نسرين ستوده: براي موکلان ام، مهري مشرفي عضو کميته مادران کمپين و همسرشان قرار مجرميت و کيفرخواست صادر شده است

مدرسه فمينيستي: حدود دو ماه از بازداشت خانم مهرچهره مشرفي يکي از اعضاي کميته مادران کمپين يک ميليون امضاء و همسرش مي گذرد، در تماسي با نسرين ستوده از وکلاي پرونده جوياي سير پرونده ايشان شديم، سخنان نسرين ستوده در ارتباط با پرونده خانم مشرفي و همسرش را مي خوانيد:

«همانطور که مي دانيد وکالت اين پرونده را سرکار خانم شيرين عبادي، سرکار خانم نسيم غنوي و من به عهده داريم، در مراجعه اي که امروز همکار محترم خانم غنوي به دادياري امنيت داشتند معلوم شد که پرونده منجر به صدور قرار مجرميت و کيفرخواست شده است و به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. متاسفانه به وکلاي پرونده اجازه ملاقات با خانم مهرچهره مشرفي و آقاي عباس جواهري دوست داده نشد و بدين وسيله امکان دسترسي اين دو نفر را به وکيل از بين بردند. اين در حالي است که دو ماه از بازداشت موکلين ما مي گذرد. هم چنان که مي دانيد خانم مهرچهره مشرفي حدود دو ماه پيش به اتفاق همسر و دو فرزندش در بهشت زهرا در قطعه شهدا بازداشت شدند. در اين بازداشت تضيع حقوق بسياري صورت گرفته است از جمله آن که دختر کوچک خانواده که تنها کسي از اين خانواده بود که بازداشت نشده بود تا 16 روز پس از بازداشت بستگان درجه يک خود از بازداشت آنان بي اطلاع بود و در بي خبري کامل شرايط دشواري را پشت سر نهاد و ديگر آن که در اين پرونده که اساسا جرمي اتفاق نيافتاده است، پسر خانوداده که در هنگام بازداشت 16 سال بيشتر نداشته است، يک ماه تمام را بدون رعايت حقوق قانونيش به عنوان فرد کمتر از 18 سال در زندان اوين و در بند بزرگسالان به سر برد.»

نسرين ستوده مي افزايد:« در آخرين مراجعه اي که براي پيگيري پرونده شد، رئيس شعبه 28 دادگاه انقلاب که هم اکنون پرونده در آن جا مطرح است از صدور اجازه ملاقات ما با موکلانمان خودداري کرده است و ما تاکنون دسترسي به محتواي پرونده نداشته ايم.»

 


 

تبعيد هانا عبدي به‌ زندان گرمي،سپس رزن همدان و اينک به‌ مشکين شهر

زنان آذرمهر کردستان: هانا عبدي فعال حقوق زنان و عضو انجمن آذرمهر کردستان که‌ حدود 14 ماه پيش دستگير شد پس از يک سال بلاتکليفي در بازداشتگاه اطلاعات سنندج و زندان مرکزي اين شهر،به‌ 5 سال حبس و تبعيد به‌ شهر "گرمي" محکوم گرديد،اما شعبه‌ 4 دادگاه تجديدنظر سنندج ضمن کاهش حبس وي به‌ 1 سال و نيم محل اجراي حکم را زندان "رزن" واقع در نزديکي همدان تعيين کردند.اما هنگامي که‌ هانا عبدي به‌ تبعيد گاه رزن برده‌ ميشود مقامات قضايي متوجه‌ ميشوند که‌ زندان رزن فاقد بند زنان است و وي را به‌ زندان همدان منتقل مي نمايند!

سپس و هنگامي که‌ هانا عبدي در زندان همدان تقاضاي مرخصي ميکند،مراتب جهت موافقت به‌ اطلاع قاضي پرونده‌ و همچنين دادستاني سنندج ميرسد که‌ در کمال ناباوري آنان از موضوع تبعيد هانا عبدي اظهار بي اطلاعي کرده‌ و مجددا پرونده‌ را جهت بررسي به‌ دادگاه تجديد نظر مي فرستند.

با پيگيري هاي خانواده‌ نهايتا دادگاه تجديد نظر اعلام مي دارد که‌ هانا عبدي هم اينک به‌ زنداني در مشکين شهر واقع در استان اردبيل منتقل و مابقي دوران حبس خود را آنجا طي خواهد کرد.

اين در حالي است که‌ روناک صفازاده‌ نيز هنوز در بلاتکليفي محض و در بند زنان زندان مرکزي سنندج به‌ سر مي برد.

با وجود ميزان بالاي حساسيت افکار عمومي نسبت به‌ سرنوشت روناک صفا زاده‌ و هانا عبدي،عملکر شبهه‌ بر انگيز دستگاه قضايي در آزار و اذيت عامدانه‌ي آنان، موجبات نارضايتي شديد خانواده‌ آنان و فعالان مدني را فراهم آورده‌