تاکنون کسي موفق به ملاقات عاليه اقدام دوست نشده است


7 اسفند 1387

مدرسه فمينيستي :روز گذشته، 6 اسفند ماه عاليه اقدام دوست از زندان اوين با وکيل خود تماس گرفت و تقاضاي گرفتن لباس و پول و وسايل شخصي را داشت. نسيم غنوي وکيل ايشان گفت که خواهرزاده عاليه اقدام دوست اين وسايل را آماده کرده اما هنوز نتوانسته است آن را به وي برساند، اين درحالي است که عاليه اقدام دوست در زندان به اين وسايل احتياج مبرم دارد.

خانم غنوي به مدرسه فمينيستي گفت: تاکنون دو بار براي ملاقات موکل ام مراجعه کرده ام اما هر دو بار موفق به ديدار او نشده ام، چون در هر بار مراجعه نتوانستم ناظر دادسرا را براي کسب اجازه کتبي براي ملاقات با عاليه بگيرم. از آن جايي که هيچ يک از بستگان درجه اول عاليه اقدام دوست در تهران نيستند، هيچ کس تاکنون موفق به ملاقات با ايشان نشده است و تلاش هاي وکيل وي نيز تاکنون براي ملاقات با او بي نتيجه مانده است.

خانم غنوي اميدوار است که بتواند حداقل وسايل مورد نياز عاليه اقدام دوست را به وي برساند. وکيل ايشان تقاضاي اعمال ماده 18 را دارد و پرونده وي هنوز در جريان است.

عاليه اقدام دوست از بازداشت شدگان تجمع 22 خرداد 1385 است که در دادگاه تجديد نظر 3 سال حبس وي تاييد شد و از 12 بهمن 87 در زندان اوين به سر مي برد. فعالين جنبش زنان خواستار آزادي وي هستند.