‫پيام شيرين عبادي به مادران عزادار

 ياد آر ز شمع مرده ياد آر


‫۲۸ تير ۱۳۸۸

‫زنان آزاده جهان !

‌ ابعاد فاجعه گسترده تر از آن بود كه مي پنداشتيم . مردمي معترض به نتيجه انتخابات در تهران و شهرستان ها،‌به خيبان ها آمدند تا به طريقي مسالمت آميز اعتراض خودرابيان كنند ، اما جواب آنها گلوله بود و چوب و چماق . تعدادي نيز كه جان به در بردند ،‌روزهاي بعد دستگير شدند . راديو و تلويزيون دولتي ايران تعداد كشته شدگان را در ابتدا هشت نفر و سپسس يازده نفر اعلام كرد ؛ اما با گذشت مدتي بيش از ۲۵ روز هنوز افرادي بودند كه نامشان نه درليست كشته شدگان بود و نه درطومار دستگيرشدگان .

 

‫مادران، سراسيمه به هرجايي كه ممكن بود نشاني از گمشدگان خودبيابند مراجعه مي كردند اما پاسخي نبود. و اكنون كه مادران بتدريج اجساد جگر گوشه گان خودرا تحويل مي گيرند ،‌مشخص شد ه كه تعداد كشته شدگان بسيار بيشتر از آن ارقامي است كه رسما اعلام شده است و طرفه آن كه هنگام تحويل جنازه ، از خانوده ها تعهد مي گيرند كه در مورد تاريخ و چگوگي فوت عزيزشان با كسي سخن نگويند .


‫اما حقيقت را نمي توان براي هميشه كتمان كرد و ناله را نمي توان تا ابد درسينه نگهداشت و بنا براين ابعاد فاجعه هرروز گسترده تر از روز قبل در برابر چشمان مرم ايران ظاهر مي شود.


‫مادراني كه فرزندان خودر ا از دست داده اند يا جگر گوشه گان شان هنوز جزو مفقودين بوده يا در زندانها به سر ميبرند ، كميته مادران عزادار ايراني را تشكيل داده اند.


‫اعضاي اين كميته و ساير زناني كه با آنان همدردي ميكنند ،‌هر هفته روزهاي شنبه از ساعت هفت الي هشت بعدازظهر دريكي از پارك هاي شهر خود با لباسي به رنگ سياه به نشانه عزاداري گرد هم مي آيند تا با لب هاي خاموش غم خورا بيان كنند .


‫ضمن تسليت به مادراني كه جگر گوشه گانشان را درراه آزادي و دموكراسي از دست داده اند و با اعلام همدردي با زناني كه هنوز در جستجوي فرزند گم شده سرگردان اند و با ابراز تاسف از اين كه تعداد كثيري از جوانان ايراني به خاطر فعاليت هاي مسالمت آميز مدني در زندان هستند ،‌از زنان آزاده جهان دعوت ميكنم روزهاي شنبه هرهفته از ساعت هفت الي هشت بعدازظهر با گرد هم آيي دريكي از پارك هاي شهرشان با پوشيدن لباس سياه با مادران عزادار ايراني همدردي نمايند و صداي آنان را به گوش جهانيان برسانند.


‫شيرين عبادي تيرماه ۱۳۸۸


تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .