان ‏گفته، ابتدا به شلاق و تبعيد محکوم شده بود، در دادگاه تجديد نظر تنها به مجازاتي برابر با دختر قرباني محکوم شده است. ‏

حمايت از متجاوزان‏

موضوع سوءاستفاده يک مقام از موقعيت خود به منظور سوءاستفاده دختران و زنان اولين بار نيست که در چنين سطحي ‏مطرح مي شود. تقريبا يکسال پيش وقتي فرمانده وقت نيروي انتظامي استان تهران برکنار شد، خيلي زود فاش شد که وي ‏در پي برگزاري “نماز جماعت با شش زن برهنه” برکنار شده است.در مورد او نيز با اينکه چند هفته ديگر يکسال از آن ‏پرونده مي گذرد، هنوز فرجام داستان معلوم نيست. ‏

در محيط دانشگاه نيز واقعه زنجان تنها ماجراي ماه هاي اخير نبود ؛ چرا که نوزدهم ارديبهشت ماه نيز حدود دويست ‏دانشجوي دانشگاه رازي کرمانشاه در اعتراض به تعرض معاون حراست به يکي از دانشجويان دختر تجمع کردند و ‏خواستار برخورد با مسئولان حراست شدند‎.‎‏ دانشجويان در آن زمان اعلام کردند که معاون حراست دانشگاه با “سوء ‏استفاده” از مقام خود و پرونده‌سازي براي يک دختر دانشجو، وي را مجبور به برآورده کردن خواسته‌هاي جنسي خود کرده ‏است‎.‎

جالب اين است که در اين موارد وزارت علوم يا موضع مشخصي نمي گيرد و يا اگر وارد شود در کنار متجاوز قرار مي ‏گيرد؛ به همين دليل دو روز پيش کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت به شدت از “سياست حمايتي وزارت علوم از مسئوليني ‏که به دختران دانشجو تجاوز مي‌کنند” انتقاد کرد.‏

در نامه اي که اين کميسيون خطاب به وزير علوم جمهوري اسلامي ايران نوشت ، آمده بود: “مساله تعرض و تجاوز به ‏دانشجويان دختر از سوي مسئولان دانشگاهي امري است که در دولت نهم بارها شاهد آن بوديم اما نحوه برخورد شما و ‏مسئولان تحت امرتان از خود اين فجايع اسفناک‌تر بود‎.‎‏”‏

کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت از وزير علوم دولت احمدي نژاد پرسيده: “آيا در قاموس شما اين اعمال ننگ‌آور پسنديده ‏است که از اين مسئولين حمايت مي‌کنيد؟ چرا دانشجويان معترض به رفتار مأمورين متجاوز حراست، معاون دانشجويي و ‏کارمندهاي دانشگاه بايد به زندان بروند و در دادگاهي ناعادلانه محاکمه شوند؟”‏

اشاره اين نامه به دانشجوياني است که همزمان با رسويي اخلاقي معاون دانشگاه ، دست به تحصن زدند و يک ماه پس از ‏پايان تحصن شان، يک به يک دستگير و روانه زندان شدند. اين دانشجويان هرچند اکنون با وثيقه آزاد هستند اما ديروز ‏رييس دادگستري زنجان با ياد کردن از اين دانشجويان تحت عنوان “متهمان بخش دوم پرونده دانشگاه زنجان” ، اظهار ‏داشت: “براي هشت نفر از افرادي که در تشکيل تجمع، اعتصاب و بر هم زدن آرامش دانشگاه دخالت داشتند، کيفرخواست ‏صادر شده و پرونده به دادگاه انقلاب زنجان ارجاع شده است‎.‎‏”‏

انصاري افزود :”هفت نفر از هشت نفر در ابتدا بازداشت شدند که پس از طي مراحل مقدماتي براي آنها وثيقه مناسب صادر ‏شد که همگي آنها پس از توديع وثيقه آزاد شدند‎.‎‏ ‌متهم هشتم اين پرونده از ديد ما مجهول المکان است و هنوز نتوانسته‌‏ايم به ‏آن شخص دسترسي پيدا کنيم‎.‎دادگاه انقلاب زنجان به دليل آنکه به يکي از متهمان دسترسي نداشته يک نوبت آگهي داده و در ‏آن زمان دادگاه در نيمه دوم اسفند ماه اعلام شده است‎.‎‏ دادگاه در زمان اعلام شده به طور قطع برگزار مي‌‏شود و به اتهامات ‏متهمان پرونده رسيدگي خواهد کرد‎.‎‏”‏

 

رسا قاضي نژاد‏

روز

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .