آغاز دادگاه تجدید نظر فعالان کمپین، پروین اردلان، جلوه جواهری و ناهید کشاورز

 و برگزاری دادگاه مهرچهره مشرفی عضو کمیته مادران کمپین

 

دادگاه تجديد نظر چهارتن از اعضاي کمپين برگزار شد

‫تغيير براي برابري: جلسه رسيدگي به پرونده چهار تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضا، امروز ۸ بهمن، در شعبه ۳۴ دادگاه تجديد نظر استان تهران برگزار شد.

‫پروين اردلان، جلوه جواهري و ناهيد کشاورز به همراه نسرين ستوده يکي از وکلاي پرونده امروز در شعبه ۳۴ دادگاه تجديد نظر حاضر شده و در برابر سوالات قاضي دادگاه به دفاع از خود پرداختند. مريم حسين خواه متهم ديگر اين پرونده به دليل سفر از حضور در دادگاه باز ماند.

‫اين فعالان جنبش زنان و اعضاي کمپين يک ميليون امضا، به اتهام فعاليت در سايت هاي زنستان و تغيير براي برابري از سوي شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب، به شش ماه حبس تعزيري محکوم شده بودند که به دليل اعتراض اين افراد پرونده به دادگاه تجديد نظر براي رسيدگي مجدد ارجاع شد.

‫نسرين ستوده يکي از وکلاي اين پرونده در اين خصوص به تغيير براي برابري گفت: "جلسه دادگاه امروز موکلانم، خانم ها، پروين اردلان، جلوه جواهري، ناهيد کشاورز و مريم حسين خواه امروز در شعبه ۳۴ دادگاه تجديد نظر برگزار شد. موکلانم به دليل فعاليت در دو سايت زنستان و تغيير براي برابري پيشتر توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعزيري محکوم شده بودند که چون حکم از نظر ما کاملا غير حقوقي بود اعتراض خود را تسليم مقامات قضايي دادگاه کرديم. من به همراه خانم ها شيرين عبادي و ليلا علي کرمي وکالت اين پرونده را بر عهده داريم. در زمان صدور حکم اوليه اعتراض داديم و امروز جلسه رسيدگي به اتهامات وارده در شعبه ۳۴ دادگاه تجديد نظر برگزار شد."

‫ستوده ادامه داد: "موارد اتهام اين افراد اقدام عليه امنيت کشور از طريق فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي در دو سايت زنستان و تغييربراي برابري اعلام شده بود. بنده به همراه موکلانم توضيحات لازم را به دادگاه ارائه کرديم و همچنين اعلام کرديم اين دو سايت که در زمينه مسائل اجتماعي و عمدتا حقوق زنان فعاليت مي کردند هرگز در صدد براندازي و يا از مصاديق اقدام عليه امنيت کشور نبوده اند و از اين بابت تقاضاي صدور حکم برائت براي موکلانم را کرده ام. اميدوارم دادگاه به استدلال هاي قانوني من توجه کرده و حکم برائت موکلانم را صادر کند."

‫گفتني است که اين جلسه رسيدگي به صورت علني برگزارشد و به اعضاي کمپين که براي همراهي با دوستان خود به دادگاه رفته بودند اجازه حضور در جلسه رسيدگي داده شد.

 

‫‫دادگاه مهرچهره مشرفي از اعضاي کميته مادران کمپين يک ميليون امضا و همسرش ۱۲ دي ماه برگزار خواهد شد

‫تغيير براي برابري: تاريخ رسيدگي به پرونده مهرچهره مشرفي، عضو کميته مادران کمپين يک ميليون امضا و همسرش عباس جوادي دوست اعلام شد.

‫نسرين ستوده وکيل اين افراد به تغيير براي برابري گفت: "جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده خانم مهرچره مشرفي و آقاي عباس جوادي دوست روز دوازده دي ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تعيين شده است. تا امروز به ما وکلا اجازه ملاقات با موکلين مان داده نشده است که اميدوارم در روز دادگاه موفق به ملاقات با آنها شده و از اين دونفر دفاع به عمل آوريم. اتهام اين دو اقدام امنيت کشور از طريق اجتماع و تباني است."

‫ستوده افزود: "خانم مهرچهره مشرفي در آذر ماه سال جاري به اتفاق خانواده شان در بهشت زهرا حضور پيداکرده بودند و درست زماني که روي مزار برادرشوهر خود خانوادگي نشسته بودند به صورت خانوادگي بازداشت شدند و به مدت يک ماه تمام در زندان اوين به سر بردند. گوشزد مي کنم که پسر اين ها در زمان بازداشت ۱۶ سال بيشتر نداشت. اميدوارم دادگاه با بي طرفي پرونده ي ايشان را مورد رسيدگي قرار داده و بتوانيم حکم برائت براي اين دو نفر را بگيريم."