چند خبردر مورد عاليه اقدام دوست  فعال جنبش زنان


عاليه هم اکنون در بند 350 زندان زنان اوين است

سوسن طهماسبي: اگر جاي عاليه زندان است، همه زنان را زنداني کنيد


تغيير برابري- عاليه اقدام دوست اولين زن در تاريخ سي ساله جمهوري اسلامي است که به دليل فعاليت خود براي طرح مطالبات حقوقي زنان به زندان مي رود.
تلاش براي آزادي وي از زندان اوين ادامه دارد. اقدام دوست زن 60 ساله اي است که بدون احظاريه و فرصت کافي به زندان اوين (بند زندانيان مالي) منتقل شده است. سوسن طهماسبي يکي از اعضاي کمپين يک ميليون امضاست که به دليل همين تجمع بر عليه وي پرونده اي در دادگاه در جريان است. طهماسبي در گفت و گو با سايت تغيير مي گويد اگر قرار است عاليه را براي شرکت در تجمع 22 خرداد سه سال در زندان نگه دارند، پس بايد همه زنان را هم زنداني کنند. خشونت پنهان در اجراي اين حکم از جمله مواردي است که او به آن اشاره مي کند.
تناقض در صدور احکام متهمين يکي از ايرادات حقوقي است که به پرونده ي عاليه اقدام دوست وارد است. در حالي که يک پرونده بيش از هفتاد متهم داشته است اما متهمي مثل عاليه براي يک اتهام واحد 3سال زندان و متهماني تبرئه و يا حبس هاي تعليقي و يا تعزيري کوتاه مدت تر گرفته اند.
طهماسبي درباره حکم خود مي گويد: من به دليل تجمع آرام ميدان هفت تير يک سال و نيم حبس تعليقي و 6ماه حبس تعزيري گرفته ام که اکنون در مرحله تجديد نظر است. ولي حتي اگر همين حکم ناعادلانه نيز تائيد شود، باز دو سال و نيم از حبسي که براي عاليه در نظرگرفته شده کمتر است. چطور ممکن ست دو نفر براي يک اتهام واحد چنين احکام متفاوتي بگيرند. ضمن اينکه بسياري ديگر از اين متهمان تبرئه شده اند. تفاوت اين احکام نشان دهنده اين است که دادگاه در صدور حکم، رويه يکساني را در پيش نگرفته و عادلانه و قانوني عمل نکرده است. به نظر من اين احکام سنگين نشان از تسويه حساب با زناني است که از نگاه آقايان، پا از گليم خود درازتر کرده اند. حکم صادر شده براي عاليه حتي با رويه تنبيهي که براي فعالان حوزه زنان در پيش گرفته اند نيز تفاوت دارد. زيرا درست است که عاليه در تجمع 22خرداد شرکت کرد و بازداشت شد، اما در حوزه زنان فعاليت مستمر و جدي نداشت و قطعا اين حکم با نظري بر سابقه کيفري وي در دهه 60 صادر شده است.
طهماسبي صحبت هاي خود را اينچنين ادامه مي دهد: من از اجراي اين حکم بسيار متاسف هستم. هربار که برخوردي با فعالان حقوق زنان صورت مي گيرد من متعجب مي شوم. جاي تعجب است که زنان سعي مي کنند مسالمت آميزترين و قانوني ترين راه ها را براي طرح خواسته هايشان در پيش بگيرند، باز هم گويا آقايان مصمم هستند با کساني که خواستار حقوق اوليه انساني شان هستند برخورد قهري کنند.
عاليه اقدام دوست اولين کسي بود که به دليل شرکت در تجمع حکم شلاق مي گرفت. زماني که اين حکم صادر شد خيلي ها مي گفتند، هدف از اين حکم تحقير متهم است. اما من فکر مي کنم در اصل شلاق تحقييري است براي همه ايرانيان طرفدار عدالت و نشانه خشونتي است که در جامعه نسبت به زنان اعمال مي شود. اين ادامه خشونتي است که مسئولان در پاسخ به حرکت هاي مسالمت آميز و مطالبات بر حق زنان اعمال مي کنند. باز هم تاکيد مي کنم که از اجراي چنين حکمي هنوز شوکه و متاسف هستم و نمي توانم باور کنم که مسئولان اصرار دارند چنين چهره خشني را از خود به نمايش بگذارند. برخوردهاي خشونت آميز اخير درست در زماني صورت مي گيرد که همه لايه هاي اجتماعي، توده مردم و حتي مسئولان نظام در مورد بازنگري در قوانين حاکم بر زندگي زنان صحبت مي کنند.
در آخر بايد بگويم که اين حکم بسيار ناعادلانه است و اگر جاي عاليه اقدام دوست در زندان است، پس جاي تمام زناني که از نابرابري هاي موجود رنج مي برند نيز کنار او و در زندان است.


امضا براي آزادي عاليه اقدام دوست


تغير براي برابري - آمادگي براي پيشواز روزجهاني زن ازهردو سو آغاز شده است؛ هم ازسوي فعالان جنبش زنان و هم از سوي بازدارندگان جنبش زنان. گويا بايد به استقبال فشار و زندان و تعليق و تعزير برويم وشادي بزرگداشت روز جهاني زن با اندوه اسارت زنان حق طلب جنبش زنان برايمان تيره و غمناک شود. مبارزان مسالمت جوي صحنه عدالت خواهي درحالي به بند کشيده مي شوند كه نداي حق طلبانه شان ذره ذره سنگ سخت قوانين ناعادلانه را نرم مي کند تا بي حقوقي زنان اين ديار ذره اي جبران شود اما در عوض خود به بند کشيده مي شوند. اجراي حکم عاليه اقدام دوست، اين زن تنها در آستانه فصلي سرد که زندگي اش را فداي عدالت خواهي اش کرده است و بايد سه سال از عمرش را در اوين بگذراند، نمونه ي عيني افزايش فشار بر زنان است.
عاليه اقدام دوست از بازداشت شدگان تجمع مسالمت آميز 22 خرداد سال 1385 است. او در دادگاه بدوي به سه سال و چهار ماه حبس تعزيري و 20 ضربه شلاق محکوم شد و دادگاه تجديد نظر حکم سه سال حبس او را تاييد کرد. او روز يکشنبه 12 بهمن 1387 تحت الحفظ از فومن، شهر محل زندگي اش به زندان اوين در تهران منتقل شد در حالي كه حتي فرصت تماس با دوستانش را نداشت تا براي بدرقه به زندان در کنارش باشيم. عاليه اقدام دوست اولين فعال حقوق زنان است که با حکم قطعي راهي زندان مي شود. آيا اين آغازي است براي پايان دادن به فعاليت هاي مسالمت جويانه زنان؟اين قبيل برخوردهاي بازدارنده در مقابله با فعالان زنان در حالي است که اقدامات آنان کاملا قانوني و در راستاي قوانين کشور و حقوق شهروندي است.
لذا ما امضا کنندگان اين بيانيه مصرانه خواستار توقف اينگونه برخوردهاي غيرقانوني و قهرآميز با فعالان جنبش زنان و کنشگران کمپين يک ميليون امضا هستيم و از قانونگزاران و مسئولين قضايي کشور مي خواهيم بازنگري در قوانين تبعيض آميز عليه زنان را جايگزين اين برخوردهاي غيرقانوني كنند و با تجديدنظر در احكام حبس و زندان، همراهان جنبش زنان و كنشگران كمپين يك ميليون امضا را آزاد كنند.
براي امضا اينجا را کليک کنيد.


تا آزادي عاليه ،وب سايتي براي آزادي عاليه اقدام دوست

مدرسه فمينيستي: وب سايتي با هدف پيگيري مسائل عاليه اقدام دوست ،که به خاطر حضور در تجمع مسالمت آميز زنان در ميدان هفت تير تهران با حکم سه سال زندان در بند 350 زندان اوين بسر مي برد ،آغاز به کار کرد.
اين وب سايت "تا آزادي عاليه "نام دارد و با هدف انعکاس فعاليت هايي که براي آزادي اين فعال جنبش زنان صورت مي گيرد راه اندازي شده است.
وب سايت «تا آزادي عاليه» همچنين به پوشش فعاليت هاي متنوع گروه هاي جنبش زنان و حقوق بشر براي آزادي عاليه خواهد پرداخت.
وب سايت «تا آزادي عاليه اقدام دوست» در اين آدرس قابل دسترسي است:

http://free-aliyeh.com 

عاليه اقدام دوست پس از بازداشت در تجمع بيست و دوم خردادماه 1385 با قرار کفالت از زندان آزاد شد. پس از آن او در دادگاه بدوي به سه سال و چهار ماه حبس تعزيري و 20 ضربه شلاق محکوم شد و دادگاه تجديد نظر حکم سه سال حبس او را تاييد کرد. عاليه اقدام دوست را روز پنج شنبه 10 بهمن 1387 تحت الحفظ از فومن، شهر محل زندگي اش به تهران و بازداشت وزراء منتقل کردند و سرانجام روز يکشنبه 12 بهمن او را به زندان اوين منتقل و حکم سه سال حبس او را اجرا کردند.
فعالان جنبش زنان در ايران و ديگر نقاط جهان ، طي يک هفته اخير اعتراض خود را نسبت به اجراي اين حکم ناعادلانه و غيرقانوني ابراز کرده اند

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .