فیروزه ای های جسور

 

 

فیروزه ای ها این روزها همه جا پیشتاز هستند
در همه شهرهای ایران تقریبا
دیروز فیروزه ای ها در دانشگاه آزاد قم میزبان ما بودند : من و لیلی رشیدی .

لیلی در طول راه تهران تا قم کلی شکوه شکایت کرد از وضعیت اسف باری که برای اهالی فرهنگ به وجود آوده اند و من هم همدردی کردم زیاد و اظهار تآسف تا رسیدیم بچه ها او را در آغوش کشیدند چون همراهی اش را با خودشان قابل تحسین می دانستند . لیلی گفت که پشت موسوی قرار گرفته چون خاتمی حامی اوست و چون صادق است و دردآشنا و چون خود هنرمند است و اهل فرهنگ و آشنا به مشکلات فرهنگی. قرار شد من در مورد حقوق زنان بگویم و دختران طفلکی، فیروزه ای های دیارسبزمان[قلب]من از حقوق همه گفتم . حقوق بشر و حقوق شهروندی که منشورش را بعد از کورش بار دیگر یک ایرانی کاندیدای ریاست جمهوری هم نوشته و متعهد به رعایت این حقوق شده . بچه ها همه هیجان و شورشان را با تمام وجود ابراز می کردند و من همراهی می کردم با آن ها که بیش از هرجا در این شهر منسوب  به بزرگوار دختری اهل علم و دانش فرهنگ و آزادگی، اسیر عرف و عادات غلط هستند و محصور و شاید هم محبوس
بعد رفتم به کاشان . شهر گنبدهای فیروزه ای شهری که دارالمومنینش می خوانند . برنامه آنجا را هم فیروزه ای ها تدارک دیده بودند اما رنگ فیروزه ای در پوششی سیاه در عزای دخت پیامبر قرار گرفته بود . هر چه فریاد بود بر سر صاحبان زر و زور و تزویر زدیم در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
پایین که آمدم یکی گفت : مانند خطبه زینب
و من یادم آمد که قرار بود زمانی در مورد خطابه سرایی زنان در تاریخ اسلام مطالعه کنم و منابع بسیار اندک بود . کاش تاریخ را فرصت بازخوانی داشته باشیم .
کاش قدر این روزها را بدانیم که می شود اندکی تنفس کرد در فضایی نسبتا آزاد .
زنده باد آزادی
زنده باد انتخاب
زنده باد انسان آزاد
مصون باد رآی مردم
جاوید ایران
ایران سبز فیروزه ای

فخرالسادات محتشمی پور

۱۳۸۸/۳/٥