هانا عبدي از زندان آزاد شد


8 اسفند 1387

مدرسه فمينيستي: هانا عبدي، فعال حقوق زنان، دانشجوي 21 ساله دانشگاه پيام نور شهرستان بيجار از زندان آزاد شد.

هانا عبدي از يازدهم مهرماه سال گذشته (1386) در سنندج بازداشت و ابتدا به 5 سال حبس در يك شهرستان مرزي محكوم شده بود، اما در دادگاه تجديدنظر حکم وي به ۱۸ ماه حبس کاهش يافت.

بر اساس گفته محمد شريف، وکيل هانا عبدي، وي امروز 8 اسفندماه 1387 پس از گذراندن دوران محکوميت خود از زندان آزاد شده است. هانا هم اکنون از تبريز عازم سنندج، محل زندگي اش است.

محمد شريف در مورد پرونده روناک صفازاده نيز گفت روناک بدون صدور هيچ حکمي در زندان بسر مي برد و قرار است جلسه دوم رسيدگي به پرونده اوي روز شنبه 10 اسفندماه برگزار شود. روناک صفازاده سال گذشته به همراه هانا عبدي بازداشت و هنوز در زندان به سر مي برد ولي هنوز هيچ حکمي براي او صادر نشده است. اولين جلسه رسيدگي به پرونده روناک در اسفندماه سال گذشته برگزار شد که بي نتيجه پايان يافت و قرار است پس از يک سال، جلسه دوم رسيدگي به پرونده روناک در دادگاه بدوي در سنندج روز شنبه با حضور محمد شريف، وکيل او، برگزار شود.